Lucrări - 278473-2019

14/06/2019    S113    Lucrări - Informaţii suplimentare - licitaţie restrânsă 

România-Bucureşti: Lucrări de construcţii de instalaţii de suprafaţă

2019/S 113-278473

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 088-211985)

Temei juridic:

Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: OMV Petrom S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 1590082
Adresă: Str. Coralilor nr. 22
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 013329
Țară: România
Persoană de contact: Nicoi Silvia
E-mail: silvia.nicoi@petrom.com
Telefon: +40 372448642
Fax: +40 212069442

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.petrom.com

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru pentru „Lucrări de construcții, montaj și punere în funcțiune a echipamentelor și utilajelor”

Număr de referinţă: RFX0001462
II.1.2)Cod CPV principal
45255121
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Acordul-cadru are ca obiect lucrările de construcţii și antrepriză, montaj şi punere în funcţiune a instalațiilor tehnologice de suprafață pentru producția țițeiului și gazelor naturale (instalații de colectare, separare, tratare, stocare și livrare a țițeiului și a altor produse petroliere lichide, instalații de tratare și de condiționare a gazelor naturale, stații de comprimare, măsurare și reglare instalații pentru tratarea și injecția apei de zăcământ etc.), precum și a instalațiilor electrice, utilităților și elementelor de infrastructură necesare funcționării acestora, in vederea indeplinirii urmatoarelor obiective ale Entitatii Contractante:

— Dezvoltarea de noi capacitati de productie,

— Optimizarea instalatiilor tehnologice de suprafata existente in concordanta cu volumele si natura productiei (e.g. reducerea capacităţilor de operare şi/sau a suprafeţelor ocupate, modificări sau rerutări ale reţelelor de transport şi colectare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/06/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 088-211985

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 03/07/2019
A se citi:
Data: 22/07/2019
VII.2)Alte informații suplimentare: