Servicii - 277830-2019

14/06/2019    S113    Servicii - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Servicii de consultanţă în infrastructură

2019/S 113-277830

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Administrația Națională a Penitenciarelor
Număr naţional de înregistrare: 4266324
Adresă: Str. Maria Ghiculeasa nr. 47
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 023761
Țară: România
Persoană de contact: Genes Radu
E-mail: radu.genes@anp.gov.ro,
Telefon: +40 212086150
Fax: +40 212422005

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.anp.gov.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea studiului referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar

Număr de referinţă: 4266324_2018_PAAPD1028709
II.1.2)Cod CPV principal
71311300
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul îl reprezintă prestarea de servicii de asistenţă tehnică și expertiză tehnică, respectiv realizarea unui studiu referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar – analiză diagnostic pentru a determina gradul de conformitate a acesteia cu standardele naţionale şi internaţionale în domeniul asigurării condiţiilor de detenţie.

Solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire se vor depune de catre potentialii ofertanti, cel mai tarziu cu 20 zile inainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. Astfel, in conformitate cu art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari cel mai tarziu in a 11-a zi inainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot nr. 5 format din următoarele unități: 1. Penitenciarul Găești; 2. Penitenciarul Giurgiu; 3. Penitenciarul Mărgineni; 4. Penitenciarul Mioveni; 5. Penitenciarul Plo [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71311300
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 5.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea studiului referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor. / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa experţilor, concretizată în numărul de proiecte similare/expertize/audituri, în care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea instituțională a sistemului penitenciar românesc, cod SIPOCA 60.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot nr. 6 format din următoarele unități penitenciare: 1. Penitenciarul București Rahova; 2. Penitenciarul București Jilava; 3. Penitenciarul Spital București Jilava; [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71311300
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 6.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea studiului referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor. / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa experţilor, concretizată în numărul de proiecte similare/expertize/audituri, în care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea instituțională a sistemului penitenciar românesc, cod SIPOCA 60.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot nr. 4 format din următoarele unități: 1. Penitenciarul Craiova; 2. Centrul de Detenție Craiova; 3. Penitenciarul Drobeta Turnu Severin 4. Penitenciarul Craiova Pel [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71311300
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 4.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea studiului referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor. / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa experţilor, concretizată în numărul de proiecte similare/expertize/audituri, în care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea instituțională a sistemului penitenciar românesc, cod SIPOCA 60.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot nr. 8 format din următoarele unități: 1. Penitenciarul Aiud; 2. Penitenciarul Miercurea Ciuc; 3. Penitenciarul Codlea; 4. Penitenciarul Târgu Mureș

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71311300
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 8

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea studiului referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa experţilor, concretizată în numărul de proiecte similare/expertize/audituri, în care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea instituțională a sistemului penitenciar românesc, cod SIPOCA 60.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot nr. 1 format din următoarele unități: 1. Penitenciarul Bacău; 2. Penitenciarul Botoșani; 3. Penitenciarul Iași; 4. Școala Națională de Pregătire a Agenților de Pen [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71311300
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea studiului referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor. / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa experţilor, concretizată în numărul de proiecte similare/expertize/audituri, în care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea instituțională a sistemului penitenciar românesc, cod SIPOCA 60.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot nr. 2 format din următoarele unități: 1. Penitenciarul Baia Mare; 2. Penitenciarul Bistrița; 3. Penitenciarul Gherla; 4. Penitenciarul Oradea; 5. Penitenciarul Sat [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71311300
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 2.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea studiului referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa experţilor, concretizată în numărul de proiecte similare/expertize/audituri, în care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea instituțională a sistemului penitenciar românesc, cod SIPOCA 60.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot nr. 7 format din următoarele unități: 1. Penitenciarul Brăila; 2. Centrul de Detenție Brăila-Tichilești 3. Penitenciarul Galați; 4. Penitenciarul Focșani 5. Penite... detalii pe www.e-licitatie.ro

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71311300
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 7.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea studiului referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa experţilor, concretizată în numărul de proiecte similare/expertize/audituri, în care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea instituțională a sistemului penitenciar românesc, cod SIPOCA 60.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot nr. 3 format din următoarele unități: 1. Penitenciarul Arad; 2. Centrul Educativ Buziaș 3. Penitenciarul Timișoara

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71311300
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

La sediile unitatilor penitenciare care fac obiectul lotului nr. 3.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de asistenţă tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea studiului referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa experţilor, concretizată în numărul de proiecte similare/expertize/audituri, în care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea instituțională a sistemului penitenciar românesc, cod SIPOCA 60.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 083-197193
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2019