Servicii - 278646-2019

14/06/2019    S113    - - Servicii - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Servicii de reparare şi de întreţinere a transformatoarelor

2019/S 113-278646

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 111-273791)

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" S.A.
RO 13328043
Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Bucureşti
010325
România
Persoană de contact: Direcția Comercială – Ovidiu Murasan
Telefon: +40 213035786
E-mail: ovidiu.murasan@transelectrica.ro
Fax: +40 21303598
Cod NUTS: RO321

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.transelectrica.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Reparaţia bobinei de compensare 100 MVAr, 400 kV Bucureşti Sud

Număr de referinţă: 13328043/2019/22157
II.1.2)Cod CPV principal
50532200
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Reparația bobinei de compensare 100 MVAr/400 kV din stația de transformare București Sud in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in 2 etape, astfel:

— in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si

— in a 10-a zi clalendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/06/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 111-273791

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: VI.3)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Informații suplimentare
În loc de:

Punctul 2: vizita la amplasamente: operatorii economici care isi exprima in scris intentia de a vizita amplasamentele pot participa la vizitele organizate de EC in cea de a 21-a zi, a 22-a zi si a 23-a zi de la data public. AP, intre orele 9.00-15.00.

A se citi:

Punctul 2: vizita la amplasamente: operatorii economici care isi exprima in scris intentia de a vizita amplasamentul Bobinei de compensare 100 MVAr, 400 kV din statia Bucureşti Sud pot participa la vizitele organizate de Entitatea Contractanta in aceasta statie in zilele de 26, 27 si 28 iunie 2019, intre orele 9.00-15.00.

VII.2)Alte informații suplimentare:

Restul informatiilor referitoare la vizitele la amplasament raman neschimbate.