Usluge - 276217-2019

14/06/2019    S113

Belgija-Bruxelles: Održavanje i razvoj mehanizma suradnje s osnovnom uslužnom platformom za instrument CSIRTs-MeliCERTes – SMART 2018/1024

2019/S 113-276217

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 091-217476)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate H: Digital Society, Trust and Cybersecurity, Unit H1: Cybersecurity Technology and Capacity Building
Poštanska adresa: BU25 04/020
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Održavanje i razvoj mehanizma suradnje s osnovnom uslužnom platformom za instrument CSIRTs-MeliCERTes – SMART 2018/1024

Referentni broj: SMART 2018/1024
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Instrument MeliCERTes, razvijen u okviru projekta SMART 2015/1089, uključuje korištenje alata otvorenog koda koje su razvili i koje održavaju timovi za odgovor na računalne sigurnosne incidente (Computer Security Incident Response Teams – CSIRT), i za koje su isti alati razvijeni i održavani, s ciljem sigurne komunikacije, upravljanja incidentima i prijetnjama i analize artefakata. Postoji kao potpora mreži CSIRT-ova prema Direktivi o NIS-u olakšavanjem prekogranične suradnje koja obuhvaća razmjenu podataka između 2 ili više CSIRT-ova koji sudjeluju na temelju koncepta povjerenja.

Komisija predlaže da se nabavi upravitelj za daljnje održavanje i razvoj instrumenta MeliCERTes u suradnji s ENISA-om i CSIRT-ovima koji sudjeluju u projektu. Upravitelj bi trebao imati izvrsno znanje o zajednici korisnika CSIRT-ova te stoga ima izravan uvid u trenutačne i rastuće potrebe CSIRT-ova u pogledu softverskih alata. Upravitelj će održavati postojeći instrument, omogućiti hardver, omogućiti održavanje baze kodova i omogućiti instrumentu MeliCERTes razvoj pomoću novih alata i funkcija.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/06/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 091-217476

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 28/06/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
Glasi:
Datum: 26/07/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 02/07/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 30/07/2019
Lokalno vrijeme: 12:30
VII.2)Ostali dodatni podaci: