Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 276312-2019

14/06/2019    S113

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 113-276312

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
E-mail: karap.attila@vargondnoksag.hu
Telefon: +36 12250554
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.varkapitanysag.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000691132019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000691132019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Csikós udvar revitalizáció

Hivatkozási szám: EKR000691132019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Csikós udvar revitalizáció

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, Palota út, Csikós udvar

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Csikós udvar revitalizáció az alábbi három főbb egységgel kapcsolatos kivitelezési munkálatokra irányul:

Hauszmann rámpa helyreállítása

Csikós udvar területrendezése

Ybl támfal helyreállítása

A főbb mennyiségek összefoglalva:

Szerkezetépítés:

Vasbeton szerkezetkialakítás: 562,5 m3

Térburkolatok (természetes kőburkolatok):

— Kiskockakő burkolat 3900 m2

— Nagylapos burkolat: 1400 m2

Zöldfelületek, növénytelepítés:

— Cserjék ültetése: 350 db

— Évelő növények telepítése: 375 db

— Téglaburkolat építése: 1819,8 m2

Bontások:

— Támpilléres várfal részleges bontása: 1360 m3

Zsaluzás és Állványozás:

— Homlokzati csőállvány állítása: 2150 m2

— Nehéz állványszerkezetek: 2610 lég m3

Falazás:

— Teherhordó, válaszfal, és kitöltő falazat készítése: 2400 m3

Irtás, föld- és sziklamunka:

— Föld visszatöltés: 1535 m3

Vakolás és rabicolás:

— Speciális vakolatok készítése (Vízzáró, légáteresztő vékony- vagy javítóvakolat készítése kézi felhordással, szárazhabarcsból, vízszintes vagy függőleges felületen, 1 cm vastagságban MC-Bauchemie Oxal SPM szulfátálló, vízzáró javítóhabarcs nedves és sókkal szennyezett falazatok felújítására, 6-50 mm rétegvastagsággal: 1550 m2)

Aljzatkészítés, hideg és melegburkolatok készítése:

— Homlokzat és felülettisztítás: 4100 m2

Épületgépészeti feladatok:

— Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése: 153 m

— Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből: 14 m

Épületvillamossági feladatok:

— Díszvilágítás kialakítása

— Főelosztó berendezés álló mezős szekrényekből összeépítve, horganyzott acél vázzal, porszórt acéllemez burkolatokkal, ajtóval szerelve, teljes egészében takart (maszkolt) szereléssel, IP31 védettséggel, fölső betápláló és elmenő vezetékekkel, MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány szerint ellenőrzött módon műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, felállítva, beszabályozva, VAGO típusú rugó sorkapoccsal szerelve kompletten: 1 db

— Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével: 4 100 m

— IP68 3m védettségű; járófelületbe süllyesztett; felületvilágító lámpatest; 24 W; LED-es; 3000 K; 2 SDCM; 2520 lm; CRI>90; élettartam: 50000 h L90/B10; mag közvetlen hőkicsatolással a lámpatestházra; optikai káprázáskorlátozással; 50-os ernyőzéssel; falvilágító típusú fényeloszlással; 10-100 % szabályozható; burkolat síkjába süllyedő peremmel: 21 db

Kiegészítő ellátandó tevékenységek: régészeti megfigyelés, műemléki falkutatás és műemléki érték dokumentálás.

Az ellátandó feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében a jogosultság megszerzése tekintetében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében a jogosultság megszerzése tekintetében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás (hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni

Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

K.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve

(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a, szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdésének előírásait.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak.

A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

A Kbt. 67.§ (1) bek., valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bek. foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1 A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdésében, valamint 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (azaz műemléki védettségű kivitelezési helyszínen ellátott (1) terület helyreállítási feladatok és / vagy (2) állagmegóvási feladatok) az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § -a szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (azaz műemléki védettségű kivitelezési helyszínen ellátott (1) terület helyreállítási feladatok és / vagy (2) állagmegóvási feladatok) származó nettó árbevétele nem éri el a 3 000 000 000 Ft összeget.

Amennyiben ajánlattevő a vizsgált időszak megkezdését követően kezdte meg működését, úgy alkalmatlan amennyiben a közbeszerzés fentiekben rögzített tárgyából származó nettó árbevétele nem éri el a fent meghatározott összeget.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1 - M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése a), valamint b) pontjára és 22. § (3), és (5) bekezdése szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívásától visszafelé számított 5 évben:

M.1.1. 1 db műemléki védettségű legalább 3000 m2 alapterületű téren és / vagy kivitelezési helyszínen ellátott (1) terület helyreállítási feladatok és / vagy (2) állagmegóvási feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amely kiterjedt a következő feladatokra:

— legalább 2500 m2 nettó alapterületen természetes kőburkolat elhelyezése és / vagy cseréje

M.1.2. 1 db műemléki védettségű várfalon ellátott (1) helyreállítási feladatok és / vagy (2) állagmegóvási feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amely kiterjedt a következő feladatokra:

— legalább 1000 m2 felületen tégla burkolat építése

M.1.3. 1 db műemléki védettségű rámpán és / vagy kivitelezési helyszínen ellátott (1) terület helyreállítási feladatok és / vagy (2) állagmegóvási feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amely kiterjedt a következő feladatokra:

— alapozás, tartószerkezet építése, építészeti munkák, villamossági és gépészeti munkák

— legalább 400 m3 vasbeton szerkezet kialakítása.

