Pakalpojumi - 278380-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Paziņojums par brīvprātīgu ex ante pārskatāmību - Sarunu procedūra bez iepirkuma izsludināšanas 

Polija-Varšava: Uzkopšanas pakalpojumi

2019/S 113-278380

Brīvprātīgas ex-ante pārskatāmības paziņojums

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pasta adrese: al. Niepodległości 162, Dział Zakupów, pok. 043
Pilsēta: Warszawa
NUTS kods: PL911
Pasta indekss: 02-554
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Agnieszka Matusiak
E-pasts: kancelaria@jmgj.pl
Tālrunis: +48 224155630

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.sgh.waw.pl

I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Cits veids: publiczna uczelnia wyższa
I.5)Galvenā darbības joma
Izglītība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości w budynkach A,B,C,G,M, w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Atsauces numurs: ADZ.25.21.2019
II.1.2)Galvenās CPV kods
90910000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług sprzątania i utrzymaniem w ciągłej czystości obiektów SGH:

Budynek „A” – ul. Rakowiecka 24

Budynek „B” – ul. Rakowiecka 22 B

Budynek „C” – Al. Niepodległości 128

Budynek „G” – Al. Niepodległości 162

Budynek „M” – ul. Madalińskiego 6/8

Budynek „W” – ul. Wiśniowa 41

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 3 089 430.89 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL911
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Budynek „A” – ul. Rakowiecka 24

Budynek „B” – ul. Rakowiecka 22 B

Budynek „C” – Al. Niepodległości 128

Budynek „G” – Al. Niepodległości 162

Budynek „M” – ul. Madalińskiego 6/8

Budynek „W” – ul. Wiśni

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług sprzątania i utrzymaniem w ciągłej czystości obiektów SGH:

Budynek „A” – ul. Rakowiecka 24

Budynek „B” – ul. Rakowiecka 22 B

Budynek „C” – Al. Niepodległości 128

Budynek „G” – Al. Niepodległości 162

Budynek „M” – ul. Madalińskiego 6/8

Budynek „W” – ul. Wiśniowa 41

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra bez iepriekšējas publicēšanas
  • Nav piedāvājumu vai nav atbilstošu piedāvājumu/dalības pieteikumu, atsaucoties uz atklātu procedūru
Paskaidrojums:

Podstawa prawna zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm).

Zgodnie z tym przepisem zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Pzp (takim zamawiającym jest SGH w Warszawie) może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że nad założoną w dniu 19.3.2019 r. spółką SGH Serwis sp. z o.o., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Zamawiający) sprawuje kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami jako właściciel (100 % udziałów), polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Zamawiający ma zapewnioną szeroką możliwość skutecznego oddziaływania na kontrolowaną spółkę, a przejawem tej kontroli jest m.in. udział przedstawicieli instytucji zamawiającej w organach decyzyjnych powołanej spółki. Określenie celów strategicznych spółki zostało określone w umowie spółki w par. 2 zgodnie z który celem spółki jest prowadzenie działalności związanej z obsługa Zamawiającego, a przedmiotem dzielności jest m.in. świadczenie usług ochroniarskich, utrzymania czystości.

Druga z przesłanek warunkujących możliwość udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, również została spełniona. W związku z tym, że jest to spółka nowoutworzona do zastosowanie znajdzie art. 67 ust. 9 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem: „W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych”. Z celu założenia spółki wynika, że podstawowa jej działalność będzie dotyczyć obsługi zamawiającego, a zatem prognozowana jest, że ponad 90 % działalność będzie dotyczyć wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego.

W spółce SGH Serwis p. z o.o. kontrolowanej przez SGH nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

V.2)Līguma/koncesijas piešķiršana
V.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
11/06/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: SGH Serwis Sp. z o.o.
Pasta adrese: al. Niepodległości 162
Pilsēta: Warszawa
NUTS kods: PL911
Pasta indekss: 02-554
Valsts: Polija
E-pasts: sghserwis@sgh.waw.pl
Darbuzņēmējs/koncesionārs būs MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas/koncesijas sākotnējā paredzamā kopējā vērtība: 3 089 430.89 EUR
Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 3 089 430.89 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Urząd Zamówień Publicznych
Pasta adrese: ul. Postępu 17A
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
Tālrunis: +48 224587701
Fakss: +48 224587700

Interneta adrese: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Terminy na wniesienie odwołania zostały wskazane w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Urząd Zamówień Publicznych
Pasta adrese: ul. Postępu 17A
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
Tālrunis: +48 224587701
Fakss: +48 224587700

Interneta adrese: http://uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019