Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 277468-2019

TIЗаглавиеБългария-Карнобат: Услуги, свързани с предпазването от природни рискове или опасности
NDНомер на публикацията на обявлението277468-2019
PDДата на публикуване14/06/2019
OJНомер на броя на ОВ S113
TWГрад/населено място на купувачаКАРНОБАТ
AUОфициално наименование на купувачаЮИДП ДП, ТП „ДГС Карнобат“ (2016176540260)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач8 - Друго
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен11/06/2019
DTКраен срок за подаване18/07/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)90721800 - Услуги, свързани с предпазването от природни рискове или опасности
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG341
IAИнтернет адрес (URL)www.dgskarnobat@uidp-sliven.com
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС