Piegādes - 278494-2019

14/06/2019    S113    Piegādes - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Vācija-Bremervörde: Apgaismes un signalizācijas ierīču ierīkošanas darbi

2019/S 113-278494

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Piegādes

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser
Pasta adrese: Am Bahnhof 1
Pilsēta: Bremervörde
NUTS kods: DE937
Pasta indekss: 27432
Valsts: Vācija
E-pasts: christina.bokler@evb-elbe-weser.de
Tālrunis: +49 4761993111
Fakss: +49 4761993133

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.evb-elbe-weser.de

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-EVB-2019-0002
Papildu informāciju var saņemt citā adresē:
Pilns nosaukums: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
Pasta adrese: Am Bahnhof 1
Pilsēta: Bremervörde
NUTS kods: DE937
Pasta indekss: 27432
Valsts: Vācija
Kontaktpersona: Nicolai Breden
E-pasts: nicolai.breden@evb-elbe-weser.de
Tālrunis: +49 47619931440
Fakss: +49 4761993133

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.evb-elbe-weser.de

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-EVB-2019-0002
I.6)Galvenā darbības joma
Dzelzceļa pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Neubau Stellwerk Bremervörde

Atsauces numurs: X-EVB-2019-0002
II.1.2)Galvenās CPV kods
45316000
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Lieferung und Montage der technischen Bahnübergangssicherungsanlagen

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: DE937
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

27432 Bremervörde

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Technische Sicherung von 5 Bahnübergängen und 2 Reisendenüberwege

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/09/2019
Beigu datums: 25/10/2019
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: jā
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Geforderte Erklärungen gem. NTVergG: Erklärung Bau- oder Dienstleistungen).

Erklärung/Nachweis, dass kein Insolvenzverfahren odder Liquidationsverfahren anhängig ist.

Erklärung/Nachweis, dass für den Zeitraum der letzten 5 Jahre keine rechtskräftig festgestellten Verstöße im Sinne von § 21 Abs. 1 und 2 SektVO vorliegen.

Erklärung über die Eintragung in die Handwerksrolle, das Berufsregister oder das Register der Industrie- und Handelskammer seines Sitzes oderwohnsitzes.

Der Bieter hat über seine Mitgliedschaft eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft vorzulegen. Bieter ohne Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen.

Erklärung über beabsichtigte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Bei der Bewerbung in Form einer Bietergemeinschaft sind diese Nachweise für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft vorlzulegen.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Erklärung/Nachweis von nicht weniger als 8 Mio EUR Gesamtumsatz (netto) in den letzten 3 Geschäftsjahren.

Erklärung/Nachweis über den Gesamtumsatz (netto) in den letzten 5 Geschäftsjahren. Summen aufgeteilt in Kalenderjahre.

Bei der Bewerbung in Form einer Bietergemeinschaft ist der Nachweis über dem Gesamtumsatz der letzten 5 Geschäftsjahre für jedes einzelne Mitglied vorzulegen.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Erklärung/Nachweis von nicht weniger als 8 Mio EUR Gesamtumsatz (netto) in den letzten 3 Geschäftsjahren.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Erklärung/Nachweis von nicht weniger als 8 Mio EUR Gesamtumsatz (netto) in den letzten 3 Geschäftsjahren.

Erklärung/Nachweis über den Gesamtumsatz (netto) in den letzten 5 Geschäftsjahren. Summen aufgeteilt in Kalenderjahre.

Bei der Bewerbung in Form einer Bietergemeinschaft ist der Nachweis über dem Gesamtumsatz der letzten 5 Geschäftsjahre für jedes einzelne Mitglied vorzulegen.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Erklärung/Nachweis von nicht weniger als 8 Mio EUR Gesamtumsatz (netto) in den letzten 3 Geschäftsjahren.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

5 % der Brutto-Auftragssumme nebst Nachträgen als Vertragserfüllungseinbehalt im Austausch gegen Bürgschaft möglich.

3 % der Brutto-Abrechnungssumme als Mängelansprücheeinbehalt im Austausch gegen Vertragserfüllungseinbehalt/-bürgschaft bzw. Bürgschaft möglich.

Deckungssumme von 2,0 Mio für Personen- und Sachschäden -4 fach pro Versicherungsjahr und 5,0 Mio. für sonstige Schäden 2-fach pro Versicherungsjahr

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Zahlungsbedingungen gem. Vergabeunterlagen

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 18/07/2019
Vietējais laiks: 13:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Vācu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 19/08/2019
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 18/07/2019
Vietējais laiks: 13:00
Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Entfällt

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Pasta adrese: Auf der Hude 2
Pilsēta: Lüneburg
Pasta indekss: 21339
Valsts: Vācija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Die Vergabestelle weist nachfolgend auf die zulässigen Rechtsbehelfe und durch die vom Bieter einzuhaltenden Fristen gem. §§ 160 ff. GWB hin.

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein;

(2) Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1) der Antragssteller geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und ggü. dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe ggü. dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe ggü. dem Auftraggeber gerügt werden,

4) Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Pasta adrese: Auf der Hude 2
Pilsēta: Lüneburg
Pasta indekss: 21339
Valsts: Vācija
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019