Lavori - 27769-2018

20/01/2018    S14

Ungheria-Budapest: Lavori di costruzione

2018/S 014-027769

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Numero di identificazione nazionale: AK15646
Indirizzo postale: Rózsa utca 81–83
Città: Budapest
Codice NUTS: HU110 Not specified
Codice postale: 1064
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Bálintné Karch Magdolna
E-mail: balintne@tvvrt.hu
Tel.: +36 13016717
Fax: +36 13016709
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tvvrt.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.tvvrt.hu
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Numero di identificazione nazionale: AK01236
Indirizzo postale: Eötvös utca 3.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU110 Not specified
Codice postale: 1067
Paese: Ungheria
Persona di contatto: dr. Mogyorósi Sándor jegyző
E-mail: mogyorosi.sandor@terezvaros.hu
Tel.: +36 13517965
Fax: +36 13518934
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.terezvaros.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.terezvaros.hu
I.2)Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.box.com/s/213r5n7o7wz42n6e4jxtq7x4yvj6n61p
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda
Indirizzo postale: Bem rakpart 43. I. emelt 107.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU110 Not specified
Codice postale: 1027
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Szabó Balázs
E-mail: kozbeszerzes@drkerekes.net
Tel.: +36 12370931
Fax: +36 12370932
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tvvrt.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.tvvrt.hu
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Numero di identificazione nazionale: AK 15646
Indirizzo postale: Rózsa utca 81–83. 410. sz. szoba
Città: Budapest
Codice postale: 1064
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Bálintné Karch Magdolna
Tel.: +36 13016717
E-mail: balintne@tvvrt.hu
Fax: +36 13016709
Codice NUTS: HU110 Not specified
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tvvrt.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.tvvrt.hu
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: vagyonkezelés, ingatlanüzemeltetés

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

A Hunyadi téri vásárcsarnok műemlék épületének (műemléki törzsszám: 16244.) átfogó-, állagmegóvó felújítási és restaurátori munkáinak megvalósítása és kiviteli tervek elkészítése

II.1.2)Codice CPV principale
45000000 Lavori di costruzione
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Fővállalkozási szerződés keretében a Hunyadi téri vásárcsarnok műemlék épületének (műemléki törzsszám: 16244.) átfogó-, állagmegóvó felújítási és restaurátori munkáinak megvalósítása és a felújításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.00 HUF
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45453100 Lavori di riparazione
45212314 Lavori di costruzione di monumenti storici o commemorativi
92522200 Servizi di salvaguardia di edifici storici
45442300 Lavori di protezione delle superfici
45110000 Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra
45262100 Lavori di ponteggio
45262300 Strutture in calcestruzzo
45262310 Lavori in cemento armato
45262500 Lavori edili e di muratura
45223200 Lavori strutturali
45261310 Lavori di lattoneria
45261400 Lavori di rivestimento
42416000 Ascensori, elevatori a skip, impianti di sollevamento, scale e marciapiedi mobili
45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici
45310000 Lavori di installazione di cablaggi
45350000 Impianti meccanici
45210000 Lavori generali di costruzione di edifici
45262700 Lavori di modifica di edifici
71220000 Servizi di progettazione architettonica
71327000 Servizi di progettazione di strutture portanti
71321000 Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU110 Not specified
Luogo principale di esecuzione:

Budapest VI. kerület, Hunyadi tér 4–5. szám alatti, 29451 helyrajzi számon felvett ingatlan.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Fővállalkozási szerződés keretében a Hunyadi téri vásárcsarnok műemlék épületének (műemléki törzsszám: 16244.) átfogó-, állagmegóvó felújítási és restaurátori munkáinak megvalósítása és a felújításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése.

A teljesen beépített telek területe: 3520 m2.

Alapterületek szintenként: helyiségek hasznos (nettó); egyéb nettó alapterület; bruttó szintterület.

Pinceszint: 2885 m2; 3456 m2;

Földszint: 3036 m2; 3416 m2;

1. emelet (csarnok légtér nélkül):1464 m2; függőfolyosó, erkély: 19 m2; 1831 m2;

Tetőterasz szint: tetőterasz, átjáró: 210 m2;

2. emelet (csarnok légtér nélkül): 961 m2; függőfolyosó: 9 m2; 1246 m2;

Padlás szint: 30 m2; gépészeti terasz: 40 m2;.

Szintek összesen: 8376 m2; 278 m2; 9949 m2.

Műemléki szempontok figyelembe vételével készítendő főbb munkarészek:

— Kültéri és csarnoktéri belső homlokzati felületek rekonstrukciója a következő tartalommal: a téglaburkolatok, a homlokzati kőelemek, a homlokzati románcement kötőanyagú vakolattal vakolt és vakolatdíszes felületek és a homlokzati nyílászárók rekonstrukciójával, pótlásával, felújításával: bruttó függőleges vetületi felületek mennyisége: kültéri: 2746 m2, beltéri (csarnoktéri): 1966 m2, összesen 4712 m2,

— Szakrestaurátori munkák: homlokzati figurális domborműves szobrászati díszek restaurálása: 57 db, homlokzati álló konzolok: 32 db, díszmű bádogos elemek fémrestaurálása: 114 db plusz 86 m,

— Új monolit vasbeton tartószerkezeti lemezszerkezetek készítése: födémcsereként és új vasbeton ellenlemez-szerkezetek: összesen 4576 m2 alapterületen,

— belső elvezetésű csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 453 m2 vízszintes vetületi alapterületen,

— 28 168 légm3 térfogatú, 10 métertől 19 méterig terjedő nagy belmagasságú térlefedő szerkezet térállványozás alkalmazásával történő felújítása,

— épület pinceszintjének teljes illetve viszonylagos szárazságát biztosító utólagos szigetelésének elkészítése vízszintes vízzár injektálással (320 falkeresztmetszet m2), és belső (falak + pillérek + aljzatok összes felülete 2193 m2) oldali felületi szigeteléssel, a szigetelési felületek (összesen 2513 m2 szigetelési felület) folyamatos kialakítással.

További jelentős munkarészek:

— kiürítéshez és tűzvédelméhez és hő- és füstelvezetéséhez szükséges műszaki megoldások megvalósítása 650 fő maximális benntartózkodó létszámnak megfelelően, 6 tűzszakasz kialakításával együtt,

— levegős hőszivattyúval ellátott hőszivattyús hő- és hidegenergia termelő rendszer és fűtési-hűtési rendszer kiépítése, ahol a fűtési energiaigény több mint 200 kW,

— épületautomatikai és központi épületfelügyeleti rendszer kiépítése (kapcsolószekrények összesen több mint 150 kW teljesítménnyel).

Tervezési munkarészek:

— Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és dokumentálása a vonatkozó jogszabályokban (ideértve a szabványokat, kamarai előírásokat és a szakmai szabályokat is) előírtak szerint és a kivitelezéshez szükséges módon és tartalommal, továbbá az ajánlatkérő részére 1 példány digitális és 3 példány nyomtatott formában történő átadása. Továbbá az ehhez szükséges méretezések, számítások elvégzése, a hatósági és szakhatósági, valamint közműszolgáltatói egyeztetések elvégzése és hozzájárulások beszerzése,

— Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése és dokumentálása a vonatkozó jogszabályokban (ideértve a szabványokat, kamarai előírásokat és a szakmai szabályokat is) előírtak szerint, a kivitelezés tényleges megvalósulásának megfelelő tartalommal, továbbá az ajánlatkérő részére 1 példány digitális és 1 példány nyomtatott formában történő átadása,

— Tervezői művezetési feladatok elvégzése a kivitelezéshez szükséges mennyiségben.

A szükséges közműfejlesztési hozzájárulások megfizetése és a berendezési tárgyak beszerzése nem képezik a nyertes ajánlattevő feladatát.

A nyertes AT tervezési és kivitelezési feladataira vonatkozó műszaki leírást részletesen a közbeszerzési dok. részét képező műszaki dok. tartalalmazza.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Ajánlatkérő kockázatainak csökkentésére vállalt intézkedések és eljárások, szakmai ajánlattal bemutatva / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Környezetvédelmi, fenntarthatósági vállalások, szakmai ajánlattal is bemutatva / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 70
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.00 HUF
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 14
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

3. (ár) értékelési szempont: Tartalékkeret nélküli egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100. Módszer: 3. részszempont: fordított arányosítás, 1. és 2. részszempont: sorba rendezés és fordított arányosítás együttes alkalmazása.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a bírálat körében a Kbt. 69. § (4) szerint kerül sor. Az EEKD kitöltésére vonatkozó információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani.

A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. Kr. 13. §).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevő, illetve - amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy az adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.

Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani az alábbiak szerint:

SZ.1/ Ajánlattevő csatolja ajánlatához nyilatkozatát, hogy megfelel az SZ.1/ pontban előírt alkalmassági követelménynek, az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő nyújtsa be az SZ.1/ pont szerinti alkalmassági követelményben meghatározott engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

SZ.2/ Ajánlattevő csatolja ajánlatához nyilatkozatát, hogy megfelel az SZ.2/ pontban előírt alkalmassági követelménynek, az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő nyújtsa be az SZ.2/ pont szerinti alkalmassági követelményben meghatározott engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

Követelmény:

SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők nem szerepelnek az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

SZ/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a tárgyi építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a bírálat körében a Kbt. 69. § (4) szerinti kerül sor. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. AK előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.

