Servicii - 276214-2019

14/06/2019    S113

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru de servicii - Sprijin ecosistemic pentru Copernicus și politica spațială a UE - nr. 712/PP/2018/FC

2019/S 113-276214

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: grow-i3-fwc@ec.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://ec.europa.eu/growth/

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru de servicii - Sprijin ecosistemic pentru Copernicus și politica spațială a UE - nr. 712/PP/2018/FC

II.1.2)Cod CPV principal
79416000 Servicii de relaţii cu publicul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul prezentei licitații este încheierea unui Contract-cadru de servicii pentru activități care vizează consolidarea utilizării și preluării datelor și informațiilor Copernicus. Un număr limitat de sarcini pot fi solicitate în ceea ce privește promovarea punerii în aplicare a Strategiei spațiale pentru Europa și a altor programe spațiale aferente (de exemplu, Galileo, programul Orizont 2020 — Spațiu și programul-cadru de monitorizare pentru cercetare și inovare - partea cu privire la spațiu, Supravegherea și urmărirea spațiului (SST ); Govsatcom) și apărare.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 33 000 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Asistență pentru utilizatori

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79416000 Servicii de relaţii cu publicul
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Locul de executare a sarcinilor va fi sediul contractantului sau orice alt loc indicat în ofertă, cu excepția sediului Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea invitația de participare la licitație, prin intermediul adresei furnizate în Secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Relevanța metodologiei / Pondere: 40
Criteriu privind calitatea - Nume: Integrarea în ecosistemul relevant / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Echilibrul profilurilor și repartizarea sarcinilor / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea gestionării proiectului / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracterul inovativ al metodologiei / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 30 %
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Copernicus

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Studii și alte activități de consultanță

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării
79410000 Servicii de consultanţă în afaceri şi în gestionare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Locul de executare a sarcinilor va fi sediul contractantului sau orice alt loc indicat în ofertă, cu excepția sediului Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea invitația de participare la licitație, prin intermediul adresei furnizate în Secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Relevanța metodologiei / Pondere: 50
Criteriu privind calitatea - Nume: Echilibrul profilurilor și repartizarea sarcinilor / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea gestionării proiectului / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracterul inovativ al proiectului / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 30 %
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Copernicus

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Asistență pentru întreprinderile nou-înființate și companii

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79410000 Servicii de consultanţă în afaceri şi în gestionare
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Locul de executare a sarcinilor va fi sediul contractantului sau orice alt loc indicat în ofertă, cu excepția sediului Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea invitația de participare la licitație, prin intermediul adresei furnizate în Secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Relevanța metodologiei / Pondere: 40
Criteriu privind calitatea - Nume: Integrarea în ecosistemul relevant / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Echilibrul profilurilor și repartizarea sarcinilor / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea gestionării proiectului / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracterul inovativ al proiectului / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 30 %
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Copernicus

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Competențe și formare

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79416000 Servicii de relaţii cu publicul
80000000 Servicii de învăţământ şi formare profesională
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Locul de executare a sarcinilor va fi sediul contractantului sau orice alt loc indicat în ofertă, cu excepția sediului Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea invitația de participare la licitație, prin intermediul adresei furnizate în Secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Relevanța metodologiei / Pondere: 40
Criteriu privind calitatea - Nume: Integrarea în ecosistemul relevant / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Echilibrul profilurilor și repartizarea sarcinilor / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea gestionării proiectului / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracterul inovativ al proiectului / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 30 %
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Copernicus

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 165-376103
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1
Lot nr.: 1
Titlu:

Lotul 1: Asistență pentru utilizatori

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MCI Benelux SA
Adresă: Boulevard du Souverain 280, 1160 Brussels
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Alpha Consultants S.R.L.
Adresă: Via Cirene 7, 20135
Localitate: Milano
Cod NUTS: IT ITALIA
Țară: Italia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2
Lot nr.: 1
Titlu:

Lotul 1: Asistență pentru utilizatori

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Spacetec Partners SPRL
Adresă: avenue Louise 66, 1050
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: France Développement Conseil (FDC) SARL
Adresă: cours Louis Lumiere 10, 94300
Localitate: Vincennes
Cod NUTS: FR FRANCE
Țară: Franţa
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: 20 Seconds to Midnight
Adresă: Rue de l'Industrie 10, 1000
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3
Lot nr.: 2
Titlu:

Lotul 2: Studii și alte activități de consultanță

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Valdani Vicari and Associati Srl
Adresă: Via torino 61, 20123
Localitate: Milano
Cod NUTS: IT ITALIA
Țară: Italia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Evenflow
Adresă: Rue de la Loi 26, Boite 7, 1040
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Technopolis Consulting Group Belgia
Adresă: 188A avenue de Tervueren 1150
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Internationales Institut Fuer Angewandtesystemanalyse
Adresă: Schlossplatz 1, 2361
Localitate: Laxenburg
Cod NUTS: AT ÖSTERREICH
Țară: Austria
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4
Lot nr.: 2
Titlu:

Lotul 2 (Studii și alte activități de consultanță)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Spacetec Partners SPRL
Adresă: Avenue Louise 66, 1050
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: France Développement Conseil (FDC) SARL
Adresă: 10 cours Louis Lumière, 94300
Localitate: Vincennes
Cod NUTS: FR FRANCE
Țară: Franţa
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CSIL — Centro Studi Industria Leggera Societa' Cooperativa
Adresă: Corso Monforte 15, 20122
Localitate: Milano
Cod NUTS: IT ITALIA
Țară: Italia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5
Lot nr.: 2
Titlu:

Lotul 2 (Studii și alte activități de consultanță)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Deloitte Consulting and Advisory
Adresă: Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930
Localitate: Zaventem
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Katholieke Universiteit Leuven
Adresă: KU Leuven R&D, Waaistraat 6, Box 5105, 3000
Localitate: Leuven
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6
Lot nr.: 2
Titlu:

Lotul 2 (Studii și alte activități de consultanță)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PricewaterhouseCoopers EU Services EESV
Adresă: Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932
Localitate: Sint-Stevens-Woluwe
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 7
Lot nr.: 3
Titlu:

Lotul 3 (Asistență pentru întreprinderile nou-înființate și companii)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: UAB CIVITTA
Adresă: Gedimino PR. 27, LT-01104
Localitate: Vilnius
Cod NUTS: LT LIETUVA
Țară: Lituania
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BWCON GMBH
Adresă: Seyfferstrasse 34, 70197
Localitate: STUTTGART
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Institutul Biosense (Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Tehnologia Informației în Biosisteme)
Adresă: DR Zorana Dindica Street 1, 21000
Localitate: Novi Sad
Cod NUTS: 00 Not specified
Țară: Serbia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Evenflow
Adresă: Rue de la Loi 26, Boite 7, 1040
Localitate: Etterbeek
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8
Lot nr.: 3
Titlu:

Lotul 3 (Asistență pentru întreprinderile nou-înființate și companii)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PricewaterhouseCoopers EU Services EESV
Adresă: Woluwedal 18 Woluwe Garden, 1932
Localitate: Sint-Stevens-Woluwe
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Disrupt Space UG (Haftungsbeschränkt)
Adresă: Charlottenstraße 2, 10969
Localitate: Berlin
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire GIE
Adresă: avenue de l'Université 2, 4365
Localitate: Esch-sur-Alzette
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Țară: Luxemburg
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 9
Lot nr.: 3
Titlu:

Lotul 3 (Asistență pentru întreprinderile nou-înființate și companii)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Anwendungszentrum GmBH Oberpfaffenhofen (AZO)
Adresă: Friedrichshafener Strasse 1, 82205
Localitate: Gilching
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 10
Lot nr.: 3
Titlu:

Lotul 3 (Asistență pentru întreprinderile nou-înființate și companii)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Verhaert New Products and Services NV
Adresă: Hogenakkerhoekstraat 21, 9150
Localitate: Kruibeke
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Spacetec Partners SPRL
Adresă: avenue Louise 66, 1050
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 11
Lot nr.: 4
Titlu:

