Pakalpojumi - 278371-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Varšava: Dārzkopības pakalpojumi

2019/S 113-278371

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2019/S 097-234747)

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Miasto st. Warszawa Dzielnica Ursynów
Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Warszawa
02-777
Polija
Kontaktpersona: Iwona Glinka
Tālrunis: +48 224437333
E-pasts: zam_publ@ursynow.pl
Fakss: +48 224437332
NUTS kods: PL911

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.ursynow.pl

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów

Atsauces numurs: KZP-XII-WZP.271.60.2019
II.1.2)Galvenās CPV kods
77300000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 7 do SIWZ, formularz cenowy – zał. nr 8 do SIWZ, wzór umowy – zał. nr 9 do SIWZ.

Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90 %.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) - szczegółowe informacje w pkt 6 SIWZ.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 097-234747

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: IV.2.2
Tekstu:
Datums: 24/06/2019
Vietējais laiks: 12:30
Lasīt šādi:
Datums: 28/06/2019
Vietējais laiks: 13:30
Iedaļas numurs: IV.2.7
Tekstu:
Datums: 24/06/2019
Vietējais laiks: 13:00
Lasīt šādi:
Datums: 28/06/2019
Vietējais laiks: 14:00
VII.2)Cita papildu informācija: