Lucrări - 276224-2019

14/06/2019    S113    - - Lucrări - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Timișoara: Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

2019/S 113-276224

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Lucrări

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Municipiul Timișoara
14756536
Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
România
Persoană de contact: Corina Radu – Serviciul Achiziții Publice
Telefon: +40 256408478
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Cod NUTS: RO424

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.primariatm.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract lucrări suplimentare (proiectare și execuție)-reabilitarea fațadei placată cu travertin de la Palatul Cultural Timișoara

Număr de referinţă: 14756536_2019_PAAPD
II.1.2)Cod CPV principal
45200000
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

În baza contractului, se vor executa lucrari suplimentare (proiectare si executie) – reabilitarea fatadei placata cu travertin de la Palatul Cultural Timisoara, in conformitate cu cerintele impuse in documentatia de atribuire.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 923 661.74 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424
Locul principal de executare:

Timisoara, Str. Alba Iulia nr. 2.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În baza contractului, se vor executa lucrari suplimentare (proiectare si executie) – reabilitarea fatadei placata cu travertin de la Palatul Cultural Timisoara, in conformitate cu cerintele impuse in documentatia de atribuire.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
18/06/2019

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2019