Palvelut - 278401-2019

14/06/2019    S113    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Pirkkala: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2019/S 113-278401

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy
2397232-0
Suupantie 2
Pirkkala
33960
Suomi
Yhteyshenkilö: Kaisa Kokkonen
Puhelin: +040 5763993
Sähköpostiosoite: kaisa.kokkonen@kuhaoy.fi
NUTS-koodi: FI197

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kuhaoy.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/kuha
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/kuha?id=230769&tpk=5678ef20-4a0c-404d-a6d3-ca63bd24c48a
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Yhteishankintayksikkö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Hankintatoimi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Omaishoidon vapaan aikaisen hoidon ja vammaisten tilapäisen hoidon palvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat omaishoidon vapaan aikaisen hoidon ja vammaisten tilapäisen hoidon palvelut Lempäälän kunnan ja Pirkkalan yhteistoiminta-alueen sekä Nokian ja Ylöjärven kaupunkien asiakkaille. Omaishoidon vapaan aikaisen hoidon palvelut on tarkoitettu edellä mainittujen kuntien/kaupunkien omaishoidon asiakkaille, joilla on kunnan/kaupungin kanssa sopimus omaishoidon tuesta. Tarjouspyyntö koskee lakisääteisiä omaishoidon vapaan palveluja (laki omaishoidon tuesta, 937/2005). Vammaisten tilapäisen hoidon palvelut on tarkoitettu edellä mainittujen kuntien/kaupunkien asiakkaille, joilla on päätös tilapäishoidon myöntämisestä. Vammaisten tilapäinen hoito on pääsääntöisesti lyhytaikaiseen hoidon tarpeeseen vastaava palvelu. Tilapäistä hoitoa järjestetään yleensä perheen jaksamisen tai nuoren vammaisen itsenäistymisen tueksi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

1.1 Kotona annettava lomitus, perustason hoito (Kohderyhmälle A)

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hoidettavan kotiin tuotettavassa lomituksessa hoitaja tulee hoidettavan kotiin. Lomituksen tavoitteena on auttaa omaishoitajia jaksamaan tarjoamalla heille mahdollisuus levätä ja lähteä vapaalle tai lomalle kodin ulkopuolelle. Palvelua voidaan tarvita lyhytaikaisesti myös muissa tilanteissa. Palvelulle asetetut vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1. Palvelun asiakkaita ovat täysi-ikäiset vammaiset ja pitkäaikaissairaat (Kohderyhmä A: Ikäihmisten ja työikäisten omaishoidon vapaan aikainen hoito ja tilapäinen hoito)

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Optiona on, että sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

1.1 Kotona annettava lomitus, perustason hoito (Kohderyhmälle B)

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hoidettavan kotiin tuotettavassa lomituksessa hoitaja tulee hoidettavan kotiin. Lomituksen tavoitteena on auttaa vanhempia/omaishoitajia jaksamaan tarjoamalla heille mahdollisuus levätä ja lähteä vapaalle tai lomalle kodin ulkopuolelle. Palvelulle asetetut vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1. Palvelun asiakkaita ovat vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret sekä kaiken ikäiset kehitysvammaiset. (Kohderyhmä B: Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisten (kaiken ikäiset) omaishoidon vapaan aikainen hoito ja tilapäinen hoito)

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Optiona on, että sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

1.2 Kotona annettava lomitus, vaativan tason hoito (Kohderyhmälle A)

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hoidettavan kotiin tuotettavassa lomituksessa hoitaja tulee hoidettavan kotiin. Lomituksen tavoitteena on auttaa omaishoitajia jaksamaan tarjoamalla heille mahdollisuus levätä ja lähteä vapaalle tai lomalle kodin ulkopuolelle. Palvelua voidaan tarvita lyhytaikaisesti myös muissa tilanteissa. Palvelulle asetetut vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1. Tarjouspyynnön liitteen 1 Kohdassa 1.1.1 esitetyn palvelukuvauksen lisäksi Palveluun kuuluu myös sairaanhoidollisia toimenpiteitä tai asiakas käyttäytyy haastavasti. Sairaanhoidollisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi lääkehoidosta vastaaminen, avanteiden hoito, PEG, katetrointi, imulaiteet ja nostolaitteet. Palvelun asiakkaita ovat täysi-ikäiset vammaiset ja pitkäaikaissairaat. (Kohderyhmä A: Ikäihmisten ja työikäisten omaishoidon vapaan aikainen hoito ja tilapäinen hoito)

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Optiona on, että sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

1.2 Kotona annettava lomitus, vaativan tason hoito (Kohderyhmälle B)

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI19
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hoidettavan kotiin tuotettavassa lomituksessa hoitaja tulee hoidettavan kotiin. Lomituksen tavoitteena on auttaa vanhempia/omaishoitajia jaksamaan tarjoamalla heille mahdollisuus levätä ja lähteä vapaalle tai lomalle kodin ulkopuolelle. Palvelulle asetetut vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1. Tarjouspyynnön liitteen 1 Kohdassa 1.1.1 esitetyn palvelukuvauksen lisäksi Palveluun kuuluu myös sairaanhoidollisia toimenpiteitä tai asiakas käyttäytyy haastavasti. Sairaanhoidollisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi lääkehoidosta vastaaminen, avanteiden hoito, PEG, katetrointi, imulaiteet ja nostolaitteet. Palvelun asiakkaita ovat vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret sekä kaiken ikäiset kehitysvammaiset. (Kohderyhmä B: Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisten (kaiken ikäiset) omaishoidon vapaan aikainen hoito ja tilapäinen hoito)

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Optiona on, että sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

2. Lyhytaikainen asumispalvelu (Kohderyhmälle A)

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lyhytaikainen asumispalvelu omaishoidon vapaan aikaisessa hoidossa ja tilapäisessä hoidossa. Palvelun asiakkaita täysi-ikäiset vammaiset ja pitkäaikaissairaat. (Kohderyhmä A: Ikäihmisten ja työikäisten omaishoidon vapaan aikainen hoito ja tilapäinen hoito)

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Optiona on, että sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

2. Lyhytaikainen asumispalvelu (Kohderyhmälle B)

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lyhytaikainen asumispalvelu omaishoidon vapaan aikaisessa hoidossa ja tilapäisessä hoidossa. Palvelun asiakkaita ovat vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret sekä kaiken ikäiset kehitysvammaiset. (Kohderyhmä B: Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisten (kaiken ikäiset) omaishoidon vapaan aikainen hoito ja tilapäinen hoito)

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Optiona on, että sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 08/08/2019
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/06/2019