Teenused - 276215-2019

14/06/2019    S113    Euroopa Komisjon - Teenused - Hankelepingu sõlmimise teade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Toetus ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 hindamisele ja lisaandmed

2019/S 113-276215

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:

Määrus (EL, Euratom) nr 2018/1046

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Environment
Postiaadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Teave ühishanke kohta
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Toetus ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 hindamisele ja lisaandmed

Viitenumber: ENV.D.2/SER/2018/0039
II.1.2)CPV põhikood
90700000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kõnealune leping toetab komisjoni ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 hindamisel – hindamismetoodika välja töötamise, sidusrühmadega konsultatsioonide läbi viimise, tõendusmaterjali kogumise, läbi vaatamise ja analüüsi, ning hindamisuuringu aruande projekti koostamise kaudu. Täiendavalt töötatakse lepingu raames välja igapäevase tegevuse stsenaariumid bioloogilise mitmekesisuse jaoks kuni aastani 2030 ja 2050, ning toetakse komisjoni 2020. aasta järgse ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia valikute piiritlemisel ja mõju hindamisel; viiakse läbi laiahaardelised konsultatsioonid sidusrühmadega ning valmistatakse soovitusi ja sekkumise loogikat sisaldav mõjuhindamisaruanne.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 481 575.00 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00
Põhiline teostamise koht:

Väljaspool asutust.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Avatud kutse pakkumusele: üksikleping 27 kuuks (kogueelarve 500 000 EUR).

Lepingu täitmine on jagatud 2 etappi: 1. etapi kestus on 18 kuud ja 2. etapi kestus 11 kuud, 2 etapi omavahelise 2-kuise kattuvusega. Töövõtjal lubatakse jätkata lepingu täitmist 2. etapil üksnes avaliku sektori hankija kirjalikul nõusolekul. Avaliku sektori hankija teavitab töövõtjat kirjalikult oma nõusolekust 2 kuud enne 2. etapi algust.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakutud metoodika kvaliteet / Osakaal: 50
Kvaliteedikriteerium - Nimi: töökorraldus ja ressursijaotus / Osakaal: 30
Kvaliteedikriteerium - Nimi: kvaliteedikontrolli meetmed / Osakaal: 20
Hind - Osakaal: hind 30 % kvaliteet 70 %
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Palume tähele panna, et hanke kohta avaldati 21.3.2018 eelteade ELT 2018/S 056-123139 nimetusega „2020. aasta ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia lõpliku hindamise toetamise leping“ ja eelarvega 500 000 EUR.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 247-566808
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 07.0202/2019/SER/806106/ENV.D.2
Nimetus:

Toetus ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 hindamisele ja lisaandmed

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
03/06/2019
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 1
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Trinomics B.V.
Postiaadress: Westersingel 34
Linn: Rotterdam
NUTS kood: NL
Sihtnumber: 3014 GS
Riik: Madalmaad
Töövõtja on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Institute for European Environmental Policy
Postiaadress: rue Joseph II 36-38
Linn: Brussels
NUTS kood: BE
Sihtnumber: 1000
Riik: Belgia
Töövõtja on VKE: jah
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 500 000.00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 481 575.00 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Maksumus või osa, mille kohta tõenäoliselt sõlmitakse allhankelepingud kolmandate isikutega
Osa: 33 %
Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:

21 % + 5 % + 3 % + 4 % = 33 %

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Kooskõlas 18.7.2018 määruse (EL, Euratom) 2018/1046 liidu üldeelarvele kehtivate finantseeskirjade kohta I lisa punkti 11.1 punktiga e, uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama avaliku sektori hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui punktis 11.4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

Hankedokumente saab punktis I.3) nimetatud aadressil alla laadida. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumusperioodi kestel uuendusi ja muudatusi kontrollida.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxemburg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Täpne teave läbivaatamise menetlustähtaja (-tähtaegade) kohta:

Lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1) nimetatud avaliku sektori hankijale.

Juhul kui kogetakse haldusomavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebuse esitamine ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1) nimetatud organile võib kaebusi esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
04/06/2019