Pakalpojumi - 278610-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Itāija-Ronchi dei Legionari: Atkritumu apglabāšana un pārstrāde

2019/S 113-278610

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Isontina Ambiente S.r.l.
Valsts reģistrācijas numurs: 01123290312
Pasta adrese: Via Cau de Mezo 10
Pilsēta: Ronchi dei Legionari (GO)
NUTS kods: ITH43
Pasta indekss: 34077
Valsts: Itālija
E-pasts: segreteria@isontinambiente.it
Tālrunis: +39 0481770611
Fakss: +39 0481770633

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.isontinambiente.it

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.6)Galvenā darbības joma
Cita darbība: Servizi di trasporto e recupero di rifiuti ingombranti e plastiche ingombranti

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Servizi di trasporto e recupero rifiuti ingombranti e plastiche ingombranti

II.1.2)Galvenās CPV kods
90510000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

L’oggetto dell’appalto sono i servizi di trasporto e recupero dei rifiuti ingombranti codificati con CER 20 03 07 e plastiche CER 20 01 39 provenienti dalla raccolta di rifiuti urbani ed assimilati; potrà esser richiesto anche il noleggio di cassoni scarrabili idonei al conferimento e trasporto di tali rifiuti.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Vērtība bez PVN: 211 447.50 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90510000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: ITH43
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Il presente Appalto ha per oggetto i servizi di trasporto e recupero dei rifiuti ingombranti codificati con CER 20 03 07 e plastiche ingombranti CER 20 01 39 provenienti dalla raccolta di rifiuti urbani ed assimilati provenienti dai Comuni gestiti dalla Stazione Appaltante.

I rifiuti in oggetto devono essere prelevati e trasportati dall’Appaltatore presso l’impianto di destinazione che verrà individuato in esito alla procedura di gara ovvero potranno essere prelevati dal personale di IS.A o soggetti terzi incaricati da IS.A, e da questi trasportati presso l’impianto di destinazione che verrà individuato in esito alla presente procedura di gara.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

La Stazione Appaltante si riserva di poter richiedere anche il noleggio di cassoni scarrabili idonei al conferimento e trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 010-020196
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Nosaukums:

Servizio di recupero rifiuti ingombranti e plastiche – CIG 775066209F

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
30/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Logica S.r.l.
Pilsēta: Trieste
NUTS kods: ITH44
Valsts: Itālija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Italspurghi Ecologia S.r.l.
Pilsēta: San Dorligo della Valle
NUTS kods: ITH44
Valsts: Itālija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 211 347.50 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: T.A.R. Friuli Venezia Giulia
Pilsēta: Trieste
Valsts: Itālija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019