Pakalpojumi - 278269-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez iepriekšējas publicēšanas 

Francija-Lons-le-Saunier: Inženiertehnisko darbu konsultatīvie pakalpojumi

2019/S 113-278269

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Conseil départemental du Jura
17 rue Rouget de Lisle
Lons-le-Saunier Cedex
39039
Francija
E-pasts: marches@jura.fr
NUTS kods: FRC22

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.jura.fr

Pircēja profila adrese: http://marchespublics.jura.fr

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

RD 52 – Côte de Montaigu – construction de la voie spécialisée Poids Lourds – commune de Montaigu — mission de maîtrise d'œuvre

Atsauces numurs: 18ROU021
II.1.2)Galvenās CPV kods
71311000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

RD 52 — Côte de Montaigu — construction de la voie spécialisée Poids Lourds – commune de Montaigu — mission de maîtrise d'œuvre.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 94 215.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRC22
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Marché ordinaire, sans lot, avec tranches. Délai d'exécution des études: 11 mois.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique jugée au vu du mémoire technique et du SOPAQ / Svērums: 60
Cena - Svērums: 40
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, neizsludinot iepirkumu ar iepriekšēju publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, gadījumos, kas uzskaitīti turpmāk
  • Iepirkums neietilpst attiecīgās direktīvas darbības jomā
Paskaidrojums:

Le marché a été passé en application de l'article 42.2º de l'ordonnance nº 2015-899 du 23 .7.2015 et de l'article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 et n'est donc pas soumis à publication préalable au JOUE.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 19076A
Nosaukums:

RD 52 — Côte de Montaigu — construction de la voie spécialisée Poids Lourds – commune de Montaigu — mission de maîtrise d'œuvre.

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/04/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
PMM
Dole
Francija
NUTS kods: FRC22
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 94 215.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Date d'envoi de l'AAPC: 21.12.2018. Marché attribué avec la note globale de 100/100 (prix: 40/40: valeur technique: 60/60).

Date de notif: 12.6.2019.

Modalités de consultation du contrat: pièces consultables à l'adresse de l'organisme acheteur indiquée ci-dessus (9:00 à 11:30 et 14:00 à 16:30 du lundi au vendredi).

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Tribunal administratif
30 rue Charles Nodier
Besançon Cedex
25044
Francija
Tālrunis: +33 381826000
E-pasts: greffe.ta-besancon@juradm.fr
Fakss: +33 381826001
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
Préfecture de Meurthe-et-Moselle, 1 rue du Préfet Claude Érignac
Nancy Cedex
54038
Francija
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Greffe du tribunal administratif de Besançon
30 rue Charles Nodier
Besançon Cedex
25044
Francija
E-pasts: greffe.ta-besancon@juradm.fr
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/06/2019