Pakalpojumi - 278314-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Francija-La Grande-Motte: Ģeotehniskie inženierpakalpojumi

2019/S 113-278314

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2019/S 096-232130)

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Commune de La Grande-Motte
21340344700013
place du 1er Octobre 1974
La Grande-Motte
34280
Francija
E-pasts: correspondre@aws-france.com
NUTS kods: FRJ13

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.lagrandemotte.fr

Pircēja profila adrese: http://www.marches-publics.info

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Investigations géotechniques, géophysiques et analyses de sol pour la réalisation du Projet Ville-Port

Atsauces numurs: 2019-Geotech-Pvp
II.1.2)Galvenās CPV kods
71332000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Les missions concernent 3 périmètres du Projet Ville-Port: extension du Port, requalification des espaces publics du secteur du Port et reconstruction de la nouvelle zone technique nautique. Le pouvoir adjudicateur autorise son mandataire, missionné pour la partie extension du Port de La Grande-Motte, à faire usage de l'accord-cadre et ainsi émettre des bons de commande pour son périmètre d'intervention. Accord-cadre sans minimum et sans maximum. Accord-cadre mono-attributaire.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 096-232130

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: IV.2.2)
Teksta labojuma vieta: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Tekstu:
Datums: 17/06/2019
Vietējais laiks: 12:00
Lasīt šādi:
Datums: 01/07/2019
Vietējais laiks: 12:00
Iedaļas numurs: IV.2.7)
Teksta labojuma vieta: Modalités d’ouverture des offres
Tekstu:
Datums: 17/06/2019
Vietējais laiks: 14:00
Lasīt šādi:
Datums: 01/07/2019
Vietējais laiks: 14:00
VII.2)Cita papildu informācija: