Storitve - 278316-2016

11/08/2016    S154

Poljska-Varšava: Okvirno naročilo za organizacijo dogodkov izven Poljske

2016/S 154-278316

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Frontex
Poštni naslov: Plac Europejski 6
Kraj: Warsaw
Šifra NUTS: PL POLSKA
Poštna številka: 00-844
Država: Poljska
E-naslov: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Telefaks: +48 222059501
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1773
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo za organizacijo dogodkov izven Poljske.

Referenčna številka dokumenta: Frontex/OP/408/2016.
II.1.2)Glavna koda CPV
63510000 Storitve potovalnih agencij in podobne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj naročila je zagotovitev konferenčnih storitev – organizacija, sklenitev pogodbe in plačilo storitev v zvezi z dogodki, ki jih Frontex organizira predvsem izven Poljske.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj naročila je zagotovitev konferenčnih storitev – organizacija, sklenitev pogodbe in plačilo storitev v zvezi z dogodki, ki jih Frontex organizira predvsem izven Poljske.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba bo trajala 1 leto in jo bo mogoče podaljšati največ 3-krat, vsakič za obdobje 1 leta in pod enakimi pogoji, razen če 1 od strani drugo obvesti, da ne namerava podaljšati okvirne pogodbe, in to obvestilo stran, na katero je obvestilo naslovljeno, prejme najpozneje 3 mesece pred iztekom pogodbe. V vsakem primeru celotno trajanje okvirnega naročila ne sme presegati 4 let.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Pravna sposobnost:

ponudnik mora zagotoviti dokazilo, da je po nacionalni zakonodaji pooblaščen za izvedbo naročila, in sicer s predložitvijo dokazila, da je že ustanovljen kot priznani pravni subjekt in vpisan v ustrezni register poklicev ali trgovski register.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudnik mora zagotoviti dokazilo o zadostni poslovni in finančni sposobnosti za zagotavljanje neprekinjene in zadovoljive izvedbe v celotnem predvidenem obdobju trajanja naročila, kot sledi:

(a) ponudnik mora Frontexu predložiti izkaze poslovnega izida in bilance stanja za pretekla 3 poslovna leta, za katera so bili zaključeni računi, če je objava izkazov poslovnega izida in bilanc stanja določena v skladu z zakonodajo o podjetjih v državi, kjer je ponudnik ustanovljen;

(b) ponudnik mora Frontexu predložiti poročilo o skupnem prometu podjetja za pretekla 3 leta, za katera so bili zaključeni računi (informacije je treba predložiti ločeno za vsako leto); povprečni letni promet v zadnjih 3 letih mora biti višji od 2 000 000 EUR;

(c) ponudnik mora zagotoviti nedavno poročilo (izdano v zadnjih 3 mesecih) banke ponudnika, ki prikazuje dobro splošno finančno stanje navedenega podjetja in sposobnost le-tega, da dostopa do kreditne linije v vrednosti najmanj 500 000 EUR (ali protivrednost v lokalni valuti).

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudnik mora dokazati, da je tehnično in strokovno sposoben za izvedbo naročila, kot sledi:

A. ponudnik mora imeti vsaj 3 leta strokovnih izkušenj z opravljanjem podobnih storitev, tj. storitve vodenja konferenc.

Dokazila je treba predložiti v obliki:

— predložitve portfelja podjetja, ki potrjuje ponudnikove izkušnje,

— predložitve seznama naročil, izvedenih v zadnjih 3 letih, ki ustrezajo zahtevanim storitvam v okviru tega javnega razpisa, z navedbo njihovih strank, finančnega obsega, obsega in zahtevnosti,

— predložitve vsaj 5 referenčnih pisem strank, navedenih zgoraj, ki potrjujejo dobro kakovost zagotovljenih storitev; e-pošte ali lastne izjave ponudnikov ne bodo sprejete;

B. ponudnik mora dokazati in prikazati ustrezno usposobljenost svojega osebja in tehnično sposobnost za zagotavljanje vseh storitev, zahtevanih v okviru predvidenega naročila.

Kot dokazilo o izpolnjevanju zgoraj navedenih meril tehnične in strokovne sposobnosti je treba predložiti naslednje dokumente in/ali informacije:

— pregled tehničnih in človeških virov podjetja, ki potrjuje sposobnost ponudnika za izvedbo naročila,

— življenjepis(-e) predvidenega osebja z navedbo stopnje znanja jezikov in strokovnih kvalifikacij za izvedbo storitev.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 12/09/2016
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 19/09/2016
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLJSKA.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
01/08/2016