Szolgáltatások - 276176-2019

14/06/2019    S113

Írország-Dublin: Külső támogatási szolgáltatások biztosítása IKT-infrastrukturális projektek megvalósításához

2019/S 113-276176

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eurofound – Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
Postai cím: Wyattville Road
Város: Co Dublin
NUTS-kód: IE061 Dublin
Postai irányítószám: D18 KP65
Ország: Írország
Kapcsolattartó személy: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Fax: +353 12826456
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
A felhasználói oldal címe: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Szociálpolitika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Külső támogatási szolgáltatások biztosítása IKT-infrastrukturális projektek megvalósításához

Hivatkozási szám: 171904/5113
II.1.2)Fő CPV-kód
51611000 Számítógép-szerelési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Eurofound az IKT-részleg támogatására irányuló szolgáltatási szerződésre tart igényt számos IKT-infrastruktúrához, fejlesztéshez, hálózatépítéshez és alkalmazáshoz/rendszerhez kapcsolódó projekt megvalósítására vonatkozóan, legfeljebb 4 éves időtartam keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
72250000 Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások
72240000 Rendszerelemzési és programozási szolgáltatások
72220000 Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások
72100000 Hardver-tanácsadási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: IE061 Dublin
A teljesítés fő helyszíne:

A feladatokat az Eurofound dublini székhelyén és/vagy adott esetben a nyertes ajánlattevő telephelyén kell megvalósítani.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretszerződés tárgyát külső támogatási szolgáltatások biztosítása képezi IKT-infrastrukturális projektek megvalósításához az Eurofoundnál, 4 éves időtartamra vonatkozóan.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Lásd a pályázati dokumentációt (B rész, 5.4. pont) / Súlyszám: 60
Ár - Súlyszám: 40
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

n.a.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/08/2019
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 5 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/08/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Az Európai Alapítvány helyszíne az LH 13-as teremben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázó képviseletében egy fő jelen lehet a tenderbontáson, kizárólag megfigyelői minőségben. Kérjük a pályázókat, hogy a pályázatbontásra vonatkozó részvételi szándékukat előzetesen jelezzék Ms Lidia Jankowska munkatársnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

4 év

VI.3)További információk:

Kérjük annak figyelembevételét, hogy a pályázatok beérkezésének határideje jelen ügyben brüsszeli helyi idő szerint értendő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/06/2019