Pakalpojumi - 278775-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Šveice-Le Grand-Saconnex: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

2019/S 113-278775

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Aéroport International de Genève
Pasta adrese: Route de l'Aéroport 21
Pilsēta: Le Grand-Saconnex
NUTS kods: CH0
Pasta indekss: 1218
Valsts: Šveice
Kontaktpersona: Carolina Oberli
E-pasts: achats@gva.ch

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.simap.ch

Pircēja profila adrese: www.gva.ch/

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1081965
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: Aéroport International de Genève
Pasta adrese: route de l'Aéroport 21
Pilsēta: Le Grand-Saconnex
Pasta indekss: 1218
Valsts: Šveice
Kontaktpersona: Carolina Oberli
E-pasts: achats@gva.ch
NUTS kods: CH0

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.simap.ch

I.6)Galvenā darbības joma
Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

CAP2030_Mandat de programmiste

II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Les objectifs de la mission sont:

a) Tranche ferme: établissement du:

— programme architectural et fonctionnel (un programme au stade définitif et un programme au stade réalisation),

— programme technique détaillé incluant caractéristiques des équipements (y compris cycle de vie),

— programme entretien/maintenance;

b) Tranche conditionnelle 1 (TC1): assistance au maître d’ouvrage en tant qu’expert pour la phase mandat d’études parallèles ou appel d’offres;

c) Tranche conditionnelle 2 (TC2): accompagnement au maître d’ouvrage sur la phase études projet.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CH0
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Genève Aéroport.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Les objectifs de la mission sont:

a)Tranche ferme: Établissement du:

— programme architectural et fonctionnel (un programme au stade définitif et un programme au stade réalisation),

— programme technique détaillé incluant caractéristiques des équipements (y compris cycle de vie),

— programme entretien/maintenance;

b) Tranche conditionnelle 1 (TC1): assistance au maître d’ouvrage en tant qu’expert pour la phase mandat d’études parallèles ou appel d’offres;

c) Tranche conditionnelle 2 (TC2): accompagnement au maître d’ouvrage sur la phase études projet.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Offre de prestations / Svērums: 30
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Expériences des personnes-clés / Svērums: 30
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Organisation du soumissionnaire pour le mandat / Svērums: 20
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Analyse du mandat / Svērums: 20
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/10/2019
Beigu datums: 30/06/2020
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Ces dates correspondent à la tranche ferme.

Pour les tranches conditionnelles, veuillez consulter le chapitre 2.5 du 04.1_Cahier des charges_CAP2030_Programmiste.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 31/07/2019
Vietējais laiks: 11:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Franču valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 31/07/2019
Vietējais laiks: 23:59
Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

GA ne procèdera pas à une ouverture publique des offres.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Des offres partielles ne sont pas admises.

Négociations: les négociations sur les prix, les remises de prix et les prestations sont interdites.

Indication des voies de recours: le présent appel d'offres étant soumis au règlement genevois sur la passation des marchés publics (RSGE L 6 05.01), il peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de sa publication dans la FAO auprès de la chambre administrative de la cour de justice genevoise, Rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1. Le recours devra être déposé en 2 exemplaires, se référer au présent appel d'offres et contenir les conclusions dûment motivées, avec indication des moyens de preuves ainsi que la signature du recourant.

Délai de clôture pour le dépôt des offres / Remarques: Seules les offres arrivées à Aéroport International de Genève À l’attention de Carolina Oberli Case postale 100 – 1215 Genève 15 Suisse ou déposée directement à la réception de GA située au 5e étage, sise au 21 route de l’Aéroport, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse,dans le délai fixé, signées, datées et complètes seront prises en considération. Les offres arrivées après le délai fixé seront exclues de l'adjudication.

Remarques (Délai souhaité pour poser des questions par écrit)Les questions doivent être précises et concises, avec référence à un chapitre et/ou à un document remis par GA; elles ne doivent divulguer aucune information confidentielle liée à GA. GA répond uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit uniquement sur le forum SIMAP. GA ne traite aucune demande par téléphone, par courrier, par email et/ou par oral. GA se réserve le droit d’évaluer la pertinence des demandes de précisions par rapport à la procédure d’appel d’offres; il peut ainsi décider si une réponse est à donner ou non. Les réponses sont communiquées par GA sur le forum SIMAP exclusivement. Ni GA ni l’organisateur de la procédure le cas échéant ne sont responsables en cas de non-acheminement ou de mauvaise transmission des questions/réponses.

Publication de référence nationale: SIMAP de la 13.6.2019, doc. 1081965.

Délai souhaité pour poser des questions par écrit: 26.6.2019.

Dossier disponible à partir du 13.6.2019 jusqu'au 31.7.2019

Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres: l'inscription sur www.simap.ch n'équivaut pas à une inscription officielle ou à une demande de dossier.

Conditions de paiement: aucun émolument de participation n'est requis.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Bundesverwaltungsgericht
Pasta adrese: Postfach
Pilsēta: St. Gallen
Pasta indekss: 9023
Valsts: Šveice
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/06/2019