Lucrări - 278478-2019

14/06/2019    S113    - - Lucrări - Informaţii suplimentare - Procedură de negociere 

România-Bucureşti: Lucrări pentru turbine

2019/S 113-278478

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 088-211981)

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
RO 13267213
Str. Ion Mihalache nr. 15-17
Bucureşti
011171
România
Persoană de contact: Sorin Bogatoniu
Telefon: +40 213032500
E-mail: secretariat.general@hidroelectrica.ro; alexandru.anghel@hidroelectrica.ro; florin.raruta@hidroelectrica.ro; narcisa.florescu@hidroelectrica.ro; daniela.preja@hidroelectrica.ro [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Fax: +40 213032564
Cod NUTS: RO321

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.hidroelectrica.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Retehnologizare AHE Vidraru”

Număr de referinţă: 13267213/2019/49017
II.1.2)Cod CPV principal
45315200
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul de lucrari „Retehnologizare AHE Vidraru” implica in principal derularea de:

(a) lucrari de montaj pentru intreg ansamblul de echipamente mecanice, hidromecanice, electrice din centrala hidroelectrica, baraj, nod de presiune si integrarea instalatiilor deja modernizate (Statia de 220 kV, AMC si Grupul electrogen de 125 KVA de la Baraj Vidraru),

(b) lucrari de constructii la constructiile hidrotehnice existente (baraj, derivatia sub presiune, centrala, bloc tehnic, galeria de fuga) in vederea consolidarii acestora in conformitate cu normativele de constructii in vigoare, lucrari de reparatii a structurii de rezistenta, construire depozit pentru deseuri si materiale refolosibile si de refacere a instalatiilor electrice, sanitare, de ventilatie si PSI,

(c) lucrari de arhitectura in Centrala (refacere pardoseli si finisaje in spatiile tehnologice, recompartimentari spatii) si Blocul tehnic (amenajare camera de comanda),

(d) servicii de evaluare a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/06/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 088-211981

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.3)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
În loc de:
Data: 05/08/2019
A se citi:
Data: 30/08/2019
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 27/06/2019
A se citi:
Data: 29/07/2019
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 26/06/2019
A se citi:
Data: 26/07/2019
VII.2)Alte informații suplimentare:

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor: in loc de 29.7.2019, 00.00 se va citi 29.7.2019, 10.00.