Būvdarbi - 278444-2019

14/06/2019    S113    Būvdarbi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Polija-Lublin: Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi

2019/S 113-278444

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Būvdarbi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
Valsts reģistrācijas numurs: 712-01-50-496
Pasta adrese: ul. Puławska 28
Pilsēta: Lublin
NUTS kods: PL814 Lubelski
Pasta indekss: 20-822
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Wioleta Grzesiuk
E-pasts: wioleta.grzesiuk@lpec.pl
Tālrunis: +48 814520304
Fakss: +48 817406032

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://lpec.eb2b.com.pl

Pircēja profila adrese: http://www.lpec.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://lpec.eb2b.com.pl/
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://lpec.eb2b.com.pl/
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit: https://lpec.eb2b.com.pl/
I.6)Galvenā darbības joma
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamówienia składa się z 4 odrębnych zadań.

Atsauces numurs: NZ-3113-2-3071-09/2019
II.1.2)Galvenās CPV kods
45231000 Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiot zamówienia składa się z 4 odrębnych zadań, które są identyfikowane nw. numerami budżetu:

Zadanie Nr 1 (Działanie 1.5., poz. 44) „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2Dn100 na 2Dn80-65 od komory W-1A do budynku ul. Gospodarcza 34 w Lublinie. Nr budżetu: M/00447/TCO/16”.

Zadanie Nr 2 (Działanie 1.5, poz. 43) pn.: „Przebudowa przyłącza ciepłowniczego 2 × DN 100 na 2 × DN 80 od komory KW do budynku przy ul. Walecznych 4 w Lublinie. Nr budżetu: M/00446/TCO/16”.

Zadanie Nr 3 (Działanie 1.5, poz. 39) pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2× DN 125÷100 na 2× DN 50÷40 w pasie drogowym al. Spółdzielczości Pracy – w rejonie ul. Technicznej w Lublinie. Nr budżetu: M/00442/TCO/16”.

Zadanie Nr 4 (Działania 1.5., poz. 35) pn.: „Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej 2Dn 125 na preizolowaną 2Dn65÷40, od komory F7 w rejonie skrzyżowania ulic: Kunickiego i Reymonta do komory PS4 w rejonie skrzyżowania ulic: Koźmiana i Kraszewskiego w Lublinie. Nr budżetu: M/00438/TCO/16”.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad. Nr 1 „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2Dn100 na 2Dn80-65 od komory W-1A do budynku ul. Gospodarcza 34 w Lublinie. Nr budżetu: M/00447/TCO/16”

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45330000 Sanitārtehnikas darbi
45312000 Signalizācijas sistēmu un antenu uzstādīšana
45111000 Ēku demontāžas, būvlaukuma sagatavošanas un tīrīšanas darbi
45112000 Rakšanas un zemes pārvietošanas darbi
45320000 Izolācijas darbi
45232000 Cauruļvadu un kabeļu ierīkošanas palīgdarbi
45233000 Automaģistrāļu un ceļu būves, pamatu ielikšanas un virsmas noklāšanas darbi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL814 Lubelski
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Zadanie Nr 1 (Działanie 1.5., poz. 44) pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2Dn100 na 2Dn80-65 od komory W-1A do budynku ul. Gospodarcza 34 w Lublinie. Nr budżetu: M/00447/TCO/16”.

Zakres obejmuje:

1) Wymiana istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej 2Dn100 na preizolowaną 2Dn80/160/200 oraz 2Dn65/140/160 na odcinku od punktu PP – miejsce połączenia z istniejącą siecią kanałową 2DN50 w komorze W1-a do punktu końcowego PK stanowiącego budynek ul. Gospodarcza 34,

2) Demontaż kanału ciepłowniczego w niezbędnym zakresie,

3) Montaż studzienki betonowej fi 1000 z preizolowanymi zaworami odcinającymi,

4) Przejście przez drogę w rurze osłonowej umieszczonej bezwykopowo z wykorzystaniem istniejącego kanału.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 5
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017r.

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad. Nr 2 pn.: „Przebudowa przyłącza ciepłowniczego 2 × DN 100 na 2 × DN 80 od komory KW do budynku przy ul. Walecznych 4 w Lublinie. Nr budżetu: M/00446/TCO/16”

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45330000 Sanitārtehnikas darbi
45312000 Signalizācijas sistēmu un antenu uzstādīšana
45111000 Ēku demontāžas, būvlaukuma sagatavošanas un tīrīšanas darbi
45112000 Rakšanas un zemes pārvietošanas darbi
45320000 Izolācijas darbi
45232000 Cauruļvadu un kabeļu ierīkošanas palīgdarbi
45233000 Automaģistrāļu un ceļu būves, pamatu ielikšanas un virsmas noklāšanas darbi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL814 Lubelski
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Zadanie Nr 2 (Działanie 1.5, poz. 43) pn.: „Przebudowa przyłącza ciepłowniczego 2 × DN 100 na 2 × DN 80 od komory KW do budynku przy ul. Walecznych 4 w Lublinie”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.5: Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Zakres obejmuje:

1. Przebudowa przyłącza ciepłowniczego 2 × DN 100 na 2 × DN 80 od komory KW do budynku przy ul. Walecznych 4 w Lublinie.

2. Długość przyłącza ciepłowniczego poddawanego przebudowie wynosi około 120.0 m.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 3
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017r.

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad. Nr 3 pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2× DN 125÷100 na 2× DN 50÷40 w pasie drogowym al. Spółdzielczości Pracy – w rejonie ul. Technicznej w Lublinie. Nr budżetu: M/00442/TCO/16”

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45330000 Sanitārtehnikas darbi
45312000 Signalizācijas sistēmu un antenu uzstādīšana
45111000 Ēku demontāžas, būvlaukuma sagatavošanas un tīrīšanas darbi
45112000 Rakšanas un zemes pārvietošanas darbi
45320000 Izolācijas darbi
45232000 Cauruļvadu un kabeļu ierīkošanas palīgdarbi
45233000 Automaģistrāļu un ceļu būves, pamatu ielikšanas un virsmas noklāšanas darbi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL814 Lubelski
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Zadanie Nr 3 (Działanie 1.5, poz. 39) pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2× DN 125÷100 na 2× DN 50÷40 w pasie drogowym al. Spółdzielczości Pracy – w rejonie ul.Technicznej w Lublinie”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.5: Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Zakres obejmuje:

1. Przebudowa sieci ciepłowniczej 2×DN 125÷100 na 2×DN 50÷40 w pasie drogowym Alei Spółdzielczości Pracy – w rejonie ul. Technicznej w Lublinie.

Długość sieci ciepłowniczej poddawanej przebudowie wynosi około 175.0 m.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 5
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017r.

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad. Nr 4 „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rej.skrzyżowania ulic: Kunickiego i Reymonta do komory PS4 w rej. skrzyżowania ulic: Koźmiana i Kraszewskiego w Lublinie. Nr budżetu: M/00438/TCO/16”

Daļas numurs: 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45330000 Sanitārtehnikas darbi
45312000 Signalizācijas sistēmu un antenu uzstādīšana
45111000 Ēku demontāžas, būvlaukuma sagatavošanas un tīrīšanas darbi
45112000 Rakšanas un zemes pārvietošanas darbi
45320000 Izolācijas darbi
45232000 Cauruļvadu un kabeļu ierīkošanas palīgdarbi
45233000 Automaģistrāļu un ceļu būves, pamatu ielikšanas un virsmas noklāšanas darbi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL814 Lubelski
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Zadanie Nr 4 (Działania 1.5. poz. 35) pn.: „Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej 2Dn 125 na preizolowaną 2Dn65÷40, od komory F7 w rejonie skrzyżowania ulic: Kunickiego i Reymonta do komory PS4 w rejonie skrzyżowania ulic: Koźmiana i Kraszewskiego w Lublinie. Nr budżetu: M/00438/TCO/16”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.5: Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Zakres obejmuje:

1) Przebudowę sieci ciepłowniczej 2xDn125 na preizolowaną w istniejącej konstrukcji kanałowej, to jest: 2xDn65 o długości około 176 m od komory F7 do komory PS3 w pasach drogowych ul. Reymonta i Koźmiana, oraz 2Dn40 w pasie drogowym ulicy Koźmiana o długości ok. 76 m od komory PS3 do komory PS4 w rejonie skrzyżowania ulic: Koźmiana i Kraszewskiego,

2) Rewitalizację komór ciepłowniczych PS4 oraz PS3 (tynki, posadzka, drabinki) zgodnie z rys. nr 6 i 7.

3) Montaż projektowanej armatury w komorze ciepłowniczej PS4 (zgodnie z rys. nr 7), PS3 (zgodnie z rys. nr 6),

4) Montaż rur osłonowych min. Ø50 mm o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej + kabel RE 2YST YV 1x2x1,3 mm2 (zgodnie z rys. T-1, T-2, T-3),

5) Demontaż istniejących elementów żelbetonowych, t/j. konstrukcji przykrycia kanałów na całej długości sieci podlegającej wymianie na preizolowaną.

6) Demontaż istniejących rurociągów sieci – na całej długości sieci podlegającej wymianie na preizolowaną.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 5
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017r.

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN i przedłożyć dokumenty potwierdzające to ubezpieczenie.

Wykonawca spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien dokonać przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęty kurs przeliczenia na PLN.

W przypadku składania oferty przez kilku wykonawców (oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek ten musi spełnić w całości jeden z wykonawców samodzielnie lub podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.

Warunek ten dotyczy wszystkich zadań.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Zgodnie z Częścią V ust. 2 pkt. 3) SIWZ oraz Częścią VII ust. 2 pkt. 2.1 ppkt. 2) SIWZ

Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia odpowiednio dla: Zad. Nr 1– co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto; Zad. Nr 2 – co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 PLN brutto lub 2 (dwie) roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto każda; Zad. Nr 3 – co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto lub 2 (dwie) roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto każda; Zad. Nr 4 – co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto, (za odpowiadające zakresem do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie robót budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej).

Wykonawca musi wskazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – odpowiednio dla:

— dotyczy Zad. Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, - co najmniej 1 (jedną) osobę do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych,

— dotyczy Zad. Nr 1 i 4 - co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

— wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2018 r, poz.1202 z późn. zm.) oraz posiadającą 3-letnią praktykę zawodową na budowie przy pełnieniu funkcji kier. robót ww. branży przy realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne upraw. budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw UE wydane na podstawie wcześniej obow. przep. (tj. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 394) oraz obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE z dnia 22.12.2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.65). Powyższy warunek należy traktować jako minimalny poziom zdolności Wykonawcy (co nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy). Zamawiający dopuszcza osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodnie z wymogami określonymi z przepisami prawa w kraju, w którym ta osoba uzyskała uprawnienia. Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim. W przypadku osób nieposługujących się biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego tłumaczenia.

Warunek dotyczy wszystkich zadań.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Zgodnie z Częścią XIX SIWZ, Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania zobowiązany będzie do wniesienia ww. zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % (zadanie Nr 1, 3, 4) lub 10 % (zadanie Nr 2) ceny całkowitej podanej w ofercie odpowiednio dla danego zadania, w jednej lub kilku z następujących formach: a) w pieniądzu w formie przelewu; b) w poręczeniach bankowych, lub pieniężnych poręczeniach SKOK; z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz.U. z 2016 r., poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń za wykonany przedmiot zamówienia w obcej walucie. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane jedynie w walucie polskiej, tj. w PLN. Walutą oferty i waluta umowy jest złoty polski (PLN). Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy)

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy powinni ustanowić i wskazać pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa taka musi określać szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia.

Szczegółowe zapisy zawarte są w SIWZ, w tym w Części VIII SIWZ.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Szczegółowe warunki realizacji umowy, w tym zmiany treści umowy zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ pn. Wzór umowy.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole
Papildu informācija par elektronisko izsoli:

Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną (dla każdego zadania odrębnie) w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, po dokonaniu oceny ofert w przypadku, gdy zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Szczegóły zawarte są w Części XVII SIWZ. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z formularzem ofertowym zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wykonawc...

IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 16/07/2019
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Poļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 13/09/2019
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 16/07/2019
Vietējais laiks: 10:30
Vieta:

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://lpec.eb2b.com.pl w wierszu oznaczonym tytułem i znakiem sprawy- NZ-3113-2-3071-09/2019 - zgodnym z niniejszym postępowaniem do dnia 16.7.2019 r. do godz. 10:00.

Publiczne elektroniczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, POLSKA, w dniu 16.7.2019 r. o godz. 10:30 w pokoju 214

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

SIWZ wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej Zmawiającego pod adresem: https://lpec.eb2b.com.pl/ pod nr sprawy NZ-3113-2-3071-09/2019 od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu sektorowym w Dz.U. UE.

W związku z ubieganiem się i zawarciem umowy, jej wykonywaniem i rozliczaniem oraz realizacją praw i obowiązków po stronie Zamawiającego, m.in. wynikających z przepisów prawa, w niniejszym postępowaniu., dochodzi do przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych, których Administratorem jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie (ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, POLSKA). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: dpo@lpec.pl

Przetwarzanie danych osobowych ograniczone jest okresem trwania postępowania, zawarcia umowy i jej realizacji, dochodzenia roszczeń oraz przechowywania dokumentacji przez okres wynikający z odpowiednich regulacji.

W przypadku podmiotów współubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania przez Wykonawcę z potencjału podmiotów trzecich, podmiot uprawniony do reprezentacji/Wykonawca zapewnia wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy UE z dnia 4.5.2016 r., L 119), chyba że występują okoliczności dla ich niestosowania.

Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem wyłącznie w celu związanym z prowadzoną działalnością, realizacją i rozliczeniem za dostawy i usługi, kontrolą jakości zrealizowanych prac.

Wobec realizowanych czynności przetwarzania, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, POLSKA). Podanie danych jest konieczne dla ubiegania się o zawarcie umowy, a dalej jej realizacji i rozliczenia. Nie planujemy automatycznego przetwarzania danych osobowych, ani ich przekazywania do państw trzecich.

Dokumenty składane na wezwanie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika US o niezaleganiu z opłacaniem podatków;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) oświadczenie wykonawcy o:

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

e) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (Część VI pkt. 3 a)SIWZ) - Zamawiający skorzysta z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych,a jeżeli dostęp do takiej bazy nie będzie bezpłatny lub nie będzie możliwy, wezwie Wykonawcę do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.

Pełny opis wymaganych dokumentów w Części VII ust. 2 pkt. 2.2) ppkt. 2) SIWZ.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Pasta adrese: ul. Postępu 17a
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
E-pasts: uzp@uzp.pl
Tālrunis: +48 224587801
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały one przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegóły w Części XXII SIWZ oraz w Dziale VI Ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Pasta adrese: ul. Postępu 17a
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
E-pasts: uzp@uzp.pl
Tālrunis: +48 224587801
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/06/2019