Būvdarbi - 278477-2019

14/06/2019    S113    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Sarunu procedūra 

Ungārija-Paks: Zemsprieguma instalāciju darbi

2019/S 113-278477

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Būvdarbi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2019/S 084-202257)

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_35969877
HRSZ.: 8803/17
Paks
7030
Ungārija
Kontaktpersona: Bakó Györgyi
Tālrunis: +36 75506750
E-pasts: kozbeszerzes@npp.hu
Fakss: +36 75508517
NUTS kods: HU233

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.atomeromu.hu

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Integrált irányítástechn. rendszerek rekonstrukció

Atsauces numurs: EKR000462222019
II.1.2)Galvenās CPV kods
45315600
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Vállalkozási keretmegállapodás / Integrált irányítástechnikai rendszerek rekonstrukciója

II.2.4) pont folytatása

— teljes körű beszerzési, gyártási, rendszerintegrátori feladatok végrehajtása

— gyártóművi tesztelési folyamatok végrehajtása

— kivitelezések végrehajtása villamos, irányítástechnikai, informatikai és gépészeti terjedelemben

— üzembe helyezések végrehajtása villamos, irányítástechnikai, informatikai és gépészeti terjedelemben

— terepi éles tesztek végrehajtása villamos, irányítástechnikai és gépészeti terjedelemben

— az üzembe helyezett rendszerek üzemeltetésének, karbantartásának támogatása

— képzések, oktatások szervezése, lebonyolítása

Minden dokumentációt magyar nyelven kell elkészíteni és a kommunikáció is magyar nyelven történik.

A projektspecifikus műszaki dokumentációt magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani.

A gépkönyvek, tanúsítványok és bizonylatok nyelvezete magyar vagy angol.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 084-202257

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: IV.2.2
Teksta labojuma vieta: Benyújtási határidő dátum
Tekstu:
Datums: 12/06/2019
Vietējais laiks: 11:00
Lasīt šādi:
Datums: 01/07/2019
Vietējais laiks: 11:00
Iedaļas numurs: IV.2.3
Teksta labojuma vieta: Felhívás megküldésének becsült dátuma
Tekstu:

30.7.2019

Lasīt šādi:

16.8.2019

Iedaļas numurs: VI.3
Teksta labojuma vieta: További információk
Tekstu:

1. Rendelkezések:

— kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §,

— verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.,

— üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR rendelet 11. § (4)

— dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2)-(3) bek., a részvételi jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján,

— tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek,

— hiánypótlás és felvilágosítás kérése: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.

Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.

— Kkvk: Kbt. 66. § (4) bek.,

— Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §

— Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35.§.

2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti adatokat meg kell adni a részvételi jelentkezésben.

3. Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

4. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

5. Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.

6. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint:

Részszempont Súlyszám

1. Az irányítástechnikai ár összetevők összesített ára 1 rendszerre 91

2. Gépészeti ár összetevők összesített ára 1 rendszerre 5

3. Irányítástechnikai felső szint összesített ára 1 rendszerre 2

4. Szolgáltatások összesített ára 1 rendszerre 1

5. A rendszerekre (lehívási tételekre) vállalt jótállás hónapokban megadva (minimum 24 hónap) 0,5

6. Az ajánlattevő által megajánlott gőzturbina szabályozó rendszer felhasználóinak száma 0,25

7. Az ajánlattevő által megajánlott gőzturbina védelmi rendszer felhasználóinak száma 0,25

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, minden értékelési szempont esetében: 1-10.

Módszerek ismertetése a pontszámok kiszámítására: az 1-4. részszempontok esetében fordított arányosítás, az 5-7. részszempontok esetében hasznossági függvény

A módszerek ismertetését a pontszámok kiszámítására a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

8. Végzettség és szakmai kompetencia egyenértékűségének igazolása

A végzettség és szakmai kompetencia egyenértékűség igazolásához az ajánlathoz csatolni kell az egyenértékűség alapját képező dokumentációt, mely dokumentációból egyértelműen megállapítható az egyenértékűség ténye, továbbá csatolni kell az összehasonlításról, megfeleltetésről szóló magyar nyelvű nyilatkozatot. Ha nem áll rendelkezésre egyenértékűség igazolásához szükséges dokumentáció, akkor az ajánlattevőnek be kell mutatnia a megfeleltetést.

9. A műszaki terjedelem minősítettség és szabvány egyenértékűség igazolása

Minden esetben, amikor az Ajánlattevő (gyártó) eltérő, nem harmonizált szabványokkal kívánja a minősítettségi, szabványmegfeleltetési követelmények egyenértékűségét bizonyítani, a rendelkező szabványazonosságot a Megrendelő által elfogadott és a minősítési eljárásra jogosult független harmadik fél által készített, a műszaki terjedelemre vonatkozó szabványmegfeleltetési dokumentációval kell igazolnia magyar nyelven.

10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésben foglaltakat.

11. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.

Folytatás a VI.4.3) pontban A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 12.6.2019 13:00.

Lasīt šādi:

1. Rendelkezések:

— kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §,

— verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.,

— üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR rendelet 11. § (4)

— dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2)-(3) bek., a részvételi jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján,

— tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek,

— hiánypótlás és felvilágosítás kérése: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.

Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.

— Kkvk: Kbt. 66. § (4) bek.,

— Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §

— Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35.§.

2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti adatokat meg kell adni a részvételi jelentkezésben.

3. Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

4. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

5. Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.

6. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint:

Részszempont Súlyszám

1. Az irányítástechnikai ár összetevők összesített ára 1 rendszerre 91

2. Gépészeti ár összetevők összesített ára 1 rendszerre 5

3. Irányítástechnikai felső szint összesített ára 1 rendszerre 2

4. Szolgáltatások összesített ára 1 rendszerre 1

5. A rendszerekre (lehívási tételekre) vállalt jótállás hónapokban megadva (minimum 24 hónap) 0,5

6. Az ajánlattevő által megajánlott gőzturbina szabályozó rendszer felhasználóinak száma 0,25

7. Az ajánlattevő által megajánlott gőzturbina védelmi rendszer felhasználóinak száma 0,25

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, minden értékelési szempont esetében: 1-10.

Módszerek ismertetése a pontszámok kiszámítására: az 1-4. részszempontok esetében fordított arányosítás, az 5-7. részszempontok esetében hasznossági függvény

A módszerek ismertetését a pontszámok kiszámítására a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

8. Végzettség és szakmai kompetencia egyenértékűségének igazolása

A végzettség és szakmai kompetencia egyenértékűség igazolásához az ajánlathoz csatolni kell az egyenértékűség alapját képező dokumentációt, mely dokumentációból egyértelműen megállapítható az egyenértékűség ténye, továbbá csatolni kell az összehasonlításról, megfeleltetésről szóló magyar nyelvű nyilatkozatot. Ha nem áll rendelkezésre egyenértékűség igazolásához szükséges dokumentáció, akkor az ajánlattevőnek be kell mutatnia a megfeleltetést.

9. A műszaki terjedelem minősítettség és szabvány egyenértékűség igazolása

Minden esetben, amikor az Ajánlattevő (gyártó) eltérő, nem harmonizált szabványokkal kívánja a minősítettségi, szabványmegfeleltetési követelmények egyenértékűségét bizonyítani, a rendelkező szabványazonosságot a Megrendelő által elfogadott és a minősítési eljárásra jogosult független harmadik fél által készített, a műszaki terjedelemre vonatkozó szabványmegfeleltetési dokumentációval kell igazolnia magyar nyelven.

10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésben foglaltakat.

11. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.

Folytatás a VI.4.3) pontban A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 1.7.2019 13:00.

Iedaļas numurs: VI.4.3
Teksta labojuma vieta: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
Tekstu:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bek. szerint.

III.1.4) pont folytatása

M4. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés j) pontja alapján, ha nem rendelkezik

M4/1: a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, legalább ABOS 2, 3 biztonsági osztályba sorolt villamos, és irányítástechnikai rendszerek és rendszerelemek átalakításával, összefüggően tervezési minősítéssel, vagy a minősítési eljárás megindítására vonatkozó kérelemmel.

M4/2: a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, legalább ABOS 2, 3 biztonsági osztályba sorolt villamos, és irányítástechnikai rendszerek és rendszerelemek átalakításával, összefüggően szerelési, kivitelezési minősítéssel, vagy a minősítési eljárás megindítására vonatkozó kérelemmel.

Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

A további részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

VI.3) pont folytatása

12. Felelősségbiztosítás

Az ajánlattevőként szerződő fél köteles felmérni a keretmegállapodás alapján kötendő szerződéskötést megelőzően a szerződéses tevékenységével (beleértve az alvállalkozók és egyéb gazdasági szereplők tevékenységét is) kapcsolatos kockázatokat, ezek alapján a biztosítható és biztosítandó kockázatokat, mely kockázatok kezelése az ajánlattevőként szerződő fél kizárólagos felelőssége. Az Általános felelősségbiztosítás kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 100 millió HUF/kár/év.

A Vállalkozó és az alvállalkozói és azon közreműködői, akik tervezési tevékenységet végeznek a megvalósítás során, kötelesek tervezői felelősségbiztosítást kötni és a Szerződés megkötésétől kezdődően a tervezési munka alapján elvégzett kivitelezési tevékenység Megrendelő általi végleges átvételétől számított legalább 18 hónapig fenntartani. Tervezői felelősség limit: a tervező tervezési tevékenységével kapcsolatos éves forgalmának 30 %-a, de nem lehet kevesebb, mint 20 millió Ft/év. Ettől eltérni a tervező kockázatelemzése alapján lehet. Az önrészesedés nagysága: maximum a limit 10 %-a.

Az ajánlatkérő a(z) (közös) ajánlattevőtől ajánlatában nyilatkozatot kér az előírt biztosítás vállalására vonatkozóan. A szerződéskötés időpontjára az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az előírt felelősségbiztosítással.

Az ajánlatkérő a kockázatok felmérése céljából kérésre tájékoztatja a(z) (közös) ajánlattevőt a fenntartott biztosításokról. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további tájékoztatás az EKR rendszeren keresztül kérhető.

13. A keretmegállapodás megkötésének tervezett időpontja: 30.11.2019.

14. Az egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján, az adott beszerzések megvalósítására írásbeli konzultációt követően, a dokumentációban részletezett feltételek szerint kerül sor.

15. A 1370/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján Kaspersky Lab szoftver termékek nem szerepelhetnek Ajánlattevő ajánlatában.

16. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk., valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

17. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Bakó Györgyi, 00601

Lasīt šādi:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bek. szerint.

III.1.4) pont folytatása

M4. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés j) pontja alapján, ha nem rendelkezik

M4/1: a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, legalább ABOS 2, 3 biztonsági osztályba sorolt villamos, és irányítástechnikai rendszerek és rendszerelemek átalakításával, összefüggően tervezési minősítéssel, vagy a minősítési eljárás megindítására vonatkozó kérelemmel.

M4/2: a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, legalább ABOS 2, 3 biztonsági osztályba sorolt villamos, és irányítástechnikai rendszerek és rendszerelemek átalakításával, összefüggően szerelési, kivitelezési minősítéssel, vagy a minősítési eljárás megindítására vonatkozó kérelemmel.

Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

A további részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

VI.3) pont folytatása

12. Felelősségbiztosítás

Az ajánlattevőként szerződő fél köteles felmérni a keretmegállapodás alapján kötendő szerződéskötést megelőzően a szerződéses tevékenységével (beleértve az alvállalkozók és egyéb gazdasági szereplők tevékenységét is) kapcsolatos kockázatokat, ezek alapján a biztosítható és biztosítandó kockázatokat, mely kockázatok kezelése az ajánlattevőként szerződő fél kizárólagos felelőssége. Az Általános felelősségbiztosítás kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 100 millió HUF/kár/év.

A Vállalkozó és az alvállalkozói és azon közreműködői, akik tervezési tevékenységet végeznek a megvalósítás során, kötelesek tervezői felelősségbiztosítást kötni és a Szerződés megkötésétől kezdődően a tervezési munka alapján elvégzett kivitelezési tevékenység Megrendelő általi végleges átvételétől számított legalább 18 hónapig fenntartani. Tervezői felelősség limit: a tervező tervezési tevékenységével kapcsolatos éves forgalmának 30 %-a, de nem lehet kevesebb, mint 20 millió Ft/év. Ettől eltérni a tervező kockázatelemzése alapján lehet. Az önrészesedés nagysága: maximum a limit 10 %-a.

Az ajánlatkérő a(z) (közös) ajánlattevőtől ajánlatában nyilatkozatot kér az előírt biztosítás vállalására vonatkozóan. A szerződéskötés időpontjára az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az előírt felelősségbiztosítással.

Az ajánlatkérő a kockázatok felmérése céljából kérésre tájékoztatja a(z) (közös) ajánlattevőt a fenntartott biztosításokról. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további tájékoztatás az EKR rendszeren keresztül kérhető.

13. A keretmegállapodás megkötésének tervezett időpontja: 20.12.2019.

14. Az egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján, az adott beszerzések megvalósítására írásbeli konzultációt követően, a dokumentációban részletezett feltételek szerint kerül sor.

15. A 1370/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján Kaspersky Lab szoftver termékek nem szerepelhetnek Ajánlattevő ajánlatában.

16. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk., valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

17. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Bakó Györgyi, 00601

VII.2)Cita papildu informācija: