Dienstleistungen - 276049-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Planungsleistungen im Bauwesen

2019/S 112-276049

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
Gazowa 16
Kraków
31-060
Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Gudra
Telefon: +48 126281184
E-Mail: lukasz.gudra@psgaz.pl
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.psgaz.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.psgaz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy sieci gazowej s/c w Krakowie, ul. Kosocicka, ul. Skoczylasa w podziale na 2 zadania.

Referenznummer der Bekanntmachung: PSGKR.ZZSP.901.7.19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano -wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: przebudowa sieci gazowej s/c w Krakowie, ul. Kosocicka, ul. Skoczylasa w podziale na 2 zadania – zamówienie sektorowe, zgodnie z Warunkami Technicznymi, wydanymi przez PSG sp. z o.o., OZG w Krakowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a/1b do Umowy.

Powody zastosowania procedury przyspieszonej: Skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia w związku z koniecznością terminowego wykonania planów inwestycyjnych Zamawiającego oraz priorytetowy charakter przedmiotu zamówienia jako elementu rządowego programu ograniczenia niskiej emisji mającej na celu zwiększenie dostępności energii gazowej jako alternatywy dla ogrzewania węglowego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przyłączami przy ul. Kosocickiej w Krakowie.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

m. Kraków, ul. Kosocicka.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: sieci gazowej s/c wraz z przyłączami przy ul. Kosocickiej (od ul. Wielickiej do ul. Słona Woda) w Krakowie, zgodnie z Warunkami Technicznymi PSGKR.ZMSM.763.712624.1.2018 z dnia 25.10.2018 r.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt budowlany i wykonawczy przebudowy sieci gazowej s/c wraz z przyłączami przy ul. Kosocickiej (od ul. Wielickiej do ul. Słona Woda) w Krakowie oraz sprawować nadzór autorski, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót: Przebudowa sieci gazowej na s/c PE100 RC SDR17 (17,6) Typ 2 dn 160, PE100 RC SDR11 Typ 2 dn 63 wraz z przyłączami s/c PE100 RC SDR11 Typ 2 dn 25i przy ul. Kosocickiej (od ul. Wielickiej do ul. Słona Woda) w Krakowie, zwanego dalej Projektem, uzyskanie wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych gruntów, uzyskanie zgód właścicieli działek, wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia, do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,

3) wykonanie kosztorysów inwestorskich,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego.

3. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowiązków Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik Nr 1a do Umowy oraz Warunki Techniczne nr PSGKR.ZMSM.763.712624.1.18 z dnia 25.10.2018 r., stanowiące Załącznik Nr 2 do Umowy.

4. Dane Techniczne:

1) typ obiektu: Przebudowa sieci gazowej s/c,

2) lokalizacja: ul. Kosocicka w Krakowie,

5. długość gazociągu: 985 mb, PE 100 RC SDR 17(17,6) Typ 2, dn 160

6. długość gazociągu: 481 m, PE 100 RC SDR 11 Typ 2, dn 63 (podana długość planowanego gazociągu jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowań formalno – prawnych i/lub środowiskowych; Szczegółowy zakres prac: określają warunki techniczne nr PSGKR.ZMSM.763.712624.1.2018 z dnia 25.10.2018 r.

7. długość przyłączy: 1516 m, PE 100 RC SDR 11 Typ 2, dn 25 (podana ilość przyłączy jest ilością szacunkową).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przyłączami przy ul. Skoczylasa w Krakowie.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

m. Kraków ul. Skoczylasa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: przebudowę sieci gazowej s/c wraz z przyłączami przy ul. Skoczylasa w Krakowie,

Którego zakres obejmuje przebudowę sieci gazowej w istniejącej trasie PE100 RC SDR11 dn 63 wraz z przyłączami PE100 RC SDR11 dn 25 (23 szt.), zgodnie z Warunkami Technicznymi PSGKR.ZMSM.763.696984.1.2018 z dnia 25.6.2018 r.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt budowlany i wykonawczy pn: przebudowa sieci gazowej s/c w Krakowie przy ulicy Skoczylasa oraz sprawować nadzór autorski, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót: przebudowa sieci gazowej s/c w Krakowie przy ulicy Skoczylasa, zwanego dalej Projektem, w tym m.in.: uzyskanie wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych gruntów, uzyskanie zgód właścicieli działek, wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych,

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia wraz z dziennikiem budowy, do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,

3) wykonanie kosztorysów inwestorskich,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego.

3. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowiązków Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik Nr 1b do Umowy oraz Warunki Techniczne nr PSGKR.ZMSM.763.696984.1.2018 z dnia 25.6.2018 r., stanowiące Załącznik Nr 2 do Umowy.

4. Dane Techniczne:

1) typ obiektu: przebudowa sieci gazowej s/c,

2) lokalizacja: ul. Skoczylasa w Krakowie,

— długość sieci: 1003 m,: PE 100 RC SDR 11, dn 63 (podana długość planowanego gazociągu jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowań formalno – prawnych i/lub środowiskowych; Szczegółowy zakres prac: określają warunki techniczne nr PSGKR.ZMSM.763.696984.1.2018 z dnia 25.6.2018 r,

— długość przyłączy: 450 m, PE 100 RC SDR 11, dn 25, (podana ilość przyłączy jest ilością szacunkową).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 082-196071
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przyłączami przy ul. Kosocickiej w Krakowie.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przyłączami przy ul. Skoczylasa w Krakowie.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertę wraz z załącznikami oraz Jednolity Dokument JEDZ należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wymogów określonych w pkt 9.3.-9.10 SIWZ.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, tj:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

— odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji

Z otwarcia ofert.

Dokumenty składane na wezwanie, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zamieszczając je w Platformie Zakupowej PSG. Dokumenty składane są w oryginale w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego przez ich wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019