Pakalpojumi - 278620-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez iepriekšējas publicēšanas 

Vācija-Frankfurte pie Mainas: Satiksmes regulēšanas iekārtu inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

2019/S 113-278620

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: SBEV – Stadtbahn Europaviertel Projetkbaugesellschaft mbH
Pasta adrese: Mainzer Landstraße 191
Pilsēta: Frankfurt am Main
NUTS kods: DE712
Pasta indekss: 60327
Valsts: Vācija
Kontaktpersona: Einkauf
E-pasts: a.pickulev@sbev-frankfurt.de
Tālrunis: +49 6921329970
Fakss: +49 6921329974

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.sbev-frankfurt.de/de/home/

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.6)Galvenā darbības joma
Pilsētas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Planungsleistungen Stadtbahnlinie B, Teilabschnitt 3 – Europaviertel; Auftragsänderung gem. § 132, Abs. 2 Nr. 2 GWB

Atsauces numurs: 5349/32
II.1.2)Galvenās CPV kods
71322500
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Planungsleistungen Stadtbahnlinie B, Teilabschnitt 3 – Europaviertel; Auftragsänderung gem. § 132, Abs. 2 Nr. 2 GWB.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: DE712
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Frankfurt am Main

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Planungsleistungen Stadtbahnlinie B, Teilabschnitt 3 – Europaviertel; Auftragsänderung gem. § 132, Abs. 2 Nr. 2 GWB:

— zusätzliche Änderungen/Anforderungen im Rahmen der Prüfung der Ausführungsplanung der elektrotechnischen Gewerke; Leit- und Sicherungstechnik sowie Telekommunikationsanlagen (Fortschreibung Leistungsphase 5),

— Überarbeitung SAA Gutachten station Güterplatz.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, neizsludinot iepirkumu ar iepriekšēju publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, gadījumos, kas uzskaitīti turpmāk
  • Iepirkums neietilpst attiecīgās direktīvas darbības jomā
Paskaidrojums:

Es handelt sich um eine Auftragsänderung gem. § 132 Abs. 2 Nr. 2 GWB

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 5
Nosaukums:

Planungsleistungen Stadtbahnlinie B, Teilabschnitt 3 – Europaviertel; Auftragsänderung gem. § 132, Abs. 2 Nr. 2 GWB-Fortschreibung Leistungsphase 5

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
12/06/2019
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Ingenieurgemeinschaft Obermeyer Planen und Beraten GmbH / Spiekermann AG Consulting Engineers
Pasta adrese: Quatermarkt 5
Pilsēta: Köln
NUTS kods: DEA23
Pasta indekss: 50667
Valsts: Vācija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 200 837.43 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 5
Nosaukums:

Planungsleistungen Stadtbahnlinie B, Teilabschnitt 3 – Europaviertel; Auftragsänderung gem. § 132, Abs. 2 Nr. 2 GWB-Überarbeitung SAA Gutachten Station Güterplatz

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
12/06/2019
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Ingenieurgemeinschaft Obermeyer Planen und Beraten GmbH / Spiekermann AG Consulting Engineers
Pasta adrese: Quatermarkt 5
Pilsēta: Köln
NUTS kods: DEA23
Pasta indekss: 50667
Valsts: Vācija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 10 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: SBEV – Stadtbahn Europaviertel Projetkbaugesellschaft mbH
Pasta adrese: Mainzer Landstraße 191
Pilsēta: Frankfurt am Main
Pasta indekss: 60327
Valsts: Vācija
E-pasts: a.pickulev@sbev-frankfurt.de
Tālrunis: +49 6921329970
Fakss: +49 6921329974

Interneta adrese: https://www.sbev-frankfurt.de/de/home/

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: SBEV – Stadtbahn Europaviertel Projetkbaugesellschaft mbH
Pasta adrese: Mainzer Landstraße 191
Pilsēta: Frankfurt am Main
Pasta indekss: 60327
Valsts: Vācija
E-pasts: a.pickulev@sbev-frankfurt.de
Tālrunis: +49 6921329970
Fakss: +49 6921329974

Interneta adrese: https://www.sbev-frankfurt.de/de/home/

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.

Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: SBEV – Stadtbahn Europaviertel Projetkbaugesellschaft mbH
Pasta adrese: Mainzer Landstraße 191
Pilsēta: Frankfurt am Main
Pasta indekss: 60327
Valsts: Vācija
E-pasts: a.pickulev@sbev-frankfurt.de
Tālrunis: +49 6921329970
Fakss: +49 6921329974

Interneta adrese: https://www.sbev-frankfurt.de/de/home/

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019