P1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:

— a pénzforgalmi bankszámla száma,

— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,

— fizetési kötelezettségeinek a számlavezető pénzügyi intézmény felé a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban határidőre eleget tett-e,

— volt-e a pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P2. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (műemlék épület vagy műemlék épületek felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy tervezésére vonatkozó) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) és (7) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

A fenti alkalmassági követelmény alkalmazásában műemlék épület alatt a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott műemléknek, nyilvántartott műemléki értéknek (a továbbiakban együtt: műemlék) minősülő épületet kell érteni.

A 321/2015. Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (6) bekezdése jelen eljárás keretében megfelelően alkalmazandó.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az.

Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (5) bekezdése alapján jár el.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (8) bekezdés irányadó.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

P1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott igazolás szerint:

— fizetési kötelezettségeinek a számlavezető pénzügyi intézmény felé a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban határidőre nem tett eleget,

— számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt.

Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya (műemlék épület vagy műemlék épületek felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy tervezésére vonatkozó) szerinti árbevétele összesen nem érte el a 2 200 000 000 HUF értéket.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1. alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P2. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a bírálat körében a Kbt. 69. § (4) szerint kerül sor. Az EEKD dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dok. tartalmaznak. Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.

M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett teljesítéseit, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

A szerződést kötő másik fél által adott igazolásban meg kell adni legalább:

— a szerződést kötő másik fél nevét,

— a szerződést kötő másik fél nevében referenciát igazoló személy nevét, elérhetőségét,

— az építési beruházás (referencia) tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, az alkalmasság igazolásához szükséges valamennyi adatot (az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját),

— a teljesítés helyét, műemlék esetében a műemléki törzsszámot,

— továbbá az igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

A vonatkozó referenciaigazolásból az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján azokat a referenciákat tudja elfogadni, amelyek a vizsgált időszak alatt befejezésre kerültek (a felhívás feladásától számított 5 évben) és a felhívás feladásától számított 8 éven belül kerültek megkezdésére.

A 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdése valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdése is irányadó.

M2. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket - a megnevezés, végzettség vagy képzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget, vagy képzettséget igazoló dokumentumok,

— a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

Ha a bemutatott szakember érvényes jogosultsággal szerepel az ingyenesen elérhető elektronikus nyilvántartásban, abban az esetben a szakmai önéletrajzban elegendő az érvényes jogosultság névjegyzéki nyilvántartási számát és az elektronikus elérési útvonalat megjelölni, továbbá az önéletrajzban ismertetni kell az alkalmassági követelményeknél (M2.1.; M2.2.; M2.4.) megjelölt egyéb szakmai tapasztalatra vonatkozó adatokat, úgy, hogy az adatokból a szakmai alkalmasság megállapítható legyen.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

M1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától vissza számított 96 hónapban megkezdett és 60 hónapban befejezett, a használatra alkalmas állapotú átadásáig végzett, műszaki átadás-átvétellel lezárt felújítás és/vagy rekonstrukció és/vagy megerősítés és/vagy bővítés és/vagy új építés, magasépítési kivitelezésére vonatkozó, az előírásoknak megfelelően teljesített referenciákkal melyek tartalmazták legalább az alábbi munkarészeket:

M.1.1. legfeljebb két szerződésen belül műemlék épület(ek) minden szakágat (tartószerkezeti, építőmesteri, szakipari, épületgépészeti, épületvillamossági) tartalmazott és a munkákkal érintett nettó épület-alapterület elérte a 4500 m2-t;

M.1.2. legfeljebb két szerződésen belül műemlék épület(ek) homlokzat rekonstrukciója, amely tartalmazta homlokzati tégla- és/vagy kőelemek, és vakolattagozatok és/vagy vakolatdíszek, és homlokzati nyílászárók rekonstrukcióját és/vagy pótlását, melynél a munkákkal érintett homlokzati síkok bruttó függőleges vetületi felületének mennyisége elérte a 3500 m2-t;

M.1.3. legfeljebb két szerződésen belül műemlék épület(ek) monolit vasbeton tartószerkezeti lemezszerkezetek készítését, melynek mennyisége elérte a 2000 m2-t;

M.1.4. legfeljebb két szerződésen belül műemlék épület(ek) minimum 330 m2 vízszintes vetületi alapterületű csapadékvíz elleni vízszigetelés és rétegrend kiépítés és/vagy felújítás készült;

M.1.5. legfeljebb két szerződésen belül műemlék épület(ek) legalább 1800 m2 szigetelt felületű és/vagy falkeresztmetszetű, injektált falszigeteléssel összedolgozott bevonatszigeteléssel megvalósított utólagos talajnedvesség és/vagy talajvíznyomás elleni épületszigetelés készült;

