Palīdziet mums uzlabot TED tīmekļa vietni, piedaloties īsā aptaujā!

Pakalpojumi - 278297-2019

14/06/2019    S113    Storitve - Dodatne informacije - Odprti postopek 

Slovenija-Ljubljana: Inženirske storitve

2019/S 113-278297

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2019/S 095-229934)

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode
Nacionalna identifikacijska številka: 2516152000
Poštni naslov: Hajdrihova ulica 28C
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Marjeta Rejc-Saje
E-naslov: gp.drsv@gov.si
Telefon: +386 14783100
Telefaks: +386 14783199

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.dv.gov.si/

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve inženirja za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice« Izdelava tehničnih specifikacij za pridobitev izvajalca gradnje na Etapi 1A

Referenčna številka dokumenta: 43016-12/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
71300000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

V sklopu naloge je treba izdelati tehnični del in tehnične specifikacije, kot sestavni del javnega naročila za izbor izvajalca gradnje za Etapo 1A po pogodbenih določilih FIDIC in GZ oziroma drugih vsebin v skladu z navodili naročnika. Naloga vključuje pripravo tehničnih specifikacij za gradnjo na Etapi 1A, vključno s pripravo enovitega popisa del na podlagi izdelanega PGD ter grafičnih prilog za razpis, ter sodelovanje na razpisu v času izvajanja javnega naročila v delu strokovnih odgovorov na vprašanja vezana na del tehničnih specifikacij.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
11/06/2019
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2019/S 095-229934

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2
Besedilo:
Datum: 18/06/2019
Lokalni čas: 10:00
Se glasi:
Datum: 24/06/2019
Lokalni čas: 13:00
Številka oddelka: IV.2.7
Besedilo:
Datum: 18/06/2019
Lokalni čas: 10:30
Se glasi:
Datum: 24/06/2019
Lokalni čas: 13:30
Številka oddelka: VI.3
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
Besedilo:
Datum: 10/06/2019
Lokalni čas: 23:59
Se glasi:
Datum: 16/06/2019
Lokalni čas: 23:59
VII.2)Druge dodatne informacije:

Naročnik ponudnike obvešča, da je spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Čistopis dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljen na spletni strani naročnika: http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/.