Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 278268-2018

29/06/2018    S123

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse vedrørende indvirkningen af MiFID II-reglerne på investeringsforskning inden for SMV'er og fastforrentning

2018/S 123-278268

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Postadresse: SPA2 07/029
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3786
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Undersøgelse vedrørende indvirkningen af MiFID II-reglerne på investeringsforskning inden for SMV'er og fastforrentning

Sagsnr.: FISMA/2017/117(06)/C
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79311400 Økonomisk undersøgelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Undersøgelsen bør nøje undersøge indvirkningerne af MiFID II's regler vedrørende forskningsbetaling på investeringsforskning inden for SMV'er og fastforrentning, særligt deres indvirkning på forskningsmængden- og -kvaliteten.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 360 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79300000 Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker
79310000 Markedsanalyse
79311410 Økonomiske konsekvensanalyser
79330000 Statistiske tjenesteydelser
79140000 Juridisk rådgivning og information
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i lokaler, som kontrahenten udpeger. Højst 3 koordineringsmøder med den ordregivende myndighed vil blive afholdt i Bruxelles. Se udbudsdokumenterne.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Undersøgelsen vil omfatte 4 forskellige aspekter. Den skal først beskrive landskabet for investeringsforskning inden for SMV'er og fastforrentede finansinstrumenter med hensyn til aktører (særligt antallet af leverandører af investeringsforskning) i mindst 12 medlemsstater, såvel som det lovgivningsmæssige landskab (og særligt hvordan medlemsstaterne har gennemført de nye MiFID II-bestemmelser vedrørende forskningsbetaling). For det andet skal den vurdere indvirkningen af de nye regler for porteføljemanagere (købssiden), særligt med hensyn til det budget, der tildeles investeringsforskning vedrørende SMV'er og fastforrentning, betalingsmetoder og disse porteføljemanagers brug af forskning inden for SMV'er og fastforrentning. For det tredje vil undersøgelsen også vurdere indvirkningen af MiFID II på leveringen af forskning inden for SMV'er og fastforrentning (salgssiden). Kontrahenten skal studere udviklingen af dækningen af forskningen inden for SMV'er og fastforrentning (før og efter indtræden i MiFID II) og kvalitetsændringerne inden for investeringsforskning. For det fjerde vil undersøgelsen også se på indvirkningerne af MiFID II's regler for forskningsbetaling vedrørende SMV'ers synlighed i forhold til investorer og likviditeten af SMV'ernes finansielle instrumenter.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Relevansen og bredden af den geografiske dækning / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og relevans af den foreslåede metodologi / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 360 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 9
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se udbudsdokumenterne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsdokumenterne.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsdokumenterne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/09/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/09/2018
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Buddene bliver åbnet på et offentligt møde d. 18.9.2018 kl. 14.00 — Meeting room 06/A030 — Rue de Spa, nº 2 — B-1000 Bruxelles, Belgien.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen af bud. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren fremlægge det fulde navn og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 3 arbejdsdage i forvejen for: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu I mangel heraf forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at nægte adgang til sine lokaler.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se udbudsdokumenterne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne procedure afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/06/2018