Árubeszerzések - 27756-2021

20/01/2021    S13

Magyarország-Budapest: Oktatási berendezések

2021/S 013-027756

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13625214
Postai cím: Alkotás út 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Gábor
E-mail: papp.gabor@tf.hu
Telefon: +36 14879215
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Oktatástechnikai, adatközponti számítástechnika

Hivatkozási szám: EKR001481042019
II.1.2)Fő CPV-kód
39162000 Oktatási berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Oktatástechnikai, adatközponti számítástechnika

II.2.2)További CPV-kód(ok)
30230000 Számítógéppel kapcsolatos eszközök
32320000 Televíziós és audiovizuális berendezések
32324300 Televíziós berendezések
32330000 Hang- és videofelvevő és -visszajátszó berendezések
39162100 Tanítási berendezések
39162110 Oktatási kellékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Testnevelési Egyetem 1123 Budapest, Alkotás u. 44

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Rövid meghatározása:

Oktatástechnikai eszközök és adatközponti számítástechnikai eszközök beszerzése, telepítése.

A Testnevelés Egyetem átfogó fejlesztésének keretében az Egyetem Központi Épületének audiovizuális és oktatástechnikai rendszereinek (prezentációs eszközök, audio rendszer, videostreaming, videokonferencia, stúdiók, valamint mindezek integrált, egységes rendszerként való működését biztosító tantermi oktatástechnikai-, tanteremfoglaltsági-, valamint videomenedzsment rendszer), valamint a kapcsolódó és integráltan működő adatközponti, hálózati médiatároló rendszereinek, valamint SAP HANA üzemeltetési környezethez szükséges adatközponti eszközök szállítása, telepítése és beüzemelése.

1 db Központi adattároló, amely rendelkezik minimum nettó 20TB (plusz a gyártói ajánlás szerinti hotspare diszk) SSD pluszkapacitással illetve minimum nettó 90TB (plusz a gyártói ajánlás szerinti hotspare diszk) SAS kapacitású hálózati tároló kapacitással

4 db összesen minimum 8500 TFlops számítási kapacitású Virtualizációs médiaszerver

1 db minimum 300 TFlops számítási kapacitású Mentési szerver

2 db SAP HANA 768GB-os szerver

2 db AS (non-HANA) alkalmazásszerver (Hyper-V felett virtualizált)

1 db SAN+NAS funkcionalitású adattároló a 2 db HANA és 2 db non-HANA alkalmazásszerverek részére

2 db központi hálózati elosztó (switch) a SAP környezethez

1 db menedzsment hálózati elosztó a SAP környezethez

8 db Konzultációs szoba AV rendszerének kialakítása

7 db 32 fős tanterem videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljes körű AV technikai kialakítása

8 db 72-90 fős tanterem videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljes körű AV technikai kialakítása

1 db Szenátusi tárgyaló prezentációs rendszerének kialakítása

1 db 2 teremrészből összenyitható 400 fős nagyelőadó teljes körű audio/video technikai rendszerének (hangosítás, vetítés, 13nm-es LED-fal) kialakítása

1 db Stúdió kialakítása a nagyelőadókhoz

1 db Operátori Studió kialakítása

1 db Digital Signage rendszer kialakítása az Aulába (8 m2-es LED fal)

1 db Teremfoglaltság menedzsment rendszer kialakítása

1 db Tantermi oktatástechnológia (AV) menedzsment rendszer kialakítása

1 db Videomenedzsment és streaming megoldás kialakítása

1 db Média/PR egyetemi rádió és TV stúdió kialakítása

— Szállító az oktatástechnikai rendszer leszállítása és implementálása során köteles Megrendelő szakembereit magyar nyelven, magyar nyelvű oktatási dokumentációk alapján az alábbi oktatásokban részesíteni:

– oktatástechnikai rendszer működtetéséhez szükséges felhasználói oktatás, amely során a részletes kezelési- és hardver- és szoftverismeret betanítása történik meg, mind elméleti mind gyakorlati oldalról. Az oktatásban érintett létszám maximum 40 fő

– Az oktatás pontos időpontját és budapesti helyszínét a Felek közösen állapítják meg. Az oktatási tematikát Szállító az oktatás időpontját megelőző 20 nappal köteles Megrendelő részére megadni, aki arra 5 napon belül észrevételt tehet. Szállító köteles a jelen fejezetben meghatározott oktatásokhoz szükséges végleges oktatási anyagokat elektronikus formában az oktatás megkezdése előtt legalább 8 munkanappal Megrendelő részére átadni.

