Pakalpojumi - 278267-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Hasselt: Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana

2019/S 113-278267

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: De Vlaamse Waterweg nv
Valsts reģistrācijas numurs: 0216.173.309_16711
Pasta adrese: Havenstraat 44
Pilsēta: Hasselt
NUTS kods: BE221
Pasta indekss: 3500
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Dorien Verstraete
E-pasts: dorien.verstraete@vlaamsewaterweg.be

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.vlaamsewaterweg.be

Pircēja profila adrese: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344240

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Publisko tiesību subjekts
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Durme RO te Hamme en LO te Temse en Waasmunster – technisch detailontwerp projecten Bunt, Klein Broek en Groot Broek

Atsauces numurs: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0009-F03_1
II.1.2)Galvenās CPV kods
71242000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

De diensten omvatten hoofdzakelijk:

— het opmaken van een uitvoeringsontwerp voor in- en uitwateringssluis,

— het opmaken van wapeningsplannen en -borderellen,

— het opmaken van aanbestedingsdossiers: bestek der werken, plannen, meetstaten, ramingen, [...],

— het opmaken van een sloopopvolgingsplan,

— het opmaken van een uitvoeringsontwerp van overloopdijken,

— het opmaken van een uitvoeringsontwerp voor dissipatiegrachten,

— het optimaliseren van geulenpatronen met het oog op de optimale ontwikkeling tot estuariene natuur,

— afstemmen en overleggen met de aanbestedende overheid.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 249 361.95 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71250000
71300000
71320000
71322000
71242000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE2
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Hamme, Temse en Waasmunster

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

De diensten omvatten hoofdzakelijk:

— het opmaken van een uitvoeringsontwerp voor in- en uitwateringssluis,

— het opmaken van wapeningsplannen en -borderellen,

— het opmaken van aanbestedingsdossiers: bestek der werken, plannen, meetstaten, ramingen, [...],

— het opmaken van een sloopopvolgingsplan,

— het opmaken van een uitvoeringsontwerp van overloopdijken,

— het opmaken van een uitvoeringsontwerp voor dissipatiegrachten,

— het optimaliseren van geulenpatronen met het oog op de optimale ontwikkeling tot estuariene natuur,

— afstemmen en overleggen met de aanbestedende overheid.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Offertebedrag / Svērums: 60
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Plan van aanpak / Svērums: 30
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Kwaliteit van het ter beschikking gestelde personeel / Svērums: 10
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

LIFE16 CCA/BE/000107 - SPARC

II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 030-068083
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
09/04/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: SBE nv
Pasta adrese: Slachthuisstraat 71
Pilsēta: Sint-Niklaas
NUTS kods: BE236
Pasta indekss: 9100
Valsts: Beļģija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 249 361.95 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren

(https://eten.publicprocurement.be)

De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44, te 3500 Hasselt.

De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:

De Vlaamse Waterweg nv

Afdeling Zeeschelde – Zeekanaal

Lange Kievitstraat 111–113, bus 44

2018 Antwerpen

Tel. +32 (0)32246711

Fax +32 (0)32246705

Mail: azz@vlaamsewaterweg.be

Inlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9:00–16:00) bekomen worden bij:

Ir. Hans Quaeyhaegens (Hans.Quaeyhaegens@vlaamsewaterweg.be)

Ir. Dorien Verstraete (Dorien.Verstraete@vlaamsewaterweg.be)

Opgelet: de aanbestedingsdocumenten kan u via deze link downloaden. Het indienen van offertes gebeurt via het platform van e-Tendering.

https://vlaamsewaterweg.transfernow.net/ddl/AZZ-19-0009

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Raad van State
Pasta adrese: Wetenschapsstraat 33
Pilsēta: Brussel
Valsts: Beļģija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/06/2019