Servicios - 278306-2019

14/06/2019    S113

Hungría-Paks: Servicios de consultoría comercial y en gestión

2019/S 113-278306

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 095-229728)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_88605771
Dirección postal: Gagarin utca 1. 3. em. 302/B.
Localidad: Paks
Código NUTS: HU233 Tolna
Código postal: 7030
País: Hungría
Persona de contacto: Sipos Péter Tamás
Correo electrónico: beszerzes@paks2.hu
Teléfono: +36 205152564
Fax: +36 75501646
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.paks2.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Paks II. Zrt. szervezetfejlesztési szolgáltatások

Número de referencia: EKR000415572019
II.1.2)Código CPV principal
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Paks II. Zrt. szervezetfejlesztési szolgáltatások

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 095-229728

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Benyújtási határidő dátum
En lugar de:
Fecha: 14/06/2019
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 28/06/2019
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.3
Localización del texto que se va a modificar: Felhívás megküldésének becsült dátuma
En lugar de:

5.8.2019

Léase:

26.8.2019

Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Bontás dátuma
En lugar de:
Fecha: 14/06/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 28/06/2019
Hora local: 11:00
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: További információk
En lugar de:

1. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában 2 000 000 Ft ajánlati biztosíték nyújtását fogja előírni.

2. Részvételre jelentkező csatolja a részvételi jelentkezést aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

3. A részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ennek hiányában az erről szóló nyilatkozatot.

4. A benyújtott jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a részvételre jelentkező nevét és székhelyét.

5. A részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!).

6. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Azon módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

— Ajánlati ár: fordított arányosítás,

— Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás.

Az értékeléssel kapcsolatos további információk a közbeszerzési dokumentumokban.

7. Minősített ajánlattevők: A műszaki és szakmai alkalmasság feltételei és az előírt igazolási módja a Közbeszerzési Hatóság által meghirdetett, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez képest szigorúbbak.

8. Projekttársaság nem hozható létre, sem a közös részvételre jelentkezők, sem az önálló részvételre jelentkezők esetében.

9. Ajánlati kötöttség: a végleges ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.

11. A részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban található Összeférhetetlenségi és

Titoktartási nyilatkozatot.

12. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 5.8.2019.

13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sipos Péter Tamás, lajstromszám: 00200.

14. A tárgyalásos eljárás indoklása: A Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja: a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.

A szerződés tárgya olyan szolgáltatás megrendelés, amely tekintetében a mindenre kiterjedő szerződéses feltételek előzetesen nem határozhatók meg, így Ajánlatkérő a tárgyalásos eljárás alkalmazásával látja biztosítottnak, hogy a speciális tevékenységi körének megfelelő szolgáltatás kerüljön beszerzésre. Mindezekre tekintettel a tárgyalásos eljárás alkalmazása a szolgáltatás pontos feltételeinek meghatározása, ezáltal az egyes szerződéses feltételek tisztázása szempontjából elengedhetetlen. A tárgyalások során megszerzett és egyértelműen tisztázott információk alapján lehetséges csak az ellenszolgáltatás és a szerződéses feltételek mindenre kiterjedő meghatározása.

Léase:

1. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában 2 000 000 Ft ajánlati biztosíték nyújtását fogja előírni.

2. Részvételre jelentkező csatolja a részvételi jelentkezést aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

3. A részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ennek hiányában az erről szóló nyilatkozatot.

4. A benyújtott jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a részvételre jelentkező nevét és székhelyét.

5. A részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!).

6. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Azon módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

— Ajánlati ár: fordított arányosítás,

— Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás.

Az értékeléssel kapcsolatos további információk a közbeszerzési dokumentumokban.

7. Minősített ajánlattevők: A műszaki és szakmai alkalmasság feltételei és az előírt igazolási módja a Közbeszerzési Hatóság által meghirdetett, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez képest szigorúbbak.

8. Projekttársaság nem hozható létre, sem a közös részvételre jelentkezők, sem az önálló részvételre jelentkezők esetében.

9. Ajánlati kötöttség: a végleges ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.

11. A részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban található Összeférhetetlenségi és

Titoktartási nyilatkozatot.

12. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 26.8.2019

13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sipos Péter Tamás, lajstromszám: 00200.

14. A tárgyalásos eljárás indoklása: A Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja: a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.

A szerződés tárgya olyan szolgáltatás megrendelés, amely tekintetében a mindenre kiterjedő szerződéses feltételek előzetesen nem határozhatók meg, így Ajánlatkérő a tárgyalásos eljárás alkalmazásával látja biztosítottnak, hogy a speciális tevékenységi körének megfelelő szolgáltatás kerüljön beszerzésre. Mindezekre tekintettel a tárgyalásos eljárás alkalmazása a szolgáltatás pontos feltételeinek meghatározása, ezáltal az egyes szerződéses feltételek tisztázása szempontjából elengedhetetlen. A tárgyalások során megszerzett és egyértelműen tisztázott információk alapján lehetséges csak az ellenszolgáltatás és a szerződéses feltételek mindenre kiterjedő meghatározása.

VII.2)Otras informaciones adicionales: