Būvdarbi - 278473-2019

14/06/2019    S113    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Slēgta procedūra 

Rumānija-Bukareste: Virszemes iekārtu celtniecības darbi

2019/S 113-278473

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Būvdarbi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2019/S 088-211985)

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
OMV Petrom S.A.
RO 1590082
Str. Coralilor nr. 22
Bucureşti
013329
Rumānija
Kontaktpersona: Nicoi Silvia
Tālrunis: +40 372448642
E-pasts: silvia.nicoi@petrom.com
Fakss: +40 212069442
NUTS kods: RO321

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.petrom.com

Pircēja profila adrese: www.e-licitatie.ro

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Acord-cadru pentru „Lucrări de construcții, montaj și punere în funcțiune a echipamentelor și utilajelor”

Atsauces numurs: RFX0001462
II.1.2)Galvenās CPV kods
45255121
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Acordul-cadru are ca obiect lucrările de construcţii și antrepriză, montaj şi punere în funcţiune a instalațiilor tehnologice de suprafață pentru producția țițeiului și gazelor naturale (instalații de colectare, separare, tratare, stocare și livrare a țițeiului și a altor produse petroliere lichide, instalații de tratare și de condiționare a gazelor naturale, stații de comprimare, măsurare și reglare instalații pentru tratarea și injecția apei de zăcământ etc.), precum și a instalațiilor electrice, utilităților și elementelor de infrastructură necesare funcționării acestora, in vederea indeplinirii urmatoarelor obiective ale Entitatii Contractante:

— Dezvoltarea de noi capacitati de productie,

— Optimizarea instalatiilor tehnologice de suprafata existente in concordanta cu volumele si natura productiei (e.g. reducerea capacităţilor de operare şi/sau a suprafeţelor ocupate, modificări sau rerutări ale reţelelor de transport şi colectare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 088-211985

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: IV.2.2)
Teksta labojuma vieta: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Tekstu:
Datums: 03/07/2019
Lasīt šādi:
Datums: 22/07/2019
VII.2)Cita papildu informācija: