Pakalpojumi - 278395-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Līguma/koncesijas grozīšana tā/tās darbības laikā - Atklāta procedūra 

Čehija-Jihlava: Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi

2019/S 113-278395

Paziņojums par izmaiņām

Izmaiņas līgumā/koncesijā tā/tās darbības laikā

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Valsts reģistrācijas numurs: 00090450
Pasta adrese: Kosovská 1122/16
Pilsēta: Jihlava
NUTS kods: CZ063
Pasta indekss: 586 01
Valsts: Čehija
Kontaktpersona: Mgr. Luděk Rezničenko, MBA
E-pasts: reznicenko.l@ksusv.cz
Tālrunis: +420 567117190

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.ksusv.cz/

Pircēja profila adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

II.1.2)Galvenās CPV kods
71240000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

III/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1

Daļas numurs: 49
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71240000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CZ063
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Jihlava

II.2.4)Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī:

Vypracování projektových dokumentací ve stupních DÚR, DSP, PDPS, získání pravomocných správních rozhodnutí, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru.

II.2.7)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Ilgums dienās: 390
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Paziņojums par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 031-068208

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Līguma numurs: 049
Daļas numurs: 49
Nosaukums:

III/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1

V.2)Līguma/koncesijas piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas/koncesijas piešķiršanas lēmuma datums:
07/02/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Līgums/koncesija ir piešķirts(-a) ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Dipont, s.r.o.
Valsts reģistrācijas numurs: 28693094
Pasta adrese: Libouchec 505
Pilsēta: Libouchec
NUTS kods: CZ042
Pasta indekss: 403 35
Valsts: Čehija
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (līguma noslēgšanas brīdī;bez PVN)
Iepirkuma kopējā vērtība: 298 000.00 CZK

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pasta adrese: tř. Kpt. Jaroše 7
Pilsēta: Brno
Pasta indekss: 604 55
Valsts: Čehija
E-pasts: posta@uohs.cz
Tālrunis: +420 542167111
Fakss: +420 542167112

Interneta adrese: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pasta adrese: tř. Kpt. Jaroše 7
Pilsēta: Brno
Pasta indekss: 604 55
Valsts: Čehija
E-pasts: posta@uohs.cz
Tālrunis: +420 542167111
Fakss: +420 542167112

Interneta adrese: https://www.uohs.cz/

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019

VII iedaļa: Izmaiņas līgumā/koncesijā

VII.1)Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām
VII.1.1)Galvenās CPV kods
71240000
VII.1.2)Papildu CPV kods(-i)
VII.1.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CZ063
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Jihlava

VII.1.4)Iepirkuma apraksts:

Vypracování projektových dokumentací ve stupních DÚR, DSP, PDPS, získání pravomocných správních rozhodnutí, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru.

VII.1.5)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Sākuma datums: 07/02/2018
Beigu datums: 28/12/2019
VII.1.6)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 298 000.00 CZK
VII.1.7)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Dipont, s.r.o.
Valsts reģistrācijas numurs: 28693094
Pasta adrese: Libouchec 505
Pilsēta: Libouchec
NUTS kods: CZ042
Pasta indekss: 403 35
Valsts: Čehija
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: jā
VII.2)Informācija par izmaiņām
VII.2.1)Izmaiņu apraksts
Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 5 z důvodu čekání na získání pravomocného územního rozhodnutí na změně dílčí lhůty plnění takto:

Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do: z původního znění 31.5.2019 změna na znění 31.7.2019.

VII.2.2)Izmaiņu iemesli
Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīga līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs nevarēja paredzēt (Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
To apstākļu apraksts, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un skaidrojums par šo apstākļu neparedzamību:

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 5 z důvodu čekání na získání pravomocného územního rozhodnutí.

Důvodem čekání na získání pravomocného územního rozhodnutí bylo převzetí k vyřízení stavby na stavebním úřadě a následné onemocnění úřednice bez předání agendy někomu jinému. Na stavební úřad bylo vše odesláno 26.3.2019 a i přes kontaktování a urgování úřadu bylo pokračování územního řízení zahájeno až 21.5.2019.

VII.2.3)Cenas pieaugums
Atjauninātā kopējā līguma vērtība pirms izmaiņām (ņemot vēra iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus, un Direktīvas 2014/23/ES gadījumā – vidējo inflācijas līmeni attiecīgajā dalībvalstī)
Vērtība bez PVN: 298 000.00 CZK
Līguma kopējā vērtība pēc izmaiņām
Vērtība bez PVN: 298 000.00 CZK