Pakalpojumi - 278398-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Līguma/koncesijas grozīšana tā/tās darbības laikā - Atklāta procedūra 

Čehija-Prāga: Arhitektūras, inženiertehniskie un mērniecības pakalpojumi

2019/S 113-278398

Paziņojums par izmaiņām

Izmaiņas līgumā/koncesijā tā/tās darbības laikā

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
01312774
Nám. Winstona Churchilla 1800/2
Praha 3
130 00
Čehija
Kontaktpersona: Ing. Petra Fuxová
Tālrunis: +420 601558016
E-pasts: p.fuxova@spucr.cz
NUTS kods: CZ01

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.spucr.cz/

Pircēja profila adrese: https://zakazky.spucr.cz/

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hokov a Děkov

II.1.2)Galvenās CPV kods
71250000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Část II: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Děkov

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71250000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CZ02
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Středočeský kraj, okres Rakovník, k. ú. Děkov

II.2.4)Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī:

Nadlimitní veřejná zakázka rozdělena na 2 části, zadávaná v otevřeném řízení.

II.2.7)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Sākuma datums: 30/03/2015
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Paziņojums par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 050-087399

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Līguma numurs: 001
Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Část II: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Děkov

V.2)Līguma/koncesijas piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas/koncesijas piešķiršanas lēmuma datums:
11/06/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Līgums/koncesija ir piešķirts(-a) ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Progeka, v.o.s.
46355243
Flemíkova 1079
Rakovník
269 01
Čehija
Tālrunis: +420 313516349
E-pasts: info@progeka.cz
NUTS kods: CZ02

Interneta adrese: http://www.progeka.cz/

Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (līguma noslēgšanas brīdī;bez PVN)
Iepirkuma kopējā vērtība: 1 241 350.00 CZK

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Čehija
Tālrunis: +420 542167111
E-pasts: posta@uohs.cz
Fakss: +420 542167112

Interneta adrese: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Čehija
Tālrunis: +420 542167111
E-pasts: posta@uohs.cz
Fakss: +420 542167112

Interneta adrese: https://www.uohs.cz/

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019

VII iedaļa: Izmaiņas līgumā/koncesijā

VII.1)Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām
VII.1.1)Galvenās CPV kods
71250000
VII.1.2)Papildu CPV kods(-i)
VII.1.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CZ02
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Středočeský kraj, okres Rakovník, k. ú. Děkov

VII.1.4)Iepirkuma apraksts:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hokov (část I.) a v katastrálním území Děkov (část II.), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VII.1.5)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Sākuma datums: 30/03/2015
VII.1.6)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 114 450.00 CZK
VII.1.7)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Progeka, v.o.s.
46355243
Flemíkova 1079
Rakovník
269 01
Čehija
Tālrunis: +420 313516349
E-pasts: info@progeka.cz
NUTS kods: CZ02

Interneta adrese: http://www.progeka.cz/

Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: jā
VII.2)Informācija par izmaiņām
VII.2.1)Izmaiņu apraksts
Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

— dodatek č. 5 (2019) - změna závazku podle §222 odst. 6 - méně práce,

— dodatek č. 4 (2018) - doplnění GDPR do smlouvy,

— dodatek č. 3 (2017) - změna termínů,

— dodatek č. 2 (2017) - změna závazku podle §222 odst. 4 - méně práce,

— dodatek č. 1 (2016) - změna závazku podle §222 odst. 4 - méně práce.

VII.2.2)Izmaiņu iemesli
Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīga līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs nevarēja paredzēt (Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
To apstākļu apraksts, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un skaidrojums par šo apstākļu neparedzamību:

Na základě sdělení zhotovitele a v souladu s čl. VI. odst. 2 dle SOD byl upřesněn skutečný počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah provedených prací (měrných jednotek) je nižší (méně práce). Zpracovatel provedl vytyčení pozemků na základě výzvy Pobočky Rakovník dle obdržených žádostí po nabytí právní moci Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

VII.2.3)Cenas pieaugums
Atjauninātā kopējā līguma vērtība pirms izmaiņām (ņemot vēra iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus, un Direktīvas 2014/23/ES gadījumā – vidējo inflācijas līmeni attiecīgajā dalībvalstī)
Vērtība bez PVN: 1 180 850.00 CZK
Līguma kopējā vērtība pēc izmaiņām
Vērtība bez PVN: 1 066 400.00 CZK