Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 277468-2019

TIЗаглавиеБългария-Карнобат: Услуги, свързани с предпазването от природни рискове или опасности
NDНомер на публикацията на обявлението277468-2019
PDДата на публикуване14/06/2019
OJНомер на броя на ОВ S113
TWГрад/населено място на купувачаКАРНОБАТ
AUОфициално наименование на купувачаЮИДП ДП, ТП „ДГС Карнобат“ (2016176540260)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач8 - Друго
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен11/06/2019
DTКраен срок за подаване18/07/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)90721800 - Услуги, свързани с предпазването от природни рискове или опасности
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG341
IAИнтернет адрес (URL)www.dgskarnobat@uidp-sliven.com
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС