Works - 275996-2018

27/06/2018    S121    - - Works - Contract award notice - Negotiated procedure 

Sweden-Borlänge: Railway tunnel construction work

2018/S 121-275996

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sweden
Contact person: Jonas Melén
Telephone: +46 101242793
E-mail: jonas.melen@trafikverket.se
NUTS code: SE

Internet address(es):

Main address: http://www.trafikverket.se

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2)Information about joint procurement
I.6)Main activity
Other activity: Swedish Transport Administration

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Reference number: 2017 CTMid: 163479
II.1.2)Main CPV code
45221242
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Entreprenaden inkl. option omfattar en utbyggnad till dubbelspår av Västkustbanan mellan Varberg och Hamra. Järnvägen kommer gå i en bergtunnel, ca. 3 km och ett öppet tråg, ca. 1 km. Entreprenaden omfattar byggnation ny godsbangård samt flera byggnadsverk (broar).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45110000
45213322
45220000
45221000
45221100
45221112
45221200
45221213
45221230
45221247
45223000
45223500
45230000
45233000
45233300
45234100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE
Main site or place of performance:

Varberg

II.2.4)Description of the procurement:

Entreprenaden inkl. option omfattar en utbyggnad till dubbelspår av Västkustbanan mellan Varberg och Hamra. Järnvägen kommer gå i en bergtunnel, ca. 3 km och ett öppet tråg, ca. 1 km. Entreprenaden omfattar byggnation ny godsbangård samt flera byggnadsverk (broar).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Genomförandebeskrivningar / Weighting: 50 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Produktion, dvs detaljprojektering och byggnation är definierad som option i kontraktet.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Trafikverket planerar att ansöka om att finansiera delar av kontraktet med EU-medel.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 115-232192
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice
The contracting entity will not award any further contracts based on the above periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/05/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Implenia Sverige AB
556382-5750
Otterhällegatan 1
Göteborg
411 18
Sweden
Telephone: +46 31604262
E-mail: Sigrid.gunnemark@implenia.com
NUTS code: SE

Internet address: http://www.implenia.se

The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 420 000 000.00 SEK
Total value of the contract/lot: 3 420 000 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 684 000 000.00 SEK
Proportion: 20 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Utförande av arbeten inom bana, el, signal och tele

V.2.6)Price paid for bargain purchases
Value excluding VAT: 1.00 SEK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sweden
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/06/2018