M.1.6. legfeljebb két szerződésen belül a szakrestaurálási munkák tartalmaztak legalább 40 figurális dombormű és/vagy szoborművészi alkotás épületdísz-restaurálást és/vagy restaurátori rekonstrukciót és fémrestaurátori munkarészeket;

M.1.7. legfeljebb két szerződésen belül levegős hőszivattyúval ellátott hő- és hidegenergia termelő rendszer és teljes fűtési-hűtési rendszer kiépítése történt, ahol a fűtési energiaigény elérte a 100 kW-ot;

M.1.8. legfeljebb két szerződésen belül tartalmazta legalább 3500 m2 nettó alapterületű épület minden alapszakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) kiterjedő kiviteli terveinek elkészítését.

Az előírt referenciák teljesíthetők több referenciával is. Az M.1.1.-M.1.8. alpontokban szereplő követelményeknek pontonként egy-egy referenciával (az átfedés megengedett) lehet megfelelni.

M2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik min. a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

M2.1. legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;

M2.2. legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;

M2.3. min. 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;

M2.4. min. 1 fő 266/2013 (VII.11.) Korm. rend. szerinti É (Építészeti tervezési terület) tervezői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;

M2.5. min. 1 fő fémrestaurátor és/vagy ilyen szakirányú tárgyrestaurátor szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rend. szerinti a tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek.

Folytatás a VI.3. pontban.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér (naponta 0,2 %, maximum 10 %), meghiúsulási kötbér (10 %) (kötbérek alapja a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár), jólteljesítési biztosíték (a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár 3 %-a), jótállás (36 és 60 hónap a szerződéstervezet szerint).

Ajánlattevőnek az ajánlatában a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia kell.

Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. Részszámlázás biztosított a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. Ajánlatkérő előleget biztosít.

Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(2) (5) - (8) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-a, a 2017. évi CL. törvény, Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés.

Előleg mértéke: a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár maximum 10 %-a.

Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/03/2018
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/03/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 1064 Budapest, Rózsa utca 81-83. 410. szoba.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Az EU Lapjának korlátozása miatt, AK a VI.3) pontban szükséges további információkat a közbeszerzési dokumentumokban adja meg.

III.1.3. folyt.: M2.6. min. 1 fő szilikát-restaurátor és/vagy ilyen szakirányú tárgyrestaurátor szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rend. szerint a tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel feltételeinek. Átfedés nem megengedett a szakemberek között.

1. Felhívás IV.2.6) pont „időtartam hónapban: 2” 60 nap.

2. AK a P/1,P/2,M/1,M/2 alkalmassági követelmények a minősített AT hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

3. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: a KD szerint.

4. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a KDban foglaltaknak megfelelően:

−Felolvasólap (Kbt. 66. § (5), (8) bek.).

−Aláírási címpéldány, aláírás minta, meghatalmazás.

−Változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről szóló igazolás.

— Céginformációs adatlap.

−Közös ajánlattételről szóló megállapodás.

−Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban).

−Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is).

−Nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), (4) bek. szerint.

−Árazott költségvetés és szakmai ajánlat az értékelési szempontok alátámasztására a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

5. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

6. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

7. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és aminek az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésben meghatározott módokon. Az ajánlati biztosíték mértéke 20 millió Ft. AK számlaszáma:10620106-00043401. A rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot befűzés nélkül kell az ajánlathoz csatolni.

8. ATnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell legalább 30 000 000 Ft/év és 10 000 000 Ft/káresemény mértékű tervezői, 1 000 000 000 Ft/év és legalább 200 000 000 Ft/káresemény értékű építési-szerelési tevékenységre vonatkozó (alváll. kiterjedő) felelősségbiztosítással, vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen szerződésre legalább azonos mértékben kiterjeszteni, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania.

9. AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - annak visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

10. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

11. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend. az irányadók.

12. AK konzultáció nélküli helyszíni bejárást tart, időpontja 2018. február 01. 9:00. Helyszín: Budapest VI. kerület, Hunyadi tér 4–5. sz. felőli főbejárat.

13. FAKSZ: Szabó Balázs(OO351),1027 Budapest, Bem rakp. 43., kozbeszerzes@drkerekes.net.

14. A Kbt. 57. § (2) szerint a dokumentumokat az ATnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. ATnek a dokumentumok letöltésével egyidejűleg regisztrációs emailt kell küldeniük az 1.3. pontban megadott elérhetőségre, az alábbi adatokkal: gazdasági szereplő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, email-es elérhetősége.

15. AK a részajánlattétel lehetőségét a beruházás műszaki egységességére tekintettel nem biztosítja.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó utca 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó utca 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/01/2018