Lotul 3 (Asistență pentru întreprinderile nou-înființate și companii)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PricewaterhouseCoopers EU Services EESV
Adresă: Woluwedal 18 Woluwe Garden, 1932
Localitate: Sint-Stevens-Woluwe
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire GIE
Adresă: Avenue de l'Université 2, 4365
Localitate: Esch-sur-Alzette
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Țară: Luxemburg
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 7 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12
Lot nr.: 4
Titlu:

Lotul 4 (Competențe și formare)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: France Developpement Conseil SARL
Adresă: cours Louis Lumiere 10, 94300
Localitate: Vincennes
Cod NUTS: FR FRANCE
Țară: Franţa
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Spacetec Partners SPRL
Adresă: Avenue Louise 66, 1050
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CS Systemes d'Information SA
Adresă: avenue Galilee 22, 92350
Localitate: Le Plessis-Robinson
Cod NUTS: FR FRANCE
Țară: Franţa
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Paris-Lodron-Universitat Salzburg
Adresă: Kapitelgasse 4-6, 5020
Localitate: Salzburg
Cod NUTS: AT ÖSTERREICH
Țară: Austria
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 7 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 13
Lot nr.: 4
Titlu:

Lotul 4 (Competențe și formare)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Katholieke Universiteit Leuven
Adresă: Oude Markt 13, 3000
Localitate: Leuven
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Narodowa Fundacja Ochrony Srodowiska
Adresă: UL. Erazma Ciolka 13, 01 445
Localitate: Warszawa
Cod NUTS: PL POLSKA
Țară: Polonia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Climate-KIC Holding BV
Adresă: Padualaan 8 HIGO R Kruytgebouw Room 104, 3584 CH
Localitate: Utrecht
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Țară: Țările de Jos
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Evenflow
Adresă: rue de la loi 26, Boite 7, 1040
Localitate: Etterbeek
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Universita Degli Studi Della Basilicata
Adresă: Via Nazario Sauro 85, 85100
Localitate: Potenza
Cod NUTS: IT ITALIA
Țară: Italia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Vlaamse Instelling VOOR Technologisch Onderzoek
Adresă: Boeretang 200, 2400
Localitate: Mol
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Trabajos catastrales sa sociedad unipersonal
Adresă: Calle Cabarceno 6, 31621
Localitate: Sarriguren
Cod NUTS: ES ESPAÑA
Țară: Spania
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Romanian space agency
Adresă: Mendeleev Street 21-25, 010362
Localitate: Bucharest
Cod NUTS: RO ROMANIA
Țară: România
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Epsilon Italia SRL
Adresă: Contrada Via Pasquali 79, 87040
Localitate: Mendicino
Cod NUTS: IT ITALIA
Țară: Italia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: UBIK Geospatial Solutions S.L.
Adresă: Avenida Vicente Sos Baynat s/n, ES12006
Localitate: Castellón
Cod NUTS: ES ESPAÑA
Țară: Spania
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Sveuciliste U Zagrebu — Geodetski Fakultet
Adresă: Kaciceva 26, 10000
Localitate: Zagreb
Cod NUTS: HR HRVATSKA
Țară: Croaţia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Vlaamse Gewest
Adresă: Koning Albert II Laan 20, 1000
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Technische Universiteit Delft
Adresă: Stevinweg 1, 2628 CN
Localitate: Delft
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Țară: Țările de Jos
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Universitat Jaume I de Castellon
Adresă: Avenida Vicent SOS Baynat S/N, 12006
Localitate: Castellon-de-la-Plana
Cod NUTS: ES ESPAÑA
Țară: Spania
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Open Geospatial Consortium (Europe) Ltd LBG
Adresă: Gray S INN Road 236 Floor 1, WC1X 8HL
Localitate: London
Cod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Țară: Regatul Unit
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 7 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du fort Niedergrunewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 43031

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/06/2019