Pakalpojumi - 278267-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Hasselt: Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana

2019/S 113-278267

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
De Vlaamse Waterweg nv
0216.173.309_16711
Havenstraat 44
Hasselt
3500
Beļģija
Kontaktpersona: Dorien Verstraete
E-pasts: dorien.verstraete@vlaamsewaterweg.be
NUTS kods: BE221

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.vlaamsewaterweg.be

Pircēja profila adrese: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344240

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Publisko tiesību subjekts
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Durme RO te Hamme en LO te Temse en Waasmunster – technisch detailontwerp projecten Bunt, Klein Broek en Groot Broek

Atsauces numurs: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0009-F03_1
II.1.2)Galvenās CPV kods
71242000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

De diensten omvatten hoofdzakelijk:

— het opmaken van een uitvoeringsontwerp voor in- en uitwateringssluis,

— het opmaken van wapeningsplannen en -borderellen,

— het opmaken van aanbestedingsdossiers: bestek der werken, plannen, meetstaten, ramingen, [...],

— het opmaken van een sloopopvolgingsplan,

— het opmaken van een uitvoeringsontwerp van overloopdijken,

— het opmaken van een uitvoeringsontwerp voor dissipatiegrachten,

— het optimaliseren van geulenpatronen met het oog op de optimale ontwikkeling tot estuariene natuur,

— afstemmen en overleggen met de aanbestedende overheid.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 249 361.95 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71250000
71300000
71320000
71322000
71242000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE2
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Hamme, Temse en Waasmunster

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

De diensten omvatten hoofdzakelijk:

— het opmaken van een uitvoeringsontwerp voor in- en uitwateringssluis,

— het opmaken van wapeningsplannen en -borderellen,

— het opmaken van aanbestedingsdossiers: bestek der werken, plannen, meetstaten, ramingen, [...],

— het opmaken van een sloopopvolgingsplan,

— het opmaken van een uitvoeringsontwerp van overloopdijken,

— het opmaken van een uitvoeringsontwerp voor dissipatiegrachten,

— het optimaliseren van geulenpatronen met het oog op de optimale ontwikkeling tot estuariene natuur,

— afstemmen en overleggen met de aanbestedende overheid.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Offertebedrag / Svērums: 60
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Plan van aanpak / Svērums: 30
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Kwaliteit van het ter beschikking gestelde personeel / Svērums: 10
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

LIFE16 CCA/BE/000107 - SPARC

II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 030-068083
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
09/04/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
SBE nv
Slachthuisstraat 71
Sint-Niklaas
9100
Beļģija
NUTS kods: BE236
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 249 361.95 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren

(https://eten.publicprocurement.be)

De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44, te 3500 Hasselt.

De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:

De Vlaamse Waterweg nv

Afdeling Zeeschelde – Zeekanaal

Lange Kievitstraat 111–113, bus 44

2018 Antwerpen

Tel. +32 (0)32246711

Fax +32 (0)32246705

Mail: azz@vlaamsewaterweg.be

Inlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9:00–16:00) bekomen worden bij:

Ir. Hans Quaeyhaegens (Hans.Quaeyhaegens@vlaamsewaterweg.be)

Ir. Dorien Verstraete (Dorien.Verstraete@vlaamsewaterweg.be)

Opgelet: de aanbestedingsdocumenten kan u via deze link downloaden. Het indienen van offertes gebeurt via het platform van e-Tendering.

https://vlaamsewaterweg.transfernow.net/ddl/AZZ-19-0009

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
Beļģija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/06/2019