Servicii - 278615-2019

14/06/2019    S113    - - Servicii - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Servicii de curăţare a echipamentului de transport

2019/S 113-278615

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
S.N.T.F.C. „CFR Călători" S.A.
RO 11054545
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti
010873
România
Persoană de contact: Georgeta Manole
Telefon: +40 732671661
E-mail: adriana.preda@cfrcalatori.ro, georgeta.manole@cfrcalatori.ro
Fax: +40 213192428
Cod NUTS: RO321

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cfrcalatori.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Salubrizare automotoare şi/sau rame electrice, exprimate în vagoane etalon” împărțită în 2 loturi

Număr de referinţă: A1 – RO11054545 – 2019, la pozitiile 5807, 5808,
II.1.2)Cod CPV principal
90917000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

„Salubrizare automotoare şi/sau rame electrice, exprimate în vagoane etalon” impartita in 2 loturi.

— Lot 1 – Revizia de Vagoane Galati,

— Lot 2 – Revizia de Vagoane Targu Mures.

S.N.T.F.C. 16/2019.

Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Oferta cea mai scăzută: 455 797.20 RON / Cea mai ridicată ofertă: 911 594.40 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Revizia de Vagoane Galați

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90917000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini, la Revizia de Vagoane Galati.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de salubrizare la Revizia de Vagoane Galati.

Volumul prestatiei conform Anexei C atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Revizia de Vagoane Târgu Mureș

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90917000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini, la Revizia de Vagoane Targu Mures.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de salubrizare la Revizia de Vagoane Targu Mures.

Volumul prestatiei conform Anexei C atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 055-128080
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 36
Lot nr.: 2
Titlu:

Revizia de Vagoane Târgu Mureș

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/06/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
11Frangers S.R.L.
RO 28084222
Str. Ciceu nr. 6
Brașov
500251
România
Telefon: +40 268335362
E-mail: frangers2011@yahoo.com
Fax: +40 268335362
Cod NUTS: RO122
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 642 048.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 321 024.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 642 048.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 35
Lot nr.: 1
Titlu:

Revizia de Vagoane Galați

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/06/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Astru Grup S.R.L.
22510582
Str. I.C. Bratianu nr. 51
Brăila
810091
România
Telefon: +40 722859359
E-mail: claudiucrisalex@yahoo.com
Cod NUTS: RO221
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 269 568.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 134 773.20 RON / Cea mai ridicată ofertă: 269 546.40 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Oficiul Juridic al S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
București
010867
România
Telefon: +40 213199528 / 122961

Adresă internet: www.cfrcalatori.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2019