Pakalpojumi - 278216-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Ungārija-Budapešta: Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi

2019/S 113-278216

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Valsts reģistrācijas numurs: EKRSZ_22738547
Pasta adrese: Lajos utca 103.
Pilsēta: Budapest
NUTS kods: HU110
Pasta indekss: 1036
Valsts: Ungārija
Kontaktpersona: Dr. Makai Andrea
E-pasts: jog@nhkv.hu
Tālrunis: +36 19996464
Fakss: +36 12111419

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.nhkv.hu

Pircēja profila adrese: http://www.nhkv.hu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Publisko tiesību subjekts
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

SRF RDF 2019

Atsauces numurs: EKR001047332018
II.1.2)Galvenās CPV kods
90500000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

2019. évi haszonanyag energetikai hasznosítás - „SRF/RDF haszonanyag energetikai hasznosítás beszerzés keretmegállapodás alapján”

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 3 400 000 000.00 HUF
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90500000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: HU11
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott helyszínek

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) rendelkezései értelmében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása körében ajánlatkérő feladata a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről történő gondoskodás. A Ht. rendelkezései értelmében ajánlatkérő a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék tulajdonosa.

Mindezekkel összhangban Ajánlatkérő a közszolgáltatás során gyűjtött hulladékból származó SRF/RDF hasznosításáról a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás(ok) és az azok alapján meghatározott közvetlen megrendelések útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

Teljes mennyiség: 592 000 tonna

A nyertes ajánlattevők feladata, amelyekkel az Ajánlatkérő keretmegállapodást köt, hogy az ajánlatkérő egyedi közvetlen megrendeléseiben foglalt mennyiség és minőség szerinti anyagot a megjelölt termelési helyen átvegyék, elszállítsák és gondoskodjanak az anyag előírásoknak megfelelő hasznosítás útján történő kezeléséről.

Az ajánlattevő feladata a termelési helyekről az elszállítás biztosítása, amely lehetséges nyerges szerelvénnyel, wolkingfloor rendszerben, kipperrel vagy konténerbe tömörített formában az átadási pontok és a megjelenési forma függvényében. Cél a legalább 18 tonna/forduló szállított súly biztosítása.

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, a keretmegállapodás és az annak alapján kiadásra kerülő közvetlen megrendelések tartalmazzák.

A közvetlen megrendelések meghatározásának módját, azoknak az objektív szempontoknak a meghatározását, amelyek alapján Ajánlatkérő a Közbeszerzési eljárás alapján a keretmegállapodásokat megkötött ajánlattevők közül az ajánlattevőt és a közvetlen megrendelés tartalmát meghatározza a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV.1.1) pont folytatása:

Tekintettel arra, hogy az SRF/RDF hulladék hasznosításának, illetve a hasznosítóhoz történő szállításának költségeit nem fedezi az Ajánlatkérő által kötelezően alkalmazandó 13/2016. (V.24.) NFM rendelet alapján a közszolgáltatóknak negyedévente kifizetendő szolgáltatási díj, valamint figyelemmel az EU felé is vállalt fenntartási és hasznosítási kötelezettségekre rendkívül fontos, hogy a közszolgáltatóknál keletkező minél nagyobb mennyiségű energetikailag hasznosítható anyag (SRF/RDF) hasznosítását az NHKV Zrt. közbeszerzés útján biztosítani tudja, amely alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalan ellátása biztosítható. Az EU-s hasznosítási arányok növelése és a lerakási arány csökkentése fontos cél és kötelezettség. Az Ajánlatkérő tulajdonában álló SRF/RDF hulladékok a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók telephelyein kerülnek tárolásra. Ezen hulladékok elszállításának és hasznosításának késedelme, illetve a hasznosítás 2019. harmadik negyedévére történő tolódása következtében a közszolgáltatók telephelyein a további hulladék felhalmozódása következtében tárolási kapacitási hiány alakul ki, illetve a hulladékok további tárolása tűzveszélyességi okokból sem lehetséges, ezért amennyiben a tárolt SRF/RDF hulladékot Ajánlatkérő nem tudja a 2019. második negyedévtől kezdve a közbeszerzési eljárás alapján hasznosítani, akkor az EU-s hasznosítási arányokkal és lerakás csökkentésére vonatkozó célokkal ellentétben az SRF/RDF hulladékot lerakóban kell ártalmatlanítani.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Teljesítési határidő (nap) / Svērums: 30
Cena - Svērums: 70
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Ajánlatkérő az adott eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

A II.2.7) pontban rögzített szerződéses időtartam részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
Paātrināta procedūra
Pamatojums:

Ajánlatkérő a hasznosítást legkésőbb 2019. második negyedévében a szerződés alapján meg kívánja kezdeni. A kezdőidőpont betartása a Kbt. 81.(7) bekezdésében foglalt határidők betartása esetén veszélybe kerülne. Ajánlatkérő működése és a közszolgáltatási szektor finanszírozása érdekében a 1548/2018. (X. 30.) Korm. határozat rendelkezett a szektor támogatásáról, a Korm. határozat meghozataláig ajánlatkérő a 2019-évre vonatkozó eljárást nem tudta megindítani. Folytatás a II.2.4) pontban.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 011-021778
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 5
Nosaukums:

SRF RDF 2019

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
03/06/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 5
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Ecorec Hungária Hulladékhasznosító és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Valsts reģistrācijas numurs: EKRSZ_50972652
Pasta adrese: Szőlődomb utca
Pilsēta: Tatabánya
NUTS kods: HU212
Pasta indekss: 2800
Valsts: Ungārija
E-pasts: robert.uveg@hu.crh.com
Tālrunis: +36 309799328
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Lafarge Cement Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Valsts reģistrācijas numurs: EKRSZ_34739994
Pasta adrese: Külterület
Pilsēta: Királyegyháza
NUTS kods: HU231
Pasta indekss: 7953
Valsts: Ungārija
E-pasts: istvan.mikita@lafargeholcim.com
Tālrunis: +36 306134193
Fakss: +36 73500958
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Duna-Dráva Cement Korlátolt Felelősségű Társaság
Valsts reģistrācijas numurs: EKRSZ_68403005
Pasta adrese: Kőhídpart dűlő 2.
Pilsēta: Vác
NUTS kods: HU120
Pasta indekss: 2600
Valsts: Ungārija
E-pasts: bocskayb@duna-drava.hu
Tālrunis: +36 209129707
Fakss: +36 27511760
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: GEOSOL Korlátolt Felelősségű Társaság
Valsts reģistrācijas numurs: EKRSZ_36588190
Pasta adrese: Külterület Külterület
Pilsēta: Halmajugra
NUTS kods: HU110
Pasta indekss: 3273
Valsts: Ungārija
E-pasts: sari.peter@geosol.hu
Tālrunis: +36 709333144
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: ST-Logistic Fuvarozási és Szállítmányozási Kft.
Valsts reģistrācijas numurs: EKRSZ_91838366
Pasta adrese: Kapu utca 8.
Pilsēta: Budapest
NUTS kods: HU110
Pasta indekss: 1223
Valsts: Ungārija
E-pasts: horvath.gabor@stlogistic.hu
Tālrunis: +36 302390600
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Sárvári HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság
Valsts reģistrācijas numurs: EKRSZ_83006416
Pasta adrese: Ikervári út 23.
Pilsēta: Sárvár
NUTS kods: HU222
Pasta indekss: 9600
Valsts: Ungārija
E-pasts: bence.nemeth@veolia.com
Tālrunis: +36 306504155
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 3 400 000 000.00 HUF
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:

Duna-Dráva Cement Kft: utóaprítás, átvétel, szállítás, gyáron belüli anyagmozgatás

Ecorec Hungária Kft: hulladék előkezelés, szállítás, energetikai hasznosítás

GEOSOL Kft. és ST-Logistic Kft. közös ajánlattevők: hasznosítás, fuvarozás

Sárvári HUKE Kft.: szállítás

Lafarge Cement Magyarország Kft.: aprítás, szállítmányozás

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:

1. Nyertes ajánlattevők:

Duna-Dráva Cement Korlátolt Felelősségű Társaság, 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. (10324602-2-44)

Ecorec Hungária Hulladékhasznosító és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2800 Tatabánya, Szőlődomb utca (13507105-2-11)

GEOSOL Korlátolt Felelősségű Társaság, 3273 Halmajugra, Külterület Külterület (13714789-2-10) és ST-Logistic Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság, 1223 Budapest, Kapu u. 8., (13874072-2-43) közös ajánlattevők

Sárvári HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság, 9600 Sárvár, Ikervári út 23.(12799776-2-18)

Lafarge Cement Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7953 Királyegyháza, Külterület (13754448-2-02)

2. Ajánlattevők:

Duna-Dráva Cement Korlátolt Felelősségű Társaság, 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. (10324602-2-44)

Ecorec Hungária Hulladékhasznosító és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2800 Tatabánya, Szőlődomb utca (13507105-2-11)

GEOSOL Korlátolt Felelősségű Társaság, 3273 Halmajugra, Külterület Külterület (13714789-2-10) és ST-Logistic Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság, 1223 Budapest, Kapu u. 8., (13874072-2-43) közös ajánlattevők

Sárvári HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság, 9600 Sárvár, Ikervári út 23.(12799776-2-18)

Lafarge Cement Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7953 Királyegyháza, Külterület (13754448-2-02)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.1.3) pontjában rögzítette, hogy a tárgybeli eljárás eredményeként több (maximum 15) ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban rögzítette, hogy képzett árat értékel, a szerződés teljesítése során a megadott egységárak (nettó Ft/tonna) és a tényleges mennyiségek szorzata kerül számlázásra.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Pasta adrese: Riadó u. 5.
Pilsēta: Budapest
Pasta indekss: 1026
Valsts: Ungārija
E-pasts: dontobizottsag@kt.hu
Tālrunis: +36 18828592
Fakss: +36 18828593
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

A Kbt. 148. § szerint.

Kiegészítés a VI.3 ponthoz:

AK a Kbt. 98. § (3) bekezdés alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást fog lefolytatni, amennyiben a keretmegállapodás időtartama alatt létrejön/üzembe helyezésre kerül olyan új termelési hely, amely a műszaki tartalomban nem szerepelt. Az új szolgáltatás az alapprojekttel összefügg, ennek becsült értékét AK a keretmegállapodás becsült értékének megállapításakor figyelembe vette.

Értékelés módszere: mindkét részszempont esetén fordított arányosítás

Értékelési pontszámok: mindkét részszempont esetén 0-10

Részajánlat-tételi lehetőség kizárásának indoka: AK megvizsgálta, hogy az országos szintű feladatok szempontjából a hazai piaci viszonyokra tekintettel a részekre bontás, gazdasági műszaki szempontból szükséges-e. Tekintettel arra, hogy műszaki szempontból a szolgáltatás tárgyát képező anyagok hasznosítására ajánlatkérő tapasztalatai szerint a hazai piaci szereplők képesek, műszakilag a részekre bontás az eljárás tárgyát képező haszonanyagok vonatkozásában nem indokolt. AK a több nyertessel megkötendő keretmegállapodások és az ennek alapján az egyes termelési helyekre és anyagtípusokra kiadott egyedi megrendelések útján kívánja kötelező közfeladatát ellátni. AK az egyes termelési helyek vonatkozásában nem kíván részajánlat-tételi lehetőséget biztosítani. AK-t gazdaságilag hátrányosan érintené, amennyiben egyes termelési helyek vonatkozásában a közbeszerzési eljárás nem lenne eredményes, figyelemmel arra, hogy ez esetben a hulladék hasznosítására nem tudna sor kerülni. A hulladék lerakástól való eltérítéséhez, hasznosításához az ország egész területére vonatkozóan kiemelkedő közérdek fűződik, amely feladat ellátás a jelen piaci körülmények között akként biztosítható, ha a műszaki dokumentációban megjelölt valamennyi keletkezési (termelési) helyre kiterjedően kerül sor a keretmegállapodások megkötésére.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet rendelkezései alapján a tulajdonosi joggyakorló személyében változás következett be. A közbeszerzési eljáráshoz, illetve az annak alapján kötendő szerződés megkötéséhez alapszabályára tekintettel az új tulajdonosi joggyakorló döntése is szükséges. Ajánlatkérő a tulajdonosi joggyakorló döntéshozatalát kezdeményezi. Mindezekre tekintettel a Kbt. 53. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le, továbbá a jóváhagyást egyben a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Pasta adrese: Riadó u. 5.
Pilsēta: Budapest
Pasta indekss: 1026
Valsts: Ungārija
E-pasts: dontobizottsag@kt.hu
Tālrunis: +36 18828592
Fakss: +36 18828593
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019