Usługi - 276213-2019

TITytułBelgia-Bruksela: Wsparcie Komisji Europejskiej i państw członkowskich w monitorowaniu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, w sprawozdawczości, weryfikacji i akredytacji w tej dziedzinie w latach 2020 i 2021.
NDNr dokumentu276213-2019
PDData publikacji14/06/2019
OJDz.U. S113
TWMiejscowośćBRUKSELA
AUNazwa instytucjiKomisja Europejska, Directorate-General for Climate Action
OLJęzyk oryginałuEN
CYKrajBE
AARodzaj instytucji5 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
HAEU InstitutionKomisja Europejska
DSDokument wysłany03/06/2019
DTTermin08/08/2019
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja3 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV90700000 - Usługi środowiska naturalnego
RCKod NUTS00
IAAdres internetowy (URL)http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
DIPodstawa prawnaRozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046