Az előírt referenciakövetelményeket ajánlattevők több referencia bemutatásával teljesíthetik. Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.

Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik:

M.2.1. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, valamint

— legalább 36 hónapot elérő szakmai tapasztalattal olyan (1) terület helyreállítási feladatok és / vagy (2) állagmegóvási feladatok teljesítésében, amelyet műemléki védettségű kivitelezési helyszínen kellett teljesíteni.

M.2.2. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-M felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, valamint

— legalább 36 hónapot elérő szakmai tapasztalattal olyan (1) terület helyreállítási feladatok és / vagy (2) állagmegóvási feladatok teljesítésében, amelyet műemléki védettségű kivitelezési helyszínen kellett teljesíteni.

M.2.3. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, valamint

— legalább 36 hónapot elérő szakmai tapasztalattal olyan (1) terület helyreállítási feladatok és / vagy (2) állagmegóvási feladatok teljesítésében, amelyet műemléki védettségű kivitelezési helyszínen kellett teljesíteni.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

— Késedelmi kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: meghiúsulási kötbér)

— Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 20 %)

— Előleg-visszafizetési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti mértéket (amely egyenlő a - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes nettó ellenszolgáltatás 5 % -ával, de legfeljebb 75 millió forint összeggel) meghaladó előleg folyósítását biztosíték nyújtásától függ, azzal, hogy ezen rész tekintetében a biztosíték mértéke egyenlő az igényelt előlegnek a Kbt. 135. § (7) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó és az igényelt előleg mértékének különbözetével.)

Folytatás a VI.4.3) pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/07/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/07/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Ponthatárok: 0-10

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 21.12.2016 napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.) a 2-4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.) módszerét alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy az Alegjobb egyenlő a Kbt. 77. § (1) pontjában foglaltaknak megfelelően meghatározott legkedvezőbb értékkel.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

2. Az eljárásban való ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 7 000 000 Ft

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00357247-00000017 számú számlája

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

3. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.

4. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés).

5. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

6. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

7. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a későbbiek során a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti eljárást folytasson le.

További építési beruházások tárgya: 1 Akadálymentes gyalogos közlekedési tengely Tabáni Lépcső- és Liftpavilon; 2 Karakas Pasa Tornya. Részletes leírások a közbeszerzési dokumentum 2. kötetében található.

További építési beruházások beszerzésének feltételei: Az eljárásokban a jelen eljárásban alkalmazott értékelési résszempontok kerülnek alkalmazásra. Az előírt alkalmassági követelmények a jelen eljárást megindító felhívás M.2. pontjában megkövetelt szakemberek lesznek (amennyiben azok kötelezően előírandóak a 322/2015. (X. 30.) Kr. alapján). A szerződéses feltételek a jelen eljárásban kötött szerződéses feltételekkel fog megegyezni azzal, hogy a más típusú eljárásból eredő eltérések lesznek abban átvezetve.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Folytatás a II.1.6) pontból:

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne.

Folytatás a III.1.3) pontból:

M.2.4. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, valamint

— legalább 36 hónapot elérő szakmai tapasztalattal olyan (1) terület helyreállítási feladatok és / vagy (2) állagmegóvási feladatok teljesítésében, amelyet műemléki védettségű kivitelezési helyszínen kellett teljesíteni.

M.2.5. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet

— 7. § (3) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és kőszobrász-restaurátor szakirányon szerzett szakképzettséggel, valamint

— műemléki restaurátor szakterületen szerzett 8. § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal.

M.2.6. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet

— 7. § (2) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és

— műemléki falkutatás szakterületen szerzett 8. § (2) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal.

M.2.7. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet

— 7. § (1) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és

— műemléki érték dokumentálása szakterületen szerzett 8. § (1) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal.

A szakemberek közötti átfedés megengedett.

Folytatás a III.2.2) pontból:

— Teljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)

— Jóteljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)

— Jótállás (24 hónap)

— Többlet jótállás (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap)

Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Folytatás a VI.3) pontból:

8. Nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni amennyiben nem rendelkezik egy a megkötésre kerülő szerződés szerinti valamennyi feladatára kiterjedő minimum 250 000 000 Ft/kár, valamint 500 000 000 Ft/év összegű felelősségbiztosítási szerződéssel.

9. A 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. § -ára figyelemmel az Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában szakmai ajánlat benyújtását írja elő. A szakmai tartalmának minősül:

— a felolvasólap

— az árazott költségvetés

— a szakemberek többlettapasztalatára vonatkozó nyilatkozat

10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 60 napként értelmezendő.

12. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/06/2019