Pakalpojumi - 278653-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Līguma/koncesijas grozīšana tā/tās darbības laikā - Sarunu procedūra bez iepirkuma izsludināšanas 

Slovākija-Bratislava: Ierīču pārbaudes pakalpojumi

2019/S 113-278653

Paziņojums par izmaiņām

Izmaiņas līgumā/koncesijā tā/tās darbības laikā

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Slovenské elektrárne, a.s.
35829052
Mlynské nivy 47
Bratislava
821 09
Slovākija
Kontaktpersona: Marianna Vašš
Tālrunis: +421 366378545
E-pasts: marianna.vass@seas.sk
NUTS kods: SK01

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.seas.sk

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Podpora pri výkone funkčných skúšok

Atsauces numurs: 4600011631 D3
II.1.2)Galvenās CPV kods
71631100
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Podpora pri výkone funkčných skúšok D3

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71631100
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SK023
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Atómové elektrárne MO34

II.2.4)Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī:

Podpora pri výkone funkčných skúšok

— podpora a výkon manipulačných činností v etape spúšťania pre nasledovné oblasti:

— manipulácia na zariadeniach a ich obsluha podľa jednotlivých krokov relevantného programu spúšťania

— kontrola chodu zariadení počas skúšok

— vyhodnotenie kritérií úspešnosti skúšky vývodu technológia elektro systém kontroly riadenia

— realizácia integrovanej skúšky vývodov elektro a systému kontroly riadenia rozvádzača podľa krokov jednotlivého programu funkčných skúšok; podľa typovej schémy náväznosť technológia elektro, systém kontroly riadenia

— kalibrácia a verifikácia meracích obvodov nejadrovej časti

— verifikácia správnosti kalibrácie meracích obvodov v celom meracom rozsahu

II.2.7)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Sākuma datums: 15/03/2016
Beigu datums: 31/12/2019
Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz astoņus gadus, pamatojums:

Nepresahuje osem rokov

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Paziņojums par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Paziņojuma numurs ES OV: 2016/S 060-102438

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Līguma numurs: 4600011631
Daļas numurs: 3
Nosaukums:

Podpora pri výkone funkčných skúšok D3

V.2)Līguma/koncesijas piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas/koncesijas piešķiršanas lēmuma datums:
15/03/2016
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Līgums/koncesija ir piešķirts(-a) ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Škoda J.S., a.s.
25235753
Orlík, Bolevec 266/15
Plzeň
316 00
Čehija
Tālrunis: +420 378042429
E-pasts: Tomas.Zelenka@skoda-js.cz
NUTS kods: CZ

Interneta adrese: http://www.skoda-js.cz

Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (līguma noslēgšanas brīdī;bez PVN)
Iepirkuma kopējā vērtība: 8 000 000.00 EUR

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovākija
Tālrunis: +421 250264176
Fakss: +421 250264219

Interneta adrese: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovākija
Tālrunis: +421 250264176
Fakss: +421 250264219

Interneta adrese: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019

VII iedaļa: Izmaiņas līgumā/koncesijā

VII.1)Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām
VII.1.1)Galvenās CPV kods
71631100
VII.1.2)Papildu CPV kods(-i)
VII.1.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SK023
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Atómové elektrárne MO34

VII.1.4)Iepirkuma apraksts:

Podpora pri výkone funkčných skúšok

— podpora a výkon manipulačných činností v etape spúšťania pre nasledovné oblasti:

— manipulácia na zariadeniach a ich obsluha podľa jednotlivých krokov relevantného programu spúšťania

— kontrola chodu zariadení počas skúšok

— vyhodnotenie kritérií úspešnosti skúšky vývodu technológia elektro systém kontroly riadenia

— realizácia integrovanej skúšky vývodov elektro a systému kontroly riadenia rozvádzača podľa krokov jednotlivého programu funkčných skúšok; podľa typovej schémy náväznosť technológia elektro, systém kontroly riadenia

— kalibrácia a verifikácia meracích obvodov nejadrovej časti

VII.1.5)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Sākuma datums: 15/03/2016
Beigu datums: 31/12/2019
Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz astoņus gadus, pamatojums:

Nepresahuje 8 rokov

VII.1.6)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 20 455 888.00 EUR
VII.1.7)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Škoda J.S., a.s.
25235753
Orlík, Bolevec 266/15
Plzeň
316 00
Čehija
E-pasts: Tomas.Zelenka@skoda-js.cz
NUTS kods: CZ
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē
VII.2)Informācija par izmaiņām
VII.2.1)Izmaiņu apraksts
Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

Úpravou zmluvy je riešená doplňujúca služba s pôvodným dodávateľom, ktorá je nevyhnutná kvôli pokračovaniu prác na 3. a 4. bloku MO34 až do ukončenia stavby.

VII.2.2)Izmaiņu iemesli
Nepieciešami sākotnējā darbuzņēmēja/koncesionāra veikti papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes (Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punkta b) apakšpunkts, Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punkta b) apakšpunkts, Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punkta b) apakšpunkts)
Apraksts par ekonomiskajiem un tehniskajiem iemesliem un neērtībām vai būtisku izmaksu pieaugumu, kas kavē darbuzņēmēja maiņu:

Z dôvodu zmeny harmonogramu na Projekte MO34 je nevyhnutné doplniť poskytnutý výkon podpory pri individuálnych a funkčných skúškach na elektro, systéme kontroly riadenia ako aj technologických zariadeniach jadrovej elektrárne Mochovce s pôvodným dodávateľom na ďalšie obdobie, ktoré nebolo zahrnuté v pôvodnej zmluve. Zmena pôvodného dodávateľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov a každá zmena dodávateľa by spôsobila obstarávateľovi významné ťažkosti v realizácii skúšok a podstatnú duplicitu nákladov. Z uvedených dôvodov je Škoda JS v súčasnosti jedinou spoločnosťou, ktorá je schopná pokračovať v podpore pri individuálnych a funkčných skúškach pri Dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce.

VII.2.3)Cenas pieaugums
Atjauninātā kopējā līguma vērtība pirms izmaiņām (ņemot vēra iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus, un Direktīvas 2014/23/ES gadījumā – vidējo inflācijas līmeni attiecīgajā dalībvalstī)
Vērtība bez PVN: 18 499 856.00 EUR
Līguma kopējā vērtība pēc izmaiņām
Vērtība bez PVN: 20 455 888.00 EUR