Servicios - 278294-2019

14/06/2019    S113

Česko-Praha: Balíky programů a informační systémy

2019/S 113-278294

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 088-211119)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Národní identifikační číslo: 68378050
Poštovní adresa: Vídeňská 1083
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 142 20
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Erik Onoda
E-mail: zakazky@img.cas.cz
Tel.: +420 296443130
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.img.cas.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ustmolgen

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje

Spisové číslo: VZ 19/311 ÚMG
II.1.2)Hlavní kód CPV
48000000 Balíky programů a informační systémy
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému, který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým a procesním požadavkům zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí), a souvisejících služeb dle potřeb zadavatele dle podmínek Implementační smlouvy a (ii) zajištění souvisejících služeb provozní podpory, údržby a rozvoje dle podmínek smlouvy o poskytování provozní podpory, údržby a rozvoje, vč. zajištění služeb součinnosti při případném budoucím přechodu na jiný informační systém.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/06/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 088-211119

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 17/06/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 26/06/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 17/06/2019
Místní čas: 10:01
Má být:
Datum: 26/06/2019
Místní čas: 10:01
VII.2)Další dodatečné informace: