Pakalpojumi - 278290-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Horvātija-Zagreba: Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

2019/S 113-278290

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2019/S 005-006972)

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
55545787885
Vončinina 3
Zagreb
10000
Horvātija
Kontaktpersona: Renata Lukačić, dipl. ing. građ.
Tālrunis: +385 14722571
E-pasts: renata.lukacic@hrvatske-ceste.hr
Fakss: +385 14722511
NUTS kods: HR041

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.hrvatske-ceste.hr

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Izrada svih vrsta glavnih proj., provedba geod. i geoteh. istr. radova, ishođenje GD za BC Varaždin – Ivanec – Krapina, dionica Varaždin – Ivanec duljine cca 14,5 km i Ivanec – Lepoglava duljine 7 km

Atsauces numurs: 1.51.-400/18
II.1.2)Galvenās CPV kods
71320000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinske dozvole za BC Varaždin – Ivanec – Krapina, dionica Varaždin – Ivanec duljine cca 14,5 km i Ivanec – Lepoglava duljine 7 km.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 005-006972

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: IV.2.2
Teksta labojuma vieta: Rok za dostavu ponuda
Tekstu:
Datums: 05/04/2019
Vietējais laiks: 10:00
Lasīt šādi:
Datums: 28/06/2019
Vietējais laiks: 10:00
Iedaļas numurs: IV.2.7
Teksta labojuma vieta: Datum javnog otvaranja ponuda
Tekstu:
Datums: 05/04/2019
Vietējais laiks: 10:00
Lasīt šādi:
Datums: 28/06/2019
Vietējais laiks: 10:00
VII.2)Cita papildu informācija: