Būvdarbi - 278656-2019

14/06/2019    S113    - - Būvdarbi - Būvdarbu koncesijas - Koncesijas piešķiršanas procedūra 

Somija-Liminka: Celtniecības darbi

2019/S 113-278656

Paziņojums par koncesiju

Būvdarbi

Legal Basis:

Direktīva 2014/23/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Limingan kunta
0186553-2
Liminganraitti 10 C
Liminka
91900
Somija
Kontaktpersona: Eemeli Antinmaa
Tālrunis: +358 444973645
E-pasts: eemeli.antinmaa@promen.fi
NUTS kods: FI1D9

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.liminka.fi

I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://tarjouspalvelu.fi/liminka
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Pieteikumi vai attiecīgā gadījumā piedāvājumi jāsūta elektroniski: https://tarjouspalvelu.fi/liminka?id=238769&tpk=dadbb386-82ef-4fbf-add7-8503ac581bd3
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Dzīvokļu un komunālā saimniecība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Limingan liikuntahallin käyttöoikeusurakka

Atsauces numurs: 238769
II.1.2)Galvenās CPV kods
45000000
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Hankinta toteutetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 4 §:n mukaisena käyttöoikeusurakkana, jossa tarjoaja rakennuttaa tämän hankintailmoituksen ja sen liitteiden toiminnalliset, laadulliset ja tekniset vaatimukset täyttävän liikuntahallin osoitteeseen Karintie 3, 91900 Liminka.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 600 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Šī koncesija ir sadalīta daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FI1D9
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Liikuntahalli toteutetaan osoitteeseen Karintie 3, 91900 Liminka.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Hankinnan kohteena on Limingan liikuntahallia koskeva käyttöoikeusurakka. Tarjoaja vastaa liikuntahallirakennuksen suunnittelusta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja operoinnista ja osavuokraa rakennettavan liikuntahallirakennuksen vuokrasopimusluonnoksessa määritellyllä palvelukokonaisuudella Limingan kunnalle 12 vuoden vuokra-ajaksi tämän hankintailmoituksen mukaisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Limingan kunta toimii kohteen osavuokraajana ja vuokraa sen käyttöönsä peruskoulun lukukauden (elo-toukokuu) toiminta-aikana arkipäivisin (ma-pe) klo 8:00–16:00 edellä mainituksi vuokra-ajaksi. Limingan kunta vuokraa tätä hankintaa varten tontin tarjoajan käyttöön erillisellä maanvuokrasopimuksella.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Koncesija tiek piešķirta, pamatojoties uz turpmāk aprakstītajiem kritērijiem:
  • Kritērijs: Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinta-laatusuhteeltaan paras.
  • Kritērijs: Hinnan (kokonaisvuokra = vuokra-aika x (tarjottu pääomavuokra + tarjottu ylläpitovuokra)) painoarvo on 80 %
  • Kritērijs: Laadun painoarvo on 20 %. Laadun osatekijät kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen tarjouspyyntöasiakirjoissa.
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 600 000.00 EUR
II.2.7)Koncesijas darbības laiks
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Hankinnan kohde on Limingan kunnan vuokra-ajalla pääosin koululiikuntakäytössä. Muuna aikana hankinnan kohteen käyttö on tarjoajan vapaasti järjestettävissä, kunhan toiminta vastaa asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta. Korvauksen hankinnan kohteen toteutuksesta, ylläpidosta ja operoinnista tarjoaja saa vuokraamalla tiloja Limingan kunnan lisäksi myös muiden alueen toimijoiden käyttöön.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts, norāde par vajadzīgo informāciju un dokumentāciju:

— Tarjoajaan ei kohdistu hankintalain §:n 80 mukaisia poissulkemisperusteita.

– Tarjoaja täyttää työnantajana lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233) velvoitteet. Osallistumisvaatimukset/kelpoisuusehdot kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts, norāde par vajadzīgo informāciju un dokumentāciju:

Tarjoajan kahden (2) viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihdon keskiarvo on vähintään 6 000 000,00 EUR. Tarjoajalla tulee olla hankinnan kohteen kannalta relevantti toiminnan vastuuvakuutus, jonka suuruus on vähintään 1 000 000 EUR per vahinko. Toiminnan vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. Osallistumisvaatimukset/kelpoisuusehdot kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts, norāde par vajadzīgo informāciju un dokumentāciju:

Tarjoajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät resurssit ja osaaminen sekä taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen.

Hankinnan kohteen toteutukseen esitettävällä pääurakoitsijalla tulee olla pääurakoitsijakokemusta:

– Viimeisen viiden (5) vuoden ajalta vähintään yhden (1) > 2 000 brm2 kokoisen valmistuneen liikuntahallin (uudisrakennus) toteuttamisesta.

– Viimeisen viiden (5) vuoden ajalta vähintään yhdestä (1) valmistuneesta koululiikuntakäyttöön tarkoitetun kohteen toteuttamisesta (uudisrakennus). Hankinnan kohteen toteutukseen esitettävällä pääsuunnittelijalla tulee olla:

– Arkkitehdin koulutus

– Yhteensä vähintään viisi (5) vuotta aiempaa kokemusta pääsuunnittelijan tehtävistä.

– Kokemusta viimeisen viiden (5) vuoden ajalta vähintään yhden (1) > 2 000 brm2 kokoisen valmistuneen liikuntahallin (uudisrakennus) pääsuunnittelijan tehtävistä.

– Kokemusta viimeisen viiden (5) vuoden ajalta vähintään yhdestä (1) valmistuneesta koululiikuntakäyttöön tarkoitetun kohteen pääsuunnittelijan tehtävistä (uudisrakennus).

Hankinnan kohteen toteutukseen esitettävällä vastaavalla LVI-suunnittelijalla tulee olla:

– LVI-insinöörin koulutus

– Yhteensä vähintään viisi (5) vuotta aiempaa kokemusta LVI-suunnittelijan tehtävistä.

– Kokemusta viimeisen viiden (5) vuoden ajalta vähintään yhden (1) > 2 000 brm2 kokoisen valmistuneen liikuntahallin (uudisrakennus) LVI-suunnittelijan tehtävistä.

– Kokemusta viimeisen viiden (5) vuoden ajalta vähintään yhdestä (1) valmistuneesta koululiikuntakäyttöön tarkoitetun kohteen LVI-suunnittelijan tehtävistä (uudisrakennus). Osallistumisvaatimukset/kelpoisuusehdot kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību koncesijām
III.2)Nosacījumi saistībā ar koncesiju
III.2.2)Koncesijas izpildes nosacījumi:

Sopimuksen ehdot ja purkulausekkeet ovat kirjattuna liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

III.2.3)Informācija par darbiniekiem, kas atbildīgi par koncesijas izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Pieteikumu iesniegšanas vai piedāvājumu saņemšanas termiņš
Datums: 12/08/2019
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Somu valoda

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Somija
Tālrunis: +358 295643300
E-pasts: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fakss: +358 295643314

Interneta adrese: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019