Pakalpojumi - 278743-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Norvēģija-Ålesund: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

2019/S 113-278743

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Ålesund kommunale eiendom KF
Valsts reģistrācijas numurs: 986 074 988
Pasta adrese: Rådhuset
Pilsēta: Ålesund
NUTS kods: NO053
Pasta indekss: 6025
Valsts: Norvēģija
Kontaktpersona: Ann-Iren Sperre
E-pasts: ann-iren.sperre@alesund.kommune.no

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://alesund.kommune.no/fakta-om-alesund/om-kommunen/organisasjonen/item/alesund-kommunale-eiendom-kf

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Contract — Project management Emblem School, 2019

Atsauces numurs: 19/1308
II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

The aim of this competition is to enter into a contract with one tenderer.

Background for the procurement:

In the proposition to the City Council case 131/18 (1.11.2018), the City Council decided to start the work with the ‘extension and

Increased capacity’ at Emblem School Commencement in 2019 and completion of the first construction stage in 2021. It is desirable

Estimate of the investment requirement is 105 000 000 NOK (gross investment).

The long-term budget includes the 2nd construction stage in the period 2024 — 2025. The second construction stage will be subject to planning in the construction programme and the draft project.

ÅKE thus invites tenderers to a competition for the ‘Project management for the renovation and/or the construction works for Emblem School’.

The work will consist of project management and the delivery of a function and room programme, up to and including the preliminary project. Further continuation of the assignment after the approved preliminary project will be an option.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 2 494 000.00 NOK
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71300000
71310000
71311000
71315200
71320000
71530000
71540000
71541000
72224000
72243000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: NO053
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Ålesund kommune [Ålesund municipality].

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

The aim of this competition is to enter into a contract with one tenderer.

Background for the procurement:

In the proposition to the City Council case 131/18 (1.11.2018), the City Council decided to start the work with the ‘extension and

Increased capacity’ at Emblem School Commencement in 2019 and completion of the first construction stage in 2021. It is desirable

Estimate of the investment requirement is 105 000 000 NOK (gross investment).

The long-term budget includes the 2nd construction stage in the period 2024 - 2025. The second construction stage will be subject to

Planning in the construction programme and the draft project.

ÅKE thus invites tenderers to a competition for the ‘Project management for the renovation and/or the construction works for Emblem School’.

The contract form has not yet been finally decided, but the plan is to use an interaction contract with early involvement of the contractor and consultant disciplines.

The work will consist of project management and the delivery of a function and room programme, up to and including the preliminary project. Further continuation of the assignment after the approved preliminary project will be an option.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Option for project management after the approved preliminary project. Please see the detailed information in the tender documentation.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 052-120750
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
13/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: WSP Norge AS
Valsts reģistrācijas numurs: 881 894 742
Pasta adrese: Fred Olsens gt. 1
Pilsēta: Oslo
NUTS kods: NO011
Pasta indekss: 0102
Valsts: Norvēģija
E-pasts: lillian.makos@wsp.com

Interneta adrese: http://www.wspgroup.no

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 4 500 000.00 NOK
Līguma/daļas kopējā vērtība: 4 500 000.00 NOK
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: KOFA
Pilsēta: Bergen
Valsts: Norvēģija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/06/2019