Pakalpojumi - 278301-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Čehija-Brno: Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm

2019/S 113-278301

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2019/S 088-211444)

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Povodí Moravy, s.p.
70890013
Dřevařská 11
Brno
602 00
Čehija
Kontaktpersona: Mgr. Tomáš Pazdera
Tālrunis: +420 541637276
E-pasts: zakazky@pmo.cz
NUTS kods: CZ064

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.pmo.cz

Pircēja profila adrese: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1339.html

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene

II.1.2)Galvenās CPV kods
71322000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (společná dokumentace) a pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně souvisejících inženýrských činností. Předmětem zakázky je dále výkon autorského dozoru („AD“) při provádění stavby dle zpracované projektové dokumentace.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 088-211444

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: IV.2.2
Teksta labojuma vieta: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Tekstu:
Datums: 12/06/2019
Vietējais laiks: 09:00
Lasīt šādi:
Datums: 24/06/2019
Vietējais laiks: 09:00
Iedaļas numurs: IV.2.7
Teksta labojuma vieta: Podmínky pro otevírání nabídek
Tekstu:
Datums: 12/06/2019
Vietējais laiks: 09:00
Lasīt šādi:
Datums: 24/06/2019
Vietējais laiks: 09:00
VII.2)Cita papildu informācija: