Služby - 278316-2016

TINázovPoľsko-Varšava: Rámcová zmluva na organizovanie podujatí za hranicami Poľska
NDČíslo zverejnenia oznámenia278316-2016
PDDátum uverejnenia11/08/2016
OJČíslo vydania série S úradného vestníka154
TWMesto kupujúcehoVARŠAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoFrontex
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoPL
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚAgentúry
DSDokument bol zaslaný01/08/2016
DTLehota na predloženie12/09/2016
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)63510000 - Služby cestovných kancelárií a podobné služby
RCMiesto plnenia (NUTS)00
IAInternetová adresa (URL)http://www.frontex.europa.eu
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