Servicii - 278615-2019

14/06/2019    S113    Servicii - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Servicii de curăţare a echipamentului de transport

2019/S 113-278615

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.N.T.F.C. „CFR Călători" S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11054545
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Georgeta Manole
E-mail: adriana.preda@cfrcalatori.ro, georgeta.manole@cfrcalatori.ro
Telefon: +40 732671661
Fax: +40 213192428

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cfrcalatori.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Salubrizare automotoare şi/sau rame electrice, exprimate în vagoane etalon” împărțită în 2 loturi

Număr de referinţă: A1 – RO11054545 – 2019, la pozitiile 5807, 5808,
II.1.2)Cod CPV principal
90917000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

„Salubrizare automotoare şi/sau rame electrice, exprimate în vagoane etalon” impartita in 2 loturi.

— Lot 1 – Revizia de Vagoane Galati,

— Lot 2 – Revizia de Vagoane Targu Mures.

S.N.T.F.C. 16/2019.

Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Oferta cea mai scăzută: 455 797.20 RON / Cea mai ridicată ofertă: 911 594.40 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Revizia de Vagoane Galați

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90917000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini, la Revizia de Vagoane Galati.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de salubrizare la Revizia de Vagoane Galati.

Volumul prestatiei conform Anexei C atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Revizia de Vagoane Târgu Mureș

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90917000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini, la Revizia de Vagoane Targu Mures.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de salubrizare la Revizia de Vagoane Targu Mures.

Volumul prestatiei conform Anexei C atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 055-128080
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 36
Lot nr.: 2
Titlu:

Revizia de Vagoane Târgu Mureș

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/06/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: 11Frangers S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 28084222
Adresă: Str. Ciceu nr. 6
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122
Cod poștal: 500251
Țară: România
E-mail: frangers2011@yahoo.com
Telefon: +40 268335362
Fax: +40 268335362
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 642 048.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 321 024.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 642 048.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 35
Lot nr.: 1
Titlu:

Revizia de Vagoane Galați

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/06/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Astru Grup S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 22510582
Adresă: Str. I.C. Bratianu nr. 51
Localitate: Brăila
Cod NUTS: RO221
Cod poștal: 810091
Țară: România
E-mail: claudiucrisalex@yahoo.com
Telefon: +40 722859359
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 269 568.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 134 773.20 RON / Cea mai ridicată ofertă: 269 546.40 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul Juridic al S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localitate: București
Cod poștal: 010867
Țară: România
Telefon: +40 213199528 / 122961

Adresă internet: www.cfrcalatori.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2019