Tjenesteydelser - 276176-2019

14/06/2019    S113    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Irland-Dublin: Levering af eksterne støttetjenester til gennemførelse af ikt-infrastrukturprojekter

2019/S 113-276176

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Eurofound — Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Postadresse: Wyattville Road
By: Co Dublin
NUTS-kode: IE061
Postnummer: D18 KP65
Land: Irland
Kontaktperson: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Fax: +353 12826456

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement

Internetadresse for køberprofilen: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Socialpolitik

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af eksterne støttetjenester til gennemførelse af ikt-infrastrukturprojekter

Sagsnr.: 171904/5113
II.1.2)Hoved-CPV-kode
51611000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Eurofound ønsker en tjenesteydelseskontrakt med henblik på bistand til instituttets ikt-afdeling, hvad angår gennemførelsen af en række projekter vedrørende ikt-infrastruktur, -udvikling, -netværk og -applikationer/systemer for en periode på op til 4 år.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72260000
72250000
72240000
72220000
72100000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: IE061
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i Eurofounds lokaler i Dublin og/eller i kontrahentens lokaler, hvor det er relevant.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Genstanden for rammeaftalen er levering af eksterne støttetjenester til gennemførelse af ikt-infrastrukturprojekter ved Eurofound for en periode på 4 år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Som angivet i udbudsmaterialet (afsnit B, punkt 5.4) / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ikke relevant

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/08/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/08/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Det Europæiske Instituts lokaler i lokale LH 13.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

1 person, der repræsenterer tilbudsgiveren, kan deltage i åbningen. Deltagelse vil være begrænset til rollen som observatør. Deres tilstedeværelse ved åbningen af buddene bedes venligst meddelt i forvejen til fr. Lidia Jankowska.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

4 år

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Bemærk venligst at fristen for modtagelse af indgivne bud i dette tilfælde henviser til lokal tid i Bruxelles.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2019