– Az oktatás célja az implementált rendszer üzemeltetőinek oktatása annak érdekében, hogy a rendszer bevezetése után készség szinten tudják napi szinten használni a rendszert, valamint a rendszer működése kapcsán felmerülő olyan jellegű hibákat, melyekhez nem szükséges gyártói vagy szállítói támogatás, önállóan tudjanak elhárítani.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.

A részletes műszaki leírást a közbesz. dokum. tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 4
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 104-250854

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Oktatástechnikai, adatközponti számítástechnika

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
18/05/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_87970717
Postai cím: Montevideo utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 13712910
Fax: +36 13712911
Internetcím: http://www.4ig.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 425 867 100.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának időpontja: 2020. november 24. napja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:

— Eljárás eredményes

— Beérkezett ajánlatok száma: 1 db

Ajánlattevő: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Magyarország 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Adószáma: 12011069-2-41)

Nyertes Ajánlattevő: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Magyarország 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Adószáma: 12011069-2-41)

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/01/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
39162000 Oktatási berendezések
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
30230000 Számítógéppel kapcsolatos eszközök
32320000 Televíziós és audiovizuális berendezések
32324300 Televíziós berendezések
32330000 Hang- és videofelvevő és -visszajátszó berendezések
39162100 Tanítási berendezések
39162110 Oktatási kellékek
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Testnevelési Egyetem 1123 Budapest, Alkotás u. 44

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Rövid meghatározása:

Oktatástechnikai eszközök és adatközponti számítástechnikai eszközök beszerzése, telepítése.

A Testnevelés Egyetem átfogó fejlesztésének keretében az Egyetem Központi Épületének audiovizuális és oktatástechnikai rendszereinek (prezentációs eszközök, audio rendszer, videostreaming, videokonferencia, stúdiók, valamint mindezek integrált, egységes rendszerként való működését biztosító tantermi oktatástechnikai-, tanteremfoglaltsági-, valamint videomenedzsment rendszer), valamint a kapcsolódó és integráltan működő adatközponti, hálózati médiatároló rendszereinek, valamint SAP HANA üzemeltetési környezethez szükséges adatközponti eszközök szállítása, telepítése és beüzemelése.

1 db Központi adattároló, amely rendelkezik minimum nettó 20TB (plusz a gyártói ajánlás szerinti hotspare diszk) SSD pluszkapacitással illetve minimum nettó 90TB (plusz a gyártói ajánlás szerinti hotspare diszk) SAS kapacitású hálózati tároló kapacitással

4 db összesen minimum 8500 TFlops számítási kapacitású Virtualizációs médiaszerver

1 db minimum 300 TFlops számítási kapacitású Mentési szerver

2 db SAP HANA 768GB-os szerver

2 db AS (non-HANA) alkalmazásszerver (Hyper-V felett virtualizált)

1 db SAN+NAS funkcionalitású adattároló a 2 db HANA és 2 db non-HANA alkalmazásszerverek részére

2 db központi hálózati elosztó (switch) a SAP környezethez

1 db menedzsment hálózati elosztó a SAP környezethez

8 db Konzultációs szoba AV rendszerének kialakítása

7 db 32 fős tanterem videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljes körű AV technikai kialakítása

8 db 72-90 fős tanterem videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljes körű AV technikai kialakítása

1 db Szenátusi tárgyaló prezentációs rendszerének kialakítása

1 db 2 teremrészből összenyitható 400 fős nagyelőadó teljeskörű audio/video technikai rendszerének (hangosítás, vetítés, 13nm-es LED-fal) kialakítása

