Služby - 276176-2019

14/06/2019    S113    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Irsko-Dublin: Zajištění služeb externí podpory provádění infrastrukturních projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT)

2019/S 113-276176

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Wyattville Road
Co Dublin
D18 KP65
Irsko
Kontaktní osoba: Lidia Jankowska
Tel.: +353 12043100
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Fax: +353 12826456
Kód NUTS: IE061

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement

Adresa profilu zadavatele: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Sociální politika

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění služeb externí podpory provádění infrastrukturních projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT)

Spisové číslo: 171904/5113
II.1.2)Hlavní kód CPV
51611000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Nadace Eurofound požaduje smlouvu na poskytování služeb na pomoc svému oddělení IKT při realizaci řady projektů týkajících se infrastruktury, rozvoje, budování sítí a aplikačních / systémových projektů v oblasti IKT na dobu až 4 let.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72260000
72250000
72240000
72220000
72100000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: IE061
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly budou provedeny na půdě Eurofoundu v Dublinu a/nebo v příslušných případech v prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem této rámcové smlouvy je zajištění služeb externí podpory provádění infrastrukturních projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) v nadaci Eurofond po dobu 4 let.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Jak je uvedeno ve specifikacích nabídkového řízení (část B, bod 5.4) / Váha: 60
Cena - Váha: 40
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

nejsou k dispozici

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 02/08/2019
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 5 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 09/08/2019
Místní čas: 10:00
Místo:

Prostory Evropské komise, místnost LH 13.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání se smí účastnit 1 osoba zastupující uchazeče; její účast bude omezena na roli pozorovatele. Informujte předem paní Lidii Jankowskou, budete-li mít zájem zúčastnit se otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

4 roky

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Vezměte prosím na vědomí, že konečná lhůta pro přijetí přihlášek přihlíží v tomto případě k místnímu času v Bruselu.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Tribunál
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
07/06/2019