Pakalpojumi - 278223-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Francija-Caen: Vides pārvaldība

2019/S 113-278223

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
13000626500016
1 rue Recteur Daure — CS 60040
Caen Cedex 1
14006
Francija
Kontaktpersona: M. Thomas Biero, coordinateur régional Natura 2000, bureau biodiversité, service ressources naturelles
Tālrunis: +33 250018416
E-pasts: bben.srn.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr
Fakss: +33 231445987
NUTS kods: FRD

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

Pircēja profila adrese: https://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot tās reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
I.5)Galvenā darbības joma
Vide

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Animation des sites Natura 2000 terrestres de Normandie sous la maîtrise d'ouvrage de l'État en 2019, 2020 et 2021 — 19 lots

Atsauces numurs: DREALN-SRN-NATURA2000-19LOTS
II.1.2)Galvenās CPV kods
90710000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Les prestations concernent l'animation de 32 sites Natura 2000 terrestres de Normandie: animation de campagnes de souscription aux dispositifs contractuels, accompagnement des contractants, communication, concertation et expertise. Les marchés (19 lots) comportent une tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 1 742 900.10 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2500091 — «Vallée de l'Orne et ses affluents»

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90710000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD11
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2500099 — «Haute vallée de l'Orne et ses affluents»

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90710000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD11
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2500117 — «Bassin de la Souleuvre»

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90710000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD11
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2500118 — «Bassin de la Druance»

Daļas numurs: 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD13
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation des sites Natura 2000 à chiroptères de l'orne et du Calvados

Daļas numurs: 5
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD13
NUTS kods: FRD11
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2500094 — «Marais Alcalin de Chicheboville-Bellengreville»

Daļas numurs: 6
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD11
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2500103 — «Haute vallée de la Touques et affluents»

Daļas numurs: 7
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90710000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD11
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2502014 — «Bocages et vergers du sud pays d'Auge»

Daļas numurs: 8
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD11
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2500092 — «Marais du Grand Hazé»

Daļas numurs: 9
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD13
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2500096 — «Monts d'Eraines»

Daļas numurs: 10
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD11
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation des sites Natura 2000 à chiroptères de la Seine-Maritime et l'Eure

Daļas numurs: 11
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD22
NUTS kods: FRD21
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2300124 — «Boucles de la Seine Amont, Coteaux de Saint-Adrien»

Daļas numurs: 12
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD22
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2300133 — «Pays de Bray, Cuestas nord et sud»

Daļas numurs: 13
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD22
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2302012 — «Étangs et mares des forêts de Breteuil et Conches»

Daļas numurs: 14
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD21
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2300145 — «Forêt de Lyons»

Daļas numurs: 15
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD21
NUTS kods: FRD22
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2300136 — «Forêt d'eu et pelouses adjacentes»

Daļas numurs: 16
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD22
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2302002 — «Forêt d'Eawy»

Daļas numurs: 17
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD22
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2300152 — «Vallée de l'Epte»

Daļas numurs: 18
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD21
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 FR2302008 — «Grottes du Mont-Roberge»

Daļas numurs: 19
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD21
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Missions de contractualisation, concertation, communication, expertise technique et scientifique, évaluation des incidences et bilan-évaluation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur prix / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader)

II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 012-024196
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-004-C
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 — «Vallée de l'Orne et ses affluents» — lot 1

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
CPIE Collines Normandes (Maison de la Rivière et du Paysage)
38351484100022
Le Moulin — Ségrie Fontaine
Athis-Val de Rouvre
61100
Francija
Tālrunis: +33 233967970
E-pasts: L.benard@cpie61.fr
NUTS kods: FRD13

Interneta adrese: http://www.cpie61.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 149 180.50 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-005-C
Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Animation des sites Natura 2000 — «Haute vallée de l'Orne et ses affluents» — lot 2

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
CPIE Collines Normandes (Maison de la Rivière et du Paysage)
38351484100022
Le Moulin — Ségrie Fontaine
Athis-Val de Rouvre
61100
Francija
Tālrunis: +33 233967970
E-pasts: L.benard@cpie61.fr
NUTS kods: FRD13

Interneta adrese: http://www.cpie61.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 133 885.24 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-006-C
Daļas numurs: 3
Nosaukums:

