A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Árubeszerzések - 278497-2016

11/08/2016    S154

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik

2016/S 154-278497

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Központosított Közbeszerzési Főosztály Üzemeltetés-technológiai Osztály
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955225
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: ellátás, üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gépjármű beszerzés a KEF részére.

II.1.2)Fő CPV-kód
34110000 Személygépkocsik
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés – Gépjármű beszerzés a KEF részére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 166 778 740.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000 Személygépkocsik
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában megjelölt, budapesti telephelyén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A KEF részére személygépjárművek szállítása, az alábbiak szerint:

I/a 16 db felső-közép, 8. kategóriájú, összkerék-hajtású, automata váltós, 4 vagy 5 ajtós személygépjármű;

I/b 1 db összkerék-hajtású, automata váltós, 5 ajtós kombi személygépjármű (az I/a pontban részletezett 8. kategóriájú, 4 vagy 5 ajtós személygépjárművekkel azonos típusú és felszereltségű személygépjármű kategória besorolástól függetlenül);

II. 2 db felső-közép, 8. kategóriájú, összkerék-hajtású, mechanikus (kézi) váltós, 4 vagy 5 ajtós személygépjármű;

III. 1 db felső-közép, 8. kategóriájú, összekerék-hajtású, automata váltós, 4 vagy 5 ajtós személygépjármű.

Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a fentiek alapján meghatározott összesen 20 db személygépjármű a beszerzés legalacsonyabb mennyisége, amely mennyiségtől ajánlatkérő legfeljebb + 30 %-kal eltérhet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a fentiek alapján meghatározott összesen 20 db személygépjármű a beszerzés legalacsonyabb mennyisége, amely mennyiségtől ajánlatkérő legfeljebb + 30 %-kal eltérhet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 086-151693
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Gépjármű beszerzés a KEF részére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/07/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Fáy u. 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: gszentirmai@porsche.hu
Telefon: +36 14515154
Fax: +36 14515151
Internetcím: http://www.porschehungaria.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 220 472 440.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 166 778 740.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő neve: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 27.

Adószám: 10438372-2-44

Alvállalkozók igénybevétele: igen.

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— gépkocsik forgalomba helyezése, átadása,

— tartozékok fel-és beszerelése,

— gépkocsi mozgatás, mosás, takarítás,

— gépkocsi szállítás,

— assistance szolgáltatás,

— gépjármű javítás, karbantartás, garanciális szolgáltatással kapcsolatos tevékenység.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/08/2016