Pakalpojumi - 278610-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Itāija-Ronchi dei Legionari: Atkritumu apglabāšana un pārstrāde

2019/S 113-278610

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Isontina Ambiente S.r.l.
01123290312
Via Cau de Mezo 10
Ronchi dei Legionari (GO)
34077
Itālija
Tālrunis: +39 0481770611
E-pasts: segreteria@isontinambiente.it
Fakss: +39 0481770633
NUTS kods: ITH43

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.isontinambiente.it

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.6)Galvenā darbības joma
Cita darbība: Servizi di trasporto e recupero di rifiuti ingombranti e plastiche ingombranti

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Servizi di trasporto e recupero rifiuti ingombranti e plastiche ingombranti

II.1.2)Galvenās CPV kods
90510000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

L’oggetto dell’appalto sono i servizi di trasporto e recupero dei rifiuti ingombranti codificati con CER 20 03 07 e plastiche CER 20 01 39 provenienti dalla raccolta di rifiuti urbani ed assimilati; potrà esser richiesto anche il noleggio di cassoni scarrabili idonei al conferimento e trasporto di tali rifiuti.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Vērtība bez PVN: 211 447.50 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90510000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: ITH43
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Il presente Appalto ha per oggetto i servizi di trasporto e recupero dei rifiuti ingombranti codificati con CER 20 03 07 e plastiche ingombranti CER 20 01 39 provenienti dalla raccolta di rifiuti urbani ed assimilati provenienti dai Comuni gestiti dalla Stazione Appaltante.

I rifiuti in oggetto devono essere prelevati e trasportati dall’Appaltatore presso l’impianto di destinazione che verrà individuato in esito alla procedura di gara ovvero potranno essere prelevati dal personale di IS.A o soggetti terzi incaricati da IS.A, e da questi trasportati presso l’impianto di destinazione che verrà individuato in esito alla presente procedura di gara.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

La Stazione Appaltante si riserva di poter richiedere anche il noleggio di cassoni scarrabili idonei al conferimento e trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 010-020196
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Nosaukums:

Servizio di recupero rifiuti ingombranti e plastiche – CIG 775066209F

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
30/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Logica S.r.l.
Trieste
Itālija
NUTS kods: ITH44
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Italspurghi Ecologia S.r.l.
San Dorligo della Valle
Itālija
NUTS kods: ITH44
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 211 347.50 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
T.A.R. Friuli Venezia Giulia
Trieste
Itālija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019