Pakalpojumi - 278343-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Itāija-Vittoria: Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi

2019/S 113-278343

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2019/S 098-237353)

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Comune di Vittoria
CIG 7847254ED8
Via Bixio n. 34
Vittoria
97019
Itālija
Kontaktpersona: Dott. Salvatore Guadagnino
Tālrunis: +39 932514932
E-pasts: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it
NUTS kods: ITG18

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.comunevittoria.gov.it

Pircēja profila adrese: www.comunevittoria.gov.it

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio dell’ARO del Comune di Vittoria

II.1.2)Galvenās CPV kods
90500000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento del «Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio dell’ARO del Comune di Vittoria».

Il Servizio dovrà essere svolto nell’intero territorio del Comune di Vittoria, nella frazione di Scoglitti, nei borghi rurali, marinari e in tutte le zone rurali, urbane ed extraurbane ivi compresi i Cimiteri di Vittoria e Scoglitti ecc., relativamente ai rifiuti assimilati ai Rifiuti Urbani (art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006).

Il servizio oggetto dell’affidamento comprende i servizi di base nonché tutti i servizi opzionali previsti ed elencati all’art. 2) del Capitolato d’oneri del Piano di Intervento.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/06/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 098-237353

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: I.1
Teksta labojuma vieta: I.1) Denominazione e indirizzi
Tekstu:

CIG 7903466278

Lasīt šādi:

CIG 7847254ED8

VII.2)Cita papildu informācija: