Servizzi - 276216-2019

14/06/2019    S113

il-Belġju-Brussell: Qafas ta' Kuntratt fuq Servizzi Relatati mal-Koordinazzjoni u l-Provvista ta' Appoġġ lin-Netwerk tal-EURES

2019/S 113-276216

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Head of Unit EMPL/D.1
Posta elettronika: EMPL-VT-2018-013@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3594
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta' Kuntratt fuq Servizzi Relatati mal-Koordinazzjoni u l-Provvista ta' Appoġġ lin-Netwerk tal-EURES

Numru ta' referenza: VT/2018/013
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
71621000 Analiżi teknika jew servizzi ta' konsulenza
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Iċ-ċaqliq ħieles tal-ħaddiema hu dritt fundamentali mogħti liċ-ċittadini tal-Unjoni permezz tal-Artiklu 45 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Barra minn dan, il-mobilità tax-xogħol Ewropew tista' tikkontribwixxi għall-impjieg billi tiżgura tqabbil effettiv bejn il-provvista u d-domanda tax-xogħol.

L-EURES hija netwerk ta' kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea, is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) tal-UE u l-Istati Membri taż-ŻEE, l-Iżvizzera, u l-imsieħba tagħhom. L-EURES tikkontribwixxi għall-funzjonament tajjeb tas-suq tax-xogħol Ewropew billi tiffaċilita l-libertà tal-moviment għall-ħaddiema fl-UE, billi tnaqqas l-ostakli fis-suq tax-xogħol Ewropew, u billi ttejjeb it-trasparenza tas-suq tax-xogħol.

Għal dawn ir-raġunijiet, l-EURES tipprovdi informazzjoni, pariri u servizzi ta' gwida lil kull min qed ifittex xogħol u lil kull min jimpjega.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 5 000 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe sit ieħor avżat fis-sejħa għall-offerti, iżda mhux fil-bini tal-Kummissjoni.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-iskop ta' din is-sejħa huwa li jiġi stabbilit qafas ta' kuntratt biex jassisti lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tipprovdi appoġġ orizzontali lin-netwerk tal-EURES u b'hekk ittejjeb is-servizzi tal-EURES fuq il-post madwar l-Unjoni skont il-bażi legali tal-EURES.

In-netwerk tal-EURES huwa mibni fuq approċċ deċentralizzat fejn il-provvista ta' servizzi lill-utenti finali titwettaq fil-livell nazzjonali u reġjonali/lokali mill-imsieħba tal-EURES. Is-servizzi li ser jingħataw għalhekk huma ffukati fil-parti l-kbira biex jipprovdu appoġġ u għajnuna għall-benefiċċju tal-membri tan-netwerk, filwaqt li jkun żgurat li l-istrateġiji globali tal-Unjoni Ewropea dwar il-mobilità bejn is-suq tax-xogħol, il-politika tal-impjiegi u l-komunikazzjoni huma kkunsidrati bis-sħiħ.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-metodoloġija proposta / Peżar: 18
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-organizzazzjoni tax-xogħol u r-riżorsi / Peżar: 18
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-miżuri ta' kontroll tal-kwalità / Peżar: 18
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-koerenza ġenerali tal-proposta / Peżar: 6
Prezz - Peżar: 40
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

EaSI - EURES

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2018/S 158-360977
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: VC/2019/044
Titlu:

Qafas ta' Kuntratt fuq Servizzi Relatati mal-Koordinazzjoni u l-Provvista ta' Appoġġ lin-Netwerk tal-EURES

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
20/05/2019
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 4
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 3
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Deloitte Consulting and Advisory CVBA
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 474429572
Indirizz postali: Gateway building luchthaven nationaal 1J
Belt: Zaventem
Kodiċi NUTS: BE24 Prov. Vlaams-Brabant
Kodiċi postali: 1930
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Fondazione Giacomo Brodolini
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 1312529
Indirizz postali: Via Solferino 32
Belt: Rome
Kodiċi NUTS: ITI CENTRO (IT)
Kodiċi postali: 00185
Pajjiż: L-Italja
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: VVA Brussels
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 597770616
Indirizz postali: Rue Van Eyck 22
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1000
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 5 000 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 5 000 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GC.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
07/06/2019