1 db Stúdió kialakítása a nagyelőadókhoz

1 db Operátori Studió kialakítása

1 db Digital Signage rendszer kialakítása az Aulába (8nm-es LED fal)

1 db Teremfoglaltság menedzsment rendszer kialakítása

1 db Tantermi oktatástechnológia (AV) menedzsment rendszer kialakítása

1 db Videomenedzsment és streaming megoldás kialakítása

1 db Média/PR egyetemi rádió és TV stúdió kialakítása

— Szállító az oktatástechnikai rendszer leszállítása és implementálása során köteles Megrendelő szakembereit magyar nyelven, magyar nyelvű oktatási dokumentációk alapján az alábbi oktatásokban részesíteni:

– oktatástechnikai rendszer működtetéséhez szükséges felhasználói oktatás, amely során a részletes kezelési- és hardver- és szoftverismeret betanítása történik meg, mind elméleti mind gyakorlati oldalról. Az oktatásban érintett létszám maximum 40 fő

– Az oktatás pontos időpontját és budapesti helyszínét a Felek közösen állapítják meg. Az oktatási tematikát Szállító az oktatás időpontját megelőző 20 nappal köteles Megrendelő részére megadni, aki arra 5 napon belül észrevételt tehet. Szállító köteles a jelen fejezetben meghatározott oktatásokhoz szükséges végleges oktatási anyagokat elektronikus formában az oktatás megkezdése előtt legalább 8 munkanappal Megrendelő részére átadni.

– Az oktatás célja az implementált rendszer üzemeltetőinek oktatása annak érdekében, hogy a rendszer bevezetése után készség szinten tudják napi szinten használni a rendszert, valamint a rendszer működése kapcsán felmerülő olyan jellegű hibákat, melyekhez nem szükséges gyártói vagy szállítói támogatás, önállóan tudjanak elhárítani.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.

A részletes műszaki leírást a közbesz. dokum. tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 7
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 447 997 303.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_87970717
Postai cím: Montevideo utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 13712910
Fax: +36 13712911
Internetcím: http://www.4ig.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződés III.1. pontja első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Vevő köteles a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező Eladó Ajánlatában megjelölt árak alapján, valamint a műszaki tartalom növekedése alapján - a II. számú szerződésmódosítással érintett műszaki tartalom módosítása összesen 22 130 203 HUF+ áfa – összesen 447 997 303 HUF+ áfa, azaz négyszáznegyvenhétmillió-kilencszázkilencvenhétezer-háromszázhárom forint + ÁFA - azaz összesen bruttó 568 956 575 HUF vételár Eladó részére történő megfizetésére.

Felek rögzítik, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételnek. Jelen módosítás a fentiekben kifejtettek okán nem minősül új beszerzési igénynek.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Vevő, mint ajánlatkérő „Oktatástechnikai eszközök és adatközponti számítástechnikai eszközök beszerzése, telepítése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást (EKR 001481042019) folytatott le, amelynek nyertese az Eladó, mint ajánlattevő lett. A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján Felek SZER-000427-2020 ügyszámon iktatott adásvételi szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: Szerződés).

Felek a Szerződést 2020.10.29. napján módosították (a továbbiakban: Adásvételi szerződés I. számú módosítása).

Annak érdekében, hogy Vevő központi épületének audiovizuális és oktatástechnikai rendszereinek átfogó fejlesztése a legteljesebb körűen megvalósulhasson szükségessé vált az ajánlatban szereplő tételek mennyiségének növelése, így a műszaki tartalom megváltoztatása, valamint ezzel összefüggésben a szerződéses érték változása miatt bekövetkező módosítások alkalmazása, ezért Felek jelen Szerződésmódosítással a Szerződést annak VI.1. pontjára és a Kbt. 141 § (2) bekezdésére tekintettel módosítják.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 425 867 100.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 447 997 303.00 HUF