Animation des sites Natura 2000 «Bassin de la Souleuvre» — lot 3

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
CPIE Collines Normandes (Maison de la Rivière et du Paysage)
38351484100022
Le Moulin — Ségrie Fontaine
Athis-Val de Rouvre
61100
Francija
Tālrunis: +33 233967970
E-pasts: L.benard@cpie61.fr
NUTS kods: FRD13

Interneta adrese: http://www.cpie61.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 160 061.49 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-007-C
Daļas numurs: 4
Nosaukums:

Animation des sites Natura 2000 — Bassin de la Druance — lot 4

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
CPIE Collines Normandes (Maison de la Rivière et du Paysage)
38351484100022
Le Moulin — Ségrie Fontaine
Athis-Val de Rouvre
61100
Francija
Tālrunis: +33 233967970
E-pasts: L.benard@cpie61.fr
NUTS kods: FRD13

Interneta adrese: http://www.cpie61.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 112 202.87 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-008-C
Daļas numurs: 5
Nosaukums:

Animation des sites Natura 2000 à chiroptères de l'Orne et du Calvados

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Conservatoire d'espaces naturels Normandie Ouest
40259164800041
320 quartier du Val
Herouville-Saint-Clair
14200
Francija
Tālrunis: +33 231530105
E-pasts: Contact@cen-bn.fr
NUTS kods: FRD11

Interneta adrese: http://www.cen-normandie.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Groupe mammalogique Normand
42284512300039
32 route de Pont-Audemer
Épaignes
27260
Francija
Tālrunis: +33 232425961
E-pasts: Gmn@gmn.asso.fr
NUTS kods: FRD21

Interneta adrese: http://www.gmn.asso.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 226 475.05 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešām personām
Vērtība bez PVN: 6 300.00 EUR
Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:

Réalisation de prises de vues

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-009-C
Daļas numurs: 6
Nosaukums:

Animation des sites Natura 2000 — marais Alcalin de Chicheboville-Bellengreville

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Conservatoire d'espaces naturels Normandie Ouest
40259164800041
320 quartier du Val
Herouville-Saint-Clair
14200
Francija
Tālrunis: +33 231530105
E-pasts: Contact@cen-bn.fr
NUTS kods: FRD11

Interneta adrese: http://www.cen-normandie.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 116 417.71 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešām personām
Vērtība bez PVN: 14 382.80 EUR

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-010-C
Daļas numurs: 7
Nosaukums:

Animation des sites Natura 2000 — Haute vallée de la Touques et affluents

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Conservatoire d'espaces naturels Normandie Ouest
40259164800041
320 quartier du Val
Herouville-Saint-Clair
14200
Francija
Tālrunis: +33 231530105
E-pasts: Contact@cen-bn.fr
NUTS kods: FRD11

Interneta adrese: http://www.cen-normandie.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 113 588.10 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešām personām
Vērtība bez PVN: 12 420.00 EUR

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-011-C
Daļas numurs: 8
Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 — bocages et vergers du sud Pays d'Auge

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Chambre régionale d'agriculture de Normandie
18140005200021
6 rue des Rocquemonts, CS 45346
Caen Cedex 4
14053
Francija
Tālrunis: +33 231472247
E-pasts: Accueil@normandie.chambagri.fr
NUTS kods: FRD11

Interneta adrese: http://Chambre-agriculture-normandie.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 158 363.50 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-012-C
Daļas numurs: 9
Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 — Marais du Grand Hazé — lot 9

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
CPIE Collines Normandes (Maison de la Rivière et du Paysage)
38351484100022
Le Moulin — Ségrie Fontaine
Athis-Val de Rouvre
61100
Francija
Tālrunis: +33 233967970
E-pasts: L.benard@cpie61.fr
NUTS kods: FRD13

Interneta adrese: http://www.cpie61.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 90 883.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-013-C
Daļas numurs: 10
Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 — Monts d'Eraines — lot 10

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Conservatoire d'espaces naturels Normandie Ouest
40259164800041
320 quartier du Val
Herouville-Saint-Clair
14200
Francija
Tālrunis: +33 231530105
E-pasts: Contact@cen-bn.fr
NUTS kods: FRD11

Interneta adrese: http://www.cen-normandie.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 55 748.08 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešām personām
Vērtība bez PVN: 14 920.00 EUR

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-014-C
Daļas numurs: 11
Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 — chiroptères de la Seine-Maritime et l'Eure — lot 11

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Association groupe Mammalogique Normand
42284512300039
32 route de Pont-Audemer
Épaignes
27260
Francija
Tālrunis: +33 232425961
E-pasts: Gmn@gmn.asso.fr
NUTS kods: FRD21

Interneta adrese: http://www.gmn.asso.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 71 207.50 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-015-C
Daļas numurs: 12
Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 — boucles de la Seine Amont Coteaux de Saint-Adrien — lot 12

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Conservatoire d'espaces naturels Normandie Seine
39409879200036
rue Pierre de Coubertin — BP 424
Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex
76805
Francija
Tālrunis: +33 235654710
E-pasts: Conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com
Fakss: +33 235654730
NUTS kods: FRD22

Interneta adrese: http://www.cen-normandie.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 19 788.75 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-016-C
Daļas numurs: 13
Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 — pays de Bray, cuestas nord et sud — lot 13

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Conservatoire d'espaces naturels Normandie Seine
39409879200036
rue Pierre de Coubertin — BP 424
Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex
76805
Francija
Tālrunis: +33 235654710
E-pasts: Conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com
Fakss: +33 235654730
NUTS kods: FRD22

Interneta adrese: http://www.cen-normandie.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 54 854.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-017-C
Daļas numurs: 14
Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 — Étangs et mares des forêts de Breteuil et Conches

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Centre régional de la propriété forestière (CRPF) de Normandie
18009235500411
125 avenue Edmund Halley, CS 80004
Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex
76801
Francija
Tālrunis: +33 235122580
E-pasts: Normandie@crpf.fr
NUTS kods: FRD22

Interneta adrese: http://Normandie.cnpf.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 46 240.80 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-018-C
Daļas numurs: 15
Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 — Forêt de Lyons — lot 15

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Office national des forêts
66204311601453
Mission commerciale bois et services, boulevard de Constance
Fontainebleau
77300
Francija
Tālrunis: +33 160749240
E-pasts: Mcbs.seino@onf.fr
NUTS kods: FR102

Interneta adrese: http://Onf.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 21 554.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-019-C
Daļas numurs: 16
Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 — forêt d'Eu et pelouses adjacentes — lot 16

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Office national des forêts
66204311601453
Mission commerciale bois et services, boulevard de Constance
Fontainebleau
77300
Francija
Tālrunis: +33 160749240
E-pasts: Mcbs.seino@onf.fr
NUTS kods: FR102

Interneta adrese: http://Onf.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 41 737.75 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešām personām
Vērtība bez PVN: 24 204.75 EUR

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-020-C
Daļas numurs: 17
Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 — Forêt d'Eawy — lot 17

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Office national des forêts
66204311601453
Mission commerciale bois et services, boulevard de Constance
Fontainebleau
77300
Francija
Tālrunis: +33 160749240
E-pasts: Mcbs.seino@onf.fr
NUTS kods: FR102

Interneta adrese: http://Onf.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 21 157.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-021-C
Daļas numurs: 18
Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 — Vallée de l'Epte — lot 18

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Conservatoire d'espaces naturels Normandie Seine
39409879200036
rue Pierre de Coubertin, BP 424
Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex
76805
Francija
Tālrunis: +33 235654710
E-pasts: Conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com
NUTS kods: FRD22

Interneta adrese: http://www.cen-normandie.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 45 715.75 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-022-C
Daļas numurs: 19
Nosaukums:

Animation du site Natura 2000 — Grottes du Mont Roberge — lot 19

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Office national des forêts
66204311601453
Mission commerciale bois et services, boulevard de Constance
Fontainebleau
77300
Francija
Tālrunis: +33 160749240
E-pasts: Mcbs.seino@onf.fr
NUTS kods: FR102

Interneta adrese: http://Onf.fr

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 35 757.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešām personām
Vērtība bez PVN: 19 170.00 EUR

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Tribunal administratif de Caen
3 rue Arthur Le Duc
Caen
14000
Francija
Tālrunis: +33 231707272
E-pasts: greffe.ta-caen@juradm.fr
Fakss: +33 231524217

Interneta adrese: http://www.caen.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

— référé précontractuel: depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L. 551-1 du code de justice administrative),

— référé contractuel: 31 jours à compter de la date de publication de l'avis l'attribution du marché (article L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du code de justice administrative),

— recours pour excès de pouvoir: dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R. 421-1 à R. 421-3 du code de justice administrative